Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık Soru Bankası 2015
% 31indirim

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık Soru Bankası 2015

  • 49,90 TL34,43 TL

    hopi kampanyası
    1,72 Paracık
  • Tedarik Süresi 5 İş Günü
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Bilindiği üzere, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce, taşra teşkilatında münhal bulunan Ceza İnfaz Kurumu ikinci müdürü, denetimli serbestlik müdür yardımcısı, idare memuru, şef, sayman, öğretmen ve infaz ve koruma başmemuru kadroları için 28/10/2005 tarih ve 25980 sayılı resmi gazetede yayımlanan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda görevde yükselme sınavı ile 110 ceza infaz kurumu ikinci müdürü, 45 Denetimli Serbestlik müdür yardımcısı, 100 idare memuru, 25 şef, 25 sayman ve 250 infaz ve koruma başmemuru; unvan değişikliği sınavı ile 50 öğretmen alımı yapılacaktır. Sınav 8 Mart 2015 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Ankara’da yapılacaktır.


8 Mart 2015 tarihinde yapılacak sınavda aşağıdaki konuları kapsayan bir sınav düzenlenecektir:


Sınav Konuları


A) Görevde yükselme sınavı için;
Sınav konuları
− T.C. Anayasası (5 soru)
− Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (5 soru),
− İnsan Hakları ve Demokrasi (5 soru),
− Türk Dil Bilgisi ve Yazışma Kuralları (5 soru)
− Etik Davranış İlkeleri (5 soru),
− Genel Kültür ve Genel Yetenek (25 soru),
− Alan Bilgisi (50 soru)
Alan bilgisi konuları:


1) İkinci Müdürlük sınavı için


− 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
− 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
− 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
− 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
− 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanun
− 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
− Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetim ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük ve ilgili Yönetmelikler


2) Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcılığı


− 5402 Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu
− 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
− 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
− 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
− 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
− 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (Denetimli Serbestlik altında bulunan hükümlülerin
sigorta yaptırılmasına ilişkin hükümler)
− Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Yönetmeliği


3) İdare memurları için


− 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
− 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
− 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
− 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
− 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanun
− 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
− Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük ve ilgili Yönetmelikler


4) Şef için


− 5402 Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu
− 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
− 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
− 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
− 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
− 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
− Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Yönetmeliği


5) Saymanlık sınavı için


− 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
− 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
− 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
− 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanun
− 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
− Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük ve ilgili Yönetmelikler
− Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği


6) İnfaz ve Koruma Başmemuru


− 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
− 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
− 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
− 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanun
− 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
− 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
− Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük
− Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik ile ilgili diğer Yönetmelikler.


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.