Avrasyacılık

Avrasyacılık

  • 12,60 TL

    hopi kampanyası
    0,63 Paracık

Günümüzde Avrasyacılık, bir taraftan Batılı liberal değerlere karşı muhafazakar bir doktrin olarak; diğer taraftan Atlantikçiliğe karşıt bir cephede konuşlanan jeopolitik bir dünyagörüş olarak; öbür taraftan ise ezilenlerin ezenlere karşı mücadelesi olarak "üçüncü dünyanın" sosyalist söylemi içerisinde kendisine yer bulmaktadır. Bazen de Avrasyacılık genel eskatolojik ruhu çerçevesinde, küreselleşmeye karşı alternatif-küreselleşmeyi, postmodernizme karşı Ortodoks Hıristiyan ahlakını yüceltmektedir. Yer yer bu özelliklerinden bir veya birkaçı öne çıksa da Avrasyacılığın temel paydası, içinde yaşadığımız çağı anlamlandırmada bir perspektif sunuyor olmasıdır. 

Kitap, Avrasyacılığın başlangıcından günümüze kadar olan gelişimini düşünce tarihi kapsamında mukayeseli bir yöntemle ele almaktadır. Sosyal-siyasal teori odağından irdelenen temel Avrasyacı kavramlar, aynı zamanda tarihsel bağlamları gözönünde bulundurularak modernite, postmodernite ve globalleşme olguları ile ilişkiselliği çerçevesinde anlatılmakta ve Rus ve Türk Avrasyacılıklarında "Rusluk" ve "Türklük" algıları analiz edilmektedir.


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.