Borçlar Hukuku Pratik Çalışmaları

Borçlar Hukuku Pratik Çalışmaları

 • Geçici olarak temin edilemiyor
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Elinizdeki kitap, hukuk fakültesi öğrencilerine, borçlar hukukunun temel prensiplerinin somut olaylara nasıl uygulanacağını göstermeyi hedeflemektedir."

Birinci Bölüm: ŞEMALAR
 • Şema 1: Borç İlişkisinin Kaynakları

 • Şema 2: Hukuki İşlemin Unsurları ve Hükümsüzlük Türleri

 • Şema 3: Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğunun Şartları

 • Şema 4: Kusura Dayanmayan Sözleşme Dışı Sorumluluk Halleri

 • Şema 5: Sebepsiz Zenginleşmede İade Borcunun Kapsamı

 • Şema 6: Borcun İfa Zamanı

 • Şema 7: Sözleşmeyle Belirlenen Vade Türleri

 • Şema 8: İfa Etmeme Halleri (İfa Engelleri)

 • Şema 9: İmkânsızlığın Borçlar Hukukundaki Rolü

 • Şema 10: Borçlu Temerrüdünün Şartları

 • Şema 11: Borçlu Temerrüdünün Sonuçları

 • Şema 12: Borcun ve Borç İlişkisinin Sona Erme Halleri

 • Şema 13: Borç İlişkisinin Alacaklı / Borçlu Tarafında Birden Fazla Kişinin Bulunması

 • Şema 14: Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri


 • İkinci Bölüm: ÇÖZÜLMÜŞ OLAYLAR

  I. Öneri / Öneriye Davet / Kabul / Sözleşmenin Kurulması / Yanılma / İfa İmkânsızlığı
  II. Sözleşmenin Kurulması / İrade Sakatlıkları / Culpa in Contrahendo / Önsözleşme / Alacağın Devri
  III. Şekil / Şekle Aykırılık / Hakkın Kötüye Kullanılması / Sebebi Gösterilmeyen Borç Tanıması
  IV. Beyaza İmza / Güven Teorisi / Hata Sebebiyle Sözleşmenin İptali / Alacağın Devri / İbra / Geciktirici Koşula Bağlı Tasarruf İşlemi
  V. Temsil / Temsilcinin Kendisiyle İşlem Yapması / Yetkisiz Temsil / Aldatma / Aşırı Yararlanma (Gabin) / Sözleşmenin İptali
  VI. İfa
  VII. Sözleşmenin Kurulması / Temsil / İrade Sakatlıkları / Ödemezlik Defi / Borçlu Temerrüdü / İmkânsızlık / İbra
  VIII. Borçlu Temerrüdü / Olumlu Zarar / Olumsuz Zarar
  IX. Seçimlik Borç / İmkânsızlık / Halefiyet / Alacağı Talep Etmeme Taahhüdü / Alacağın Devri / Takas / İfa Yerine Edim / İfa Uğruna Edim
  X. Haksız Fiil
  XI. Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu / Adam Çalıştıranın Sorumluluğu / İfa Yardımcısının Borca Aykırı Davranışından Sorumluluk / Yapı Malikinin Sorumluluğu / Zararın Belirlenmesinde Denkleştirme Sorunu
  XII. Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu / Zarar Görenin Kusuru / Cismani Zarar ve Ölüm Halinde Tazminatın Kapsamı / Zarardan Birden Fazla Kişinin Sorumluluğu / Karayolları Trafik Kanunu'ndan Doğan Sorumluluk
  XIII. Sebepsiz Zenginleşme / Muvazaalı (Danışıklı) İşlem / Tasarruf İşleminin Sebebe Bağlılığı / Sözleşmeden Dönmenin Etkisi
  XIV. Alacağın Devri / Borcun Üstlenilmesi
  XV. Ceza Koşulu / Ahlâka Aykırı Fiil / Hukuka veya Ahlâka Aykırı Amaçla Verilen Şeyin İadesi / Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme

