Asliye Hukuk Davaları ve Tatbikatı

Asliye Hukuk Davaları ve Tatbikatı

Miras Hukuku - Cilt 4
  • Geçici olarak temin edilemiyor
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.
Hasan ÖZKAN ( Em. İstanbul Hukuk Hakimi )- Ölüme Bağlı Tasarruflar

- Mirasçılıkltan Çıkarmaya İtiraz Davası

- Miras Sözleşmesinin İptali Davası

- Vasiyetnamenin İptali Davası

- Ölüme Baplı Tasarrufların İptali

- İndirim ( Tenkis ) Davası

- Miras Sözleşmesinden Doğan Davalar

- Mirasın Kazanılması İşlemleri

- Miras Sebebiyle İstihkak Davası

- Mirasta Denkleştirme ( İade ) DavalarıİÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ . V

KISALTMALAR VII

İÇİNDEKİLER . IX

ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNİN GÖREVLERİNE İLİŞKİN KURALLAR

Hukuk Muhakemeleri Yasası Uyarınca Açılan Davalarda Uygulanacak

Yazılı Ve Basit Yargılama Usulleri Hakkında Açıklamalar . 1

Yazılı Yargılama Usulü 1

Basit Yargılama Usulü . 6

ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR

İLGİLİ YASA . 9

AÇIKLAMA 9

İÇTİHATLAR . 10

Yargıtay İçtihat Birleştirme Genel Kurulu Kararları . 10

Yargıtay Hukuk Genel Kurul Kararları . 11

MİRASÇILIKTAN ÇIKARMAYA İTİRAZ DAVASI

İLGİLİ YASA . 29

AÇIKLAMA 30

Görevli Mahkeme 31

Yetkili Mahkeme 31

Davacı . 31

Davalı . 31

Dava Açma Koşulları . 31

Gözönünde Tutulacak Hususlar 31

Zamanaşımı 32

ÖRNEKLER 33

İÇTİHATLAR . 33

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları . 33

Yargıtay Özel Daire Kararları . 52

MİRAS SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ DAVASI

İLGİLİ YASA . 57

AÇIKLAMA 58

Görevli Mahkeme . 59

Yetkili Mahkeme . 59

Davacı 59

Davalı . 59

Dava Açma Koşulları . 60

Gözönünde Tutulacak Hususlar 60

Zamanaşımı 61

ÖRNEKLER 61

İÇTİHATLAR . 62

Yargıtay İçtihatı Birleştirme Genel Kurulu Kararları . 62

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları . 64

Yargıtay Özel Daire Kararları . 71

VASİYETNAMENİN İPTALİ DAVASI

İLGİLİ YASA . 101

AÇIKLAMA 101

Görevli Mahkeme . 102

Yetkili Mahkeme 102

Davacı . 102

Davalı . 102

Dava Açma Koşulları . 103

Gözönünde Tutulacak Hususlar 103

Zamanaşımı 104

Vasiyetnamenin İptali Kararının Hükmü 104

ÖRNEKLER 104

İÇTİHATLAR . 105

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları . 105

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları . 105

Yargıtay Özel Daire Kararları . 133

ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİ

İLGİLİ YASA . 177

AÇIKLAMA 177

İÇTİHATLAR . 179

Yargıtay İçtihatı Birleştirme Genel Kurul Kararları 179

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları . 181

Yargıtay Özel Daire Kararları . 205

İNDİRİM (TENKİS) DAVASI

İLGİLİ YASA . 245

AÇIKLAMA 248

Görevli Mahkeme . 249

Yetkili Mahkeme 249

Davacı . 249

Davalı . 249

Gözönünde Tutulacak Hususlar 250

Dava Açma Koşulları . 251

Dava Açma Süresi 252

ÖRNEKLER 252

İÇTİHATLAR 253

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararı 253

Yargıtay Hukuk Genel Kurul Kararları 264

Yargıtay Özel Daire Kararları . 317

MİRAS SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVALAR

İLGİLİ YASA . 373

AÇIKLAMA 373

Görevli Mahkeme . 374

Yetkili Mahkeme 374

Davacı . 374

Dava Açma Koşulları . 374

Dava Açma Süresi 375

ÖRNEKLER 375

İÇTİHATLAR . 376

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 376

Yargıtay Özel Daire Kararları . 380

MİRASIN KAZANILMASI İŞLEMLERİ

İLGİLİ YASA . 405

AÇIKLAMA 406

İÇTİHATLAR . 409

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları . 409

Yargıtay Özel Daire Kararları . 414

MİRAS SEBEBİY

Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.