Ceza Hukuku Genel Hükümler
% 2indirim

Ceza Hukuku Genel Hükümler

  • 59,90 TL58,70 TL

    hopi kampanyası
    2,94 Paracık
  • Tedarik Süresi 5 İş Günü
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Kitabın bu basısına, mevzuatta yapılan değişiklikler ile bazı yeni monografik çalışmalar, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesinin bazı kararları eklenmiştir.

Özellikle; okuyucularımızın gözünden kaçmaması için bazı Anayasa Mahkemesi Kararlarından söz etmek gerekmektedir.

Anayasa Mahkemesinin 14.1.2015 tarih ve E. 2104/100, K.2015/6 sayılı kararıyla iptal edilen 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'un 53’üncü maddesinin (b) fıkrasının ikinci cümlesinden söz etmek gerekir. Çünkü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53’üncü maddesinin (b) fıkrasının ikinci cümlesinin iptal edilmesi nedeniyle, bu hükme dayanılarak yürürlüğe girmiş bulunan “Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği” geçersiz hale gelmiştir. Anayasa Mahkemesi bu kararıyla, “suçta ve cezada kanunilik” ilkesinin gereği olarak, Yükseköğretim kurumları bakımından disiplin suçlarının yönetmelikle değil, kanunla düzenlenmesi gerektiği sonucuna varmıştır.

Anaya Mahkemesinin 8.10.2015 tarihli ve TCK m.53 ile ilgili iptal kararında ise: 1)“Seçilme ehliyeti” ibaresini, An.m.76/2’de, “bir yıl veya daha fazla hapis cezasına” hüküm giyenlerin milletvekili seçilemeyeceklerini belirtmesine rağmen, TCK m.53’de bir yıldan az hapis cezasına mahkûmiyet halinde dahi seçilme ehliyetinden yoksun bırakılmalarının öngörülmesini, An.m.76’ya aykırı bulmuştur; 2)“Seçme hakkına” ilişkin ibareyi ise, An.m. 13 ve m.67/5’de, “..taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler oy kullanamaz” hükmüne aykırı bulmuştur. An.m.67/5, kasten işlenen suçtan dolayı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin oy kullanamayacağına ilişkin olması nedeniyle, ceza infaz kurumu dışında bulunan hükümlüler oy kullanmaları yönünden anayasal bir engel bulunmamaktadır;3) TCK m.53/1,b’de yere alan “...ve diğer siyasi hakları kullanmaktan” ibaresini de, “ölçülülük” ilkesi yönünden Anayasaya aykırı bularak iptal etmiştir.

Bu kararlar kitabın yeni baskısında değerlendirilerek okuyucuların incelemesine sunulmuştur.

 

Konu Başlıkları

Ceza Hukuku Kavramı, Konusu ve Ceza Hukukunun Tarihi Gelişimi

Ceza Hukukunun Kaynakları ve Kanunilik İlkesi, Ceza Hukuku Kurallarının Tasnifi, Yorumu, Uygulama Alanı ve Suçluların İadesi

Suç Genel Teorisi; Suç Kavramı, Suçun Unsurları, Suçun Özel Gerçekleşme Şekilleri (Teşebbüs, İştirak, Suçların İçtimaı)

Yaptırım; Hapis Cezası, Adli Para Cezası, Güvenlik Tedbirleri

Cezaların Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi

Cezalar Sistemini Tamamlayan Kurumlar; Erteleme, Koşullu Salıverilme, Ön Ödeme

Ceza İlişkisinin Düşmesi; Ölüm, Af, Şikayetten Vazgeçme, Zamanaşımı

Memnu Hakların İadesi ve Adli Sicildeki Bilgilerin Silinmesi

 


Ceza Hukuku - Pratik Çalışmalar

Ceza Hukuku - Pratik Çalışmalar

Timur Demirbaş

41,06 TL
Kriminoloji

Kriminoloji

Timur Demirbaş

30,87 TL
İnfaz Hukuku

İnfaz Hukuku

Timur Demirbaş

48,90 TL
Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.