Avrupa Birliği

Avrupa Birliği

Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar
  • Geçici olarak temin edilemiyor
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Avrupa Birliği konusunda ders verilen pek çok üniversite de ders kitabı olarak kullanılmakta olan kitabın ilk baskısının kısa sürede tükenmesi üzerine, kitabın güncellenmiş ikinci baskısı yapılmıştır.

Altı üyeli olarak kurulan Avrupa Birliği (AB), zaman içinde bir yandan üye sayısını artırmış, diğer yandan ekonomik entegrasyonun daha ileri aşamalarına geçmiştir. Bu gelişmelere paralel olarak, hem AB müktesebatı genişlemiş hem de AB kurumlarının yetkisi artmıştır ve sonuçta AB alanı giderek daha da karmaşıklaşmıştır.

Bu durum, AB’nin yapısını ve işleyişini kapsamlı şekilde sunan bir ders kitabının hazırlanmasını oldukça zorlaştırmıştır. Bu kitap ile Türkçe literatürdeki bu eksiğin tamamlanmasına katkıda bulunulması amaçlanarak, AB'nin karmaşık yapısını, hem kolay anlaşılabilir bir dille hem de kapsamlı şekilde açıklayan bir ders kitabı hazırlanmıştır. Bu kitap, sadece lisans ve lisansüstü öğrencilerine değil, kamu ve özel sektör kurumlarında, sivil toplum kuruluşlarında AB alanında çalışanlara ve AB konusunda bilgisini artırmak isteyenlere de hitap etmektedir.

 

Kitabı, benzerlerinden ayıran üç önemli özelliği bulunmaktadır;

Birinci özelliği, AB'nin temel konularının tarihçeden bütünleşme teorilerine, kurumsal yapıdan politikalara uzanan geniş bir yelpazede incelenmesidir. Bu nedenle bu kitap, ele alınan konuların çeşitliliği yönüyle, Türkçe literatürdeki bugüne kadar AB konusunda hazırlanmış en kapsamlı çalışma olmuştur.

İkinci özelliği, kitabın her bir bölümünün kendi konusunun uzmanı akademisyenlerce kaleme alınmış ve her bölümün tamamlayıcı bilgilerle zenginleştirilmiş olmasıdır.

Kitabın üçüncü önemli özelliği ise, kitabın yazarları tarafından powerpoint programı kullanılarak her bölüm için hazırlanmış sunumların dersi veren akademisyenlere verilecek olmasıdır.

 

Konu Başlıkları;

Tarihçe

Bütünleşme Teorileri

Kurumlar

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği Zirvesi

Bakanlar Konseyi (Konsey), Avrupa Komisyonu

Avrupa Birliği Adalet Divanı, Avrupa Merkez Bankası, Sayıştay Politikalar

Avrupa Birliğinde Politika Yapımı, İç Pazar, Ekonomik ve Parasal Birlik

Rekabet Politikası, Tarım Politikası, Adalet, Özgürlük ve Güvenlik

Sosyal Politika, Tüketicinin Korunması, Çevre Politikası

Enerji Politikası, Dış Ticaret Politikası, Ortak Dış Politika ve Güvenlik Politikası

Diğer Konular

Genişleme, Avrupalılaşma, Demokratikleşme, İnsan Hakları


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.