  Üçüncü Bölüm : ÇÖZÜLECEK OLAYLAR

  I. Sözleşmenin Kurulması / Önerinin ve Kabulün Geri Alınması / Saik Hatası / Aldatma / İşlem Temelinin Çökmesi / Şekil / Tahvil / Temsil Yetkisinin Geri Alınması
  II. Sözleşmenin Kurulması
  III. Öneriye Davet / Öneri / Yanılma / Aldatma / Temsil
  IV. Muvazaa / Şekil / Miktarda Yanılma / Korkutma / Alacağın Devri / Soyut Borç İkrarı / Culpa in Contrahendo
  V. Muvazaa / Alacağın Devri / Culpa in Contrahendo / Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu / Kusursuz Sorumluluk Halleri / Bedensel Bütünlüğün İhlalinde Tazminatın Kapsamı
  VI. Yanılma / İşlem Temelinin Çökmesi / Şekil / Şekle Aykırılık / Hakkın Kötüye Kullanılması / Alacağın Devri / İbra / Borçlu Temerrüdü / İmkânsızlık / Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu / Kusursuz Sorumluluk Halleri
  VII. Doğrudan Temsil / Dolaylı Temsil / Temsil Yetkisinin Geri Alınması / Yetkisiz Temsil / Sözleşme Tarafının Aldatması / Üçüncü Kişinin Aldatması / Aldatmanın Sözleşmeye Etkisi
  VIII. Temsil / İmkânsızlık / Ödemezlik Defi / Borçlu Temerrüdü / Yabancı Para Borcu / Alacaklı Temerrüdü / İfa Yardımcısının Fiilinden Sorumluluk / Sorumsuzluk Anlaşması / Genel İşlem Koşulları
  IX. Temsil / Temsil Yetkisinin Kapsamı / Temsil Yetkisinin Geri Alınması / Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu / Müterafik Kusur
  X. Genel İşlem Şartları / Muvazaa / Alacağın Devri / Borçlu Temerrüdü / Yabancı Para Borcunun İfası / İmkânsızlık / İfa Yardımcısının Fiilinden Sorumluluk / Edim Yükümlerinden Bağımsız Borç İlişkisi
  XI. Edim Türleri / İfa Yeri / Borçlu Temerrüdü / İmkânsızlık / Müteselsil Borçluluk / Halefiyet / Takas / Cezai Şart
  XII. İfa Zamanı / Ödemezlik Defi / Borçlu Temerrüdü
  XIII. Üçüncü Kişinin İfası / Alacağın Devri / Borca Katılma / Sebepsiz Zenginleşme
  XIV. İfa Yardımcısının Fiilinden Sorumluluk / İmkânsızlık / Beyaza İmza / İfa Yerine Edim / İfa Uğruna Edim
  XV. Şahsen İfa Zorunluluğu / Kısmi İfa / İbra / Değiştirme Sözleşmesi / Alacaklı Temerrüdü / İfa Yerine Edim / İfa Uğruna Edim / İfa Yardımcısının Fiilinden Sorumluluk / Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme
  XVI. İmkânsızlık / Borçlu Temerrüdü / Yabancı Para Borcu / Alacağın Devri / Temsil / Yetkisiz Temsil / Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu / Adam Çalıştıranların Sorumluluğu / Bedensel Bütünlüğün İhlali Halide Tazminatın Kapsamı / Teselsül
  XVII. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme / Takas
  XVIII. Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt
  XIX. Cezai Şart
  XX. Ölüm ve Bedensel Zararlarda Tazminatın Kapsamı / Kusursuz Sorumluluk Halleri / Yansıma Zarar / Haksız Fiillerde Zamanaşımı / Sebepsiz Zenginleşme / Müteselsil Borçluluk / Alacağın Devri
  XXI. Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu / Yapı Malikinin Sorumluluğu / Sebepsiz Zenginleşme / Müteselsil Borçluluk / Koşula Bağlı Borç
  XXII. Adam Çalıştıranların Sorumluluğu / Hakkaniyet Sorumluluğu / Yapı Malikinin Sorumluluğu / Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu / Ölüm ve Bedensel Zarar
  XXIII. Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu / Adam Çalıştıranların Sorumluluğu / Ayırt Etme Gücünden Geçici Olarak Yoksunluk / Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu / Hatır Taşıması / Bedensel Zarar / Sebepsiz Zenginleşme
  XXIV. Karayolları Trafik Kanunu'na Göre Sorumluluk

  Dördüncü Bölüm: İNCELENECEK KARARLAR

  I. İrade Sakatlıkları / Sözleşmenin İptali
  II. Gabin
  III. Şekle Aykırılık / Hakkın Kötüye Kullanılması
  IV. Temsil Yetkisinin Kötüye Kullanılması
  V. Hukuka Aykırı Fiil / Haksız Fiilin Şartları
  VI. Hukuka Aykırı Fiil
  VII. Hukuka Aykırılık
  VIII. Haksız Fiil / Uygun Nedensellik Bağı / Hukuka Aykırılık Bağı
  IX. Haksız Fiil / Hukuka Aykırılık Unsuru / Manevi Tazminat
  X. Zorunluluk Hali / Fedakârlığın Denkleştirilmesi / Vekâletsiz İş Görme
  XI. Manevi Tazminat / Doğrudan Zarar / Yansıma Zarar
  XII. Manevi Tazminat
  XIII. Tıbbi Müdahaleye Rıza / Birlikte (Müterafik) Kusur
  XIV. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu / Zararın Belirlenmesi
  XV. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu
  XVI. Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu
  XVII. Yapı Malikinin Sorumluluğu
  XVIII. Ev Başkanının Sorumluluğu
  XIX. Sözleşmede Kararlaştırılan Edimi Aşan İfalarda İade Talebinin Hukuki Sebebi: Sözleşme / Sebepsiz Zenginleşme
  XX. Faiz
  XXI. Sözleşmeyle Kararlaştırılan Temerrüt Faizi Oranının Sınırı
  XXII. Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde Borçlu Temerrüdünün Sonuçları
  XXIII. Olumlu Zarar / Olumsuz Zarar
  XIV. Güven Sorumluluğu / Tüketici Sözleşmelerinde Haksız Şart
  XV. Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme
  XVI. Ceza Koşulu
  (Tanıtım Bülteninden)


  Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.