Açıklamalı - İçtihatlı İmar Kanunu Uygulama Rehberi

Açıklamalı - İçtihatlı İmar Kanunu Uygulama Rehberi

 • Geçici olarak temin edilemiyor
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

 • İmar Hukuku ile İlgili Temel Kavramlar

 • İmar Planları Türleri ve Planlar Arasındaki Hiyerarşi

 • İmar Planlarının Hazırlanması ve Dikkat Edilecek Hususlar

 • İmar Planlarında Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Yetkileri

 • Kamuya Ait Taşınmazların Hukuki Durumu

 • İmar Planlarında Umumi Hizmetlere Ayrılan Yerler

 • İfraz, Tevhit, Tescil, Şüyuun İzalesi,

 • Arazi ve Arsa Düzenlemesi, Parselasyon Planları

 • Yapı, Yapı Ruhsatı, İnşaat Ruhsatı, Yapı Kullanma İzni

 • Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılar, Yıkım

 • Yıkılacak Derecedeki Tehlikeli Yapılar

 • İdari Müeyyideler, İmar Para Cezaları Türleri

 • İmar Kanunu ile İlgili Tam Yargı Davaları

 • İmar Davalarında Dava Açma Süresi

 • İmar Planları ile Kamulaştırma Arasındaki İlişki

 • Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve İlgili Danıştay Kararları

 • Kentsel Dönüşüm ve İlgili Yargı Kararları

 • İmar Kanunuyla İlgili İdari Dava Dilekçeleri Örnekleri


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.