Ceza Muhakemesinde İstinafın Gelişimi ve Bölge Adliye Mahkemelerinde Muhakemenin Yapılması
% 2indirim

Ceza Muhakemesinde İstinafın Gelişimi ve Bölge Adliye Mahkemelerinde Muhakemenin Yapılması

  • 53,00 TL51,94 TL

    hopi kampanyası
    2,60 Paracık
  • Tedarik Süresi 5 İş Günü
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Türk hukuk sisteminde yarım asır kadar bir süre uygulandıktan sonra 1924 yılında kaldırılan istinaf mahkemeleriyle ilgili gerek doktrinde, gerekse uygulayıcılar arasında hem lehinde hem de aleyhinde olmak üzere birçok görüşler ifade edilmiş, tekrar kabulü için ilki 1932 yılında olmak üzere on bir farklı kanun tasarısı hazırlanmış ancak hiçbiri kanunlaşarak yürürlüğe girmemiştir. Nihayetinde, 26.09.2004 tarihinde kabul edilen 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun ile bölge adliye mahkemeleri adıyla istinaf mahkemeleri kurulmuş ve 04.12.2004 tarihinde kabul edilen 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile istinaf olağan bir kanun yolu olarak düzenlenmiştir.

Bu eserde, istinaf mahkemeleri hakkında genel bir bilgi verilerek 5235 sayılı Kanunun irdelenmesi yapılmış, ceza yargılaması sistemimizde çok yeni bir kurum olan istinaf kanun yolu, tüm muhakemeyi içerecek şekilde incelemeye çalışılmış, Türk hukuk sistemine getirdiği yenilikler ve bu sistemi uygulamakta olan bir kısım Avrupa ülkelerinin hukuk düzeni, sistemin olumlu ve olumsuz yanları değerlendirilerek mukayeseli hukuk açısından irdelenmiş, uluslararası sözleşmeler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin konuya ilişkin kararları çerçevesinde ve özellikle CMK'nın istinafla ilgili hükümlerinin kaynağını oluşturan Alman Ceza Usul Kanunu hükümleri ile karşılaştırmalı olarak yargılama sistemi değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçirilmesinin önemine değinilerek bu mahkemelerin faaliyete geçirilmeden önce ve faaliyete başladıktan sonra sorunsuz bir şekilde işleyebilmesi için alınması gereken tedbirler sıralanmış, mehaz Kanun'da yer alıp Türk hukuk sistemine alınmayan düzenlemelerin ne gibi sorunlar getirebileceği ve uygulama sırasında ortaya çıkması muhtemel aksaklıklara yer verilerek çözüm önerileri ile birlikte değerlendirilmiştir.

 

Konu Başlıkları;

İstinafa İlişkin Genel Bilgiler

İstinafın Tarihsel Gelişimi ve Mukayeseli Hukukta İstinaf

Bölge Adliye Mahkemelerinin Örgütlenmesi, İşleyişi ve Bu Mahkemelere Müracat Şekil ve Esasları

Bölge Adliye Mahkemelerinