Çağdaş İslami Akımlar
% 27indirim

Çağdaş İslami Akımlar

Modernleşme Sürecinde İslami İlimler ve İslam Düşüncesi
  • 29,00 TL21,17 TL

    hopi kampanyası
    1,06 Paracık
  • Stoktan Hemen Teslim!Sadece 1 Adet Kaldı
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Batı'nın Müslüman toplumlara yönelik siyasi, askeri ve kültürel tehdit ve işgaliyle ortaya çıkan kriz, farklı tepkileri doğurmuş ve bu tepkiler, İslam coğrafyasının merkezi bölgelerinden başlamak üzere birçok ülkede farklı vurgulara sahip çözümler ve programlar geliştiren dini oluşumların ve hareketlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır.

Bir ders kitabı olarak hazırlanan bu eser, son iki asırda oraya çıkan İslami oluşum ve hareketleri sadece tanıtmakla kalmayıp onların tepki ve tavırlarını anlamak üzere kuşatıcı bir teorik çerçeve ve tasnif sunmakta, nasların yorumundan siyasete, fıkıh ve mezheplerden tasavvuf ve tarikatlara, eğitim ve bilime kadar birçok konuda ortaya koydukları görüş, tavır ve uygulamalara yön veren temel yaklaşımlarına işaret etmektedir.


Suudi Arabistan ve Vehhabilik

Suudi Arabistan ve Vehhabilik

Mehmet Ali Büyükkara

12,78 TL
Geçmişten Günümüze Kabe’nin İşgali

Geçmişten Günümüze Kabe’nin İşgali

Mehmet Ali Büyükkara

10,2 TL
Ehl-i Beyt ve Ehl-i Devlet

Ehl-i Beyt ve Ehl-i Devlet

Mehmet Ali Büyükkara

18,25 TL
İmamet Mücadelesi ve Haşimoğulları

İmamet Mücadelesi ve Haşimoğulları

Mehmet Ali Büyükkara

4,75 TL
Kabe'nin İşgali

Kabe'nin İşgali

Mehmet Ali Büyükkara

7,65 TL

GİRİŞ

İhya Hareketlerinin Doğuşu / Tarihi Arkaplan

Yaşadığı parlak çağlardan sonra İslam âleminin gerilemeye başlaması genellikle 18. yüzyılın ikinci yarısı ile tarihlendirilir. Uluslararası ilişkilerde, ekonomide, eğitimde ve bilimde Batı dünyası karşısında zayıflamaya başlayan İslam ümmetini ve ümmetin elinde tuttuğu siyasi iktidarları ve kurumları tarihteki ihtişamlı dönemlerine geri döndürmek, en azından, devam eden olumsuz gidişatı durdurmak amacıyla dönemin bazı ilim ve fikir adamları siyasi ve entelektüel faaliyetler içerisine girdiler. Hedefe ulaştıracak çaba ve yöntemin adını ihya, tecdid ve ıslah olarak koydular.

İhya dirilişi, tecdid yenilenmeyi, ıslah ise düzeltme ve iyileştirmeyi ifade etmektedir. Bu gayeyi gerçekleştirmek isteyen şahıslar ve çevreler öncelikle müslümanların önündeki sorunları tespit etmek, sonra da bu sorunları çözmek ve sosyal, siyasi ve dini marazları tedavi etmek için gayret gösterdiler. Bazı faaliyetler şahsi olmaktan çıktı ve son iki yüzyılda İslam dünyasının düşünce ve siyasetinde hayli etkili olan organize hareketlere dönüştü.

Aynı gaye ile hareket eden bu organize yapıların izlemiş oldukları usul ve yöntemler benzer özellikler göstermemektedir. Bir kısmı müslümanlığın geleneksel mirasına tutunmuş ve yenilenmeye mesafeli durmuştur. Diğer bir kısmı geleneksel mirası ciddi şekilde sorgulamış, hatta reddetmiş ve modern bir reformculuğa girişmiştir. Bazı hareketler ise bu iki tarz arasını bağdaştırıcı bir çizgi geliştirmiştir. Geleneğe takılıp kalmanın ağırlaştırıcı sonuçlarıyla yüzleşmek veya reformculuğun riskini üstlenmek yerine, pragmatik bir şekilde kısa ve orta vadeli sosyo-politik ıslahatlar için çalışmak bazı hareketler için daha faydalı ve makul bir yöntem olarak görülmüştür.

Günümüz İslami akımlarına geçmeden önce, bu akımların ve bunlara bağlı hareket ve cemaatlerin 19. yüzyıla kadar geriye giden bir tarihi süreçte nasıl bir sosyal ve siyasi atmosferde ortaya çıktıklarını anlamak, ayrıca konumuz hakkındaki temel kavramların içeriklerine uzanmak faydalı olacaktır.

Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.