Adalet Bakanlığı Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı Personeli Görevde Yükselme 2016

Adalet Bakanlığı Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı Personeli Görevde Yükselme 2016

Sınavlarına Hazırlık Konu Anlatımlı
  • Geçici olarak temin edilemiyor
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.
Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 15'inci maddesinde yazılı sınav soruları aşağıdaki konulardan hazırlanacağı hüküm altına alınmıştır:
a. T.C. Anayasası;
1) Genel esaslar,
2) Temel hak ve ödevler,
3) Devletin temel organları,
b. Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,
c. Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,
d. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,
e. Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,
f. Halkla ilişkiler,
g. Etik davranış ilkeleri,
h. Bakanlık merkez teşkilatı, adalet komisyonlarının yapısı ve görevleri ile yargı örgütü, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve atanılacak görevin niteliği ile ilgili diğer konular.
Kitapta; yukarıdaki ortak konuların tamamı yanında alan bilgisi olarak aşağıdaki konulara yer verillmiştir:
- 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
- 7201 sayılı Tebligat Kanunu
- 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu
- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
- 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunu
- 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu
- UYAP

Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.