Anonim Ortaklıkta Payın Devri

Anonim Ortaklıkta Payın Devri

  • Geçici olarak temin edilemiyor
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Çağdaş dünyanın en önemli iktisadî aktörleri olarak anonim ortaklıklar, yürüttükleri faaliyetler sonucunda günümüzde küresel ve bölgesel ekonomilere şekil vermekle kalmayıp, sağladıkları istihdam olanakları ve çıkardıkları menkul değerler sayesinde yarattıkları yatırım imkanları ile sosyal gelişime de katkıda bulunmaktadırlar. Anonim ortaklıklar, iktisadî ve sosyal yaşam dahilinde sahip oldukları bu önemli konuma, büyük ölçüde taşıdıkları hukukî özellikler sayesinde ulaşmışlardır. Anonim ortaklıkların özünde yer alan tüzel kişilik, sınırlı sorumluluk ve payın serbestçe devredilebilirliği gibi hayatî unsurları; onları küçük tasarruf sahiplerinin gözünde, sahip oldukları birikimleri güvenli ve verimli bir biçimde işletebilmeleri açısından cazip bir yatırım imkanı haline getirmiştir. Payın devredilebilir oluşu ve güvenli ve kolay bir biçimde tedavül edebilmesi, bu paylara duyulan talebin temel sebeplerinden birisini oluşturmaktadır.

Anonim Ortaklıkta Payın Devri başlıklı kitabımızın 2012 senesinde yayımlanan ikinci basısının tükenmesi vesilesiyle, çalışmamızı tekrar gözden geçirme ve güncelleme fırsatı bulduk. Bu basıda iki yıl içerisinde ilgili mevzuatta gerçekleşen değişiklikler metne işlenmiş, ayrıca daha önceki basılarda incelenmemiş bazı konular da metne dâhil edilmiştir. Bu çerçevede özellikle 30.12.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun, kitabımızın konusu ile ilgili getirmiş olduğu yenilikler ve değişiklikler ele alınmış; başta halka açık anonim ortaklıklarda satma hakkı, önemli nitelikteki işlemlere muhalif kalan pay sahibinin ayrılma hakkı ve hâkim pay sahibinin azınlığı ortaklıktan çıkarma hakkı olmak üzere getirilen yeni düzenlemeler, çalışmamız dâhilinde incelenmiştir. Bunların dışında bildirim, tescil ve ilân yükümlülüğü ile uygulamada pay sahipleri anlaşmaları ve bu doğrultuda ortaklık ana sözleşmelerinde sıklıkla rastlanan, payın devrine ilişkin çeşitli sözleşmesel düzenlemelerin türleri ve hukukî geçerlilikleri gibi konular bu basıda daha geniş bir biçimde ele alınmıştır.

 

Konu Başlıkları;

Payın Devredilebilirliği İlkesi ve Devren Kazanma ile İlgili Öngörülen Sınırlamalar

Payın Devir Prosedürü ve Payın Devrinin Hukuki Sonuçları

Anonim Ortaklık

Pay

Hisse Senedi

Bağlam

Kaydi Pay Senedi

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Kendi Payını Devir

Squeeze – Out

Devir Yasakları

Pay Defteri


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.