Asliye Hukuk Davaları ve Tatbikatı
% 4indirim

Asliye Hukuk Davaları ve Tatbikatı

Tüzel Kişiler - Cilt 2
  • 36,00 TL34,56 TL

    hopi kampanyası
    1,73 Paracık
  • Tedarik Süresi 1 İş Günü
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.
Hasan ÖZKAN ( Em. İstanbul Hukuk Hakimi )- Dernek Üyeliğinden Çıkarılmaya İtiraz

- Dernek Feshi Davası

- Dernek Genel Kurul Kararlarının İptali

- Vakıf Tescil Davaları

- Vakıf Tescilinin İptali Davaları

- Vakıfların Teftiş ve Denetlenmesi Giderlerine KAtılma Payının Alınması Davaları

- Taşınmaz Mal Edinme Hükmü Bulunmayan Vakfın Taşınmaz Edinmesi Nedeniyle Açılacak Dava

- Tevliyete Müstehikliğin Saptanması Davaları

- Galle Fazlasını Almaya Hak Kazanan Vakıf Evladı Olunduğunun Tespiti Davaları

- Fazla Alınan Taviz Bedelinin Geri Alınması Davaları

- Vakıf Taşınmazlarının Vakfı Adına Tapuya Tescili Davaları

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ . V

KISALTMALAR VII

?Ç?NDEK?LER . IX

ASL?YE HUKUK MAHKEMELER?N?N GÖREVLER?NE

?L??K?N KURALLAR

Hukuk Mahkemeleri Yasası Uyarınca Açılan Davalarda Uygulanacak

Yazılı ve Basit Yargılama Usulleri Hakkında Açıklamalar 1

Yazılı Yargılama Usulü 1

Basit Yargılama Usulü .6

DERNEK ÜYEL?Ğ?NDEN ÇIKARILMAYA ?T?RAZ

İLGİLİ YASA 9

AÇIKLAMA. 10

Görevli Mahkeme . 11

Yetkili Mahkeme 11

Davacı . 11

Davalı . 11

Dava Açma Koşulları . 11

Gözönünde Tutulacak Hususlar 11

Zamanaşımı 12

ÖRNEKLER . 12

İÇTİHATLAR 13

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları 13

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 13

Yargıtay Özel Daire Kararları 18

DERNEK FESH? DAVASI

İLGİLİ YASA 27

AÇIKLAMA. 29

Görevli Mahkeme . 29

Yetkili Mahkeme 30

Davacı . 30

Davalı . 30

Dava Açma Koşulları . 30

Gözönünde Tutulacak Hususlar 30

ÖRNEKLER . 32

Dilekçe Örnekleri 32

Davaname Örneği . 35

İÇTİHATLAR 34

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları . 36

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları . 36

Yargıtay Özel Daire Kararları . 40

DERNEK GENEL KURUL KARARLARININ ?PTAL?

İLGİLİ YASA 75

AÇIKLAMA. 76

Görevli Mahkeme . 76

Yetkili Mahkeme 76

Davacı . 77

Davalı . 77

Dava Açma Koşulları . 77

Gözönünde Tutulacak Hususlar 77

Dava Açma Süresi 78

ÖRNEKLER . 78

İÇTİHATLAR 79

Yargıtay Özel Daire Kararları 81

VAKIF TESC?L DAVALARI

İLGİLİ YASA . 81

AÇIKLAMA. 83

Görevli Mahkeme . 85

Yetkili Mahkeme 85

Davacı . 85

Davalı . 85

Dava Açma Koşulları . 85

Gözönünde Tutulacak Hususlar 86

ÖRNEKLER . 87

GENELGELER. 88

İÇTİHATLAR 89

Yargıtay Özel Daire Kararları . 91

VAKIF TESC?L?N?N ?PTAL? DAVALARI

İLGİLİ YASA 109

AÇIKLAMA. 110

Görevli Mahkeme . 112

Yetkili Mahkeme 112

Davacı . 112

Davalı . 112

Dava Açma Koşulları . 112

Gözönünde Tutulacak Hususlar 112

ÖRNEKLER . 113

İÇTİHATLAR 114

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları . 116

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları . 116

Yargıtay Özel Daire Kararları . 117

VAKIFLARIN TEFT?? VE DENETLENMES? G?DERLER?NE KATILMA PAYININ ALINMASI DAVALARI

İLGİLİ YASA . 139

AÇIKLAMA. 139

TA?INMAZ MAL ED?NME HÜKMÜ BULUNMAYAN VAKFIN TA?INMAZ ED?NMES? NEDEN?YLE AÇILACAK DAVA

İLGİLİ YASA . 141

AÇIKLAMA. 142

Görevli Mahkeme . 142

Yetkili Mahkeme 142

Davacı . 142

Davalı . 142

Dava Açma Koşulları . 142

Gözönönde Tutulacak Hususlar 142

ÖRNEKLER . 143

İÇTİHATLAR 144

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 146

Yargıtay Özel Daire

Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.