Bir Hikayeci Olarak Necip Mahfuz

Bir Hikayeci Olarak Necip Mahfuz

  • 5,00 TL

    hopi kampanyası
    0,25 Paracık

Ülkemizde daha çok Türkçeye çevrilen romanlarıyla tanınan 1988 yılı Nobel Ödülü sahibi Mısırlı edebiyatçı Necîb Mahfûz'un hikâyecilik yönü Bir Hikâyeci Olarak Necîb Mahfûz adını taşıyan bu eserle ortaya konulmuştur.

Elde edilen kaynaklar ışığında, bu çalışma bir giriş ve iki bölüm olarak düzenlenmiştir. Girişte, Necîb Mahfûz’un hayatı, edebî yönelimleri, eserleri ve Türkiye'de hakkında yapılan tezler incelenmiştir. Birinci bölümde ise, çalışmanın ana mihveri olan, Necîb Mahfûz’un kısa hikâye koleksiyonları yayım tarihlerine göre ele alınmıştır. İkinci bölümde Necîb Mahfûz’un hikâye koleksiyonlardan seçilen on iki hikâyenin çevirisi yapılmış ve bu hikâyeler edebî eleştiri yöntemlerine göre değerlendirilmiştir.

Tarihî bağlarımızın çok eskilere dayandığı Mısır toplumunun içinde yetişmiş, anne tarafından Türk kökenli olan Necîb Mahfûz'un hikâyeci olarak da ülkemizde tanıtılması ve hikâyelerinden çeviri yoluyla örnekler verilmesi yararlı olacaktır. Zira edebiyatlar arasındaki bağlar halklar arasındaki ilişkilerin gelişmesine de katkı sağlayacaktır. Köklü gelenekleri olan Türk ve Mısır edebiyatlarının, dolayısıyla Arap edebiyatının birbirlerini daha yakından tanımaları için her iki edebiyatın klâsik ve modern örneklerinin karşılıklı olarak çevrilmelerinin önemli olduğu da aşikardır. Zira edebî ürünlerin çevirisi, toplumların birbirlerine açılan kapılarıdır. Bu kapıların sürekli açık tutulması gerekmektedir.


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.