Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
% 2indirim

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

  • 125,00 TL122,50 TL

    hopi kampanyası
    6,13 Paracık
    Babil.com'da 60> TL ve üzeri ücretsiz kargo kampanyası
  • Tedarik Süresi 5 İş Günü
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Eserde, kamu alacağının kapsamı, tahsile kimlerin ve hangi dairenin yetkili olduğu, kamu alacağının tahsil edilebilmesi için alınacak tedbirler, cebren takip ve tahsil türleri, ödeme emri, ödeme emrine itiraz, haciz, istihkak davası, iptal davası, kamu alacağının hacze iştiraki, haczedilen malların kıymet taktiri ve paraya çevrilmesi, ihalenin feshi, kamu alacağında zamanaşımı, kamu alacağının tahsili aşamasında işlenen suçlar ve suçların takibi konularında ayrıntılı bilgiyi, mevzuatı ve güncel içtihatları bulacaksınız.

Bu bağlamda, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu'nun her bir maddesi genel olarak ve alt başlıklar altında açıklandıktan sonra; Tahsilat Genel Tebliğinin,(Seri:A, Sıra no:1) madde ile ilgili kısmı, Gelir İdaresi Başkanlığının diğer genelge ve özelgeleri ile Sosyal Güvenlik Kurumunca AATUHK'a göre kullanılacak yetkilere ilişkin yönetmeliğin ilgili kısımları açıklamalardan sonra yerleştirilerek, Danıştay, Yargıtay ve Uyuşmazlık Mahkemesinin güncel içtihatlarına yer verilmiştir.

 

Konu Başlıkları

Genel Esaslar

Kanunun Kapsamı, Terimler, Vazifeliler ve Selahiyetliler Kanununun Kapsamı

Amme Alacaklarının Korunması

Ödeme

Tecil, Tehir, Gecikme Zammı

Amme Alacağının Cebren Tahsili

Cebren Tahsil ve Takip Esasları

Menkul Malların Haczi ve Satışı

Gayrimenkul Malların Haczi ve Satışı

İflas Yoluyla Takip ve Konkordato

Zamanaşımı,Terkin,Yasaklar, Cezalar ve Son Hükümler

Zamanaşımı ve Terki

Yasaklar ve Cezalar

Son Hükümler, Kaldırılan Kanun ve Hükümler


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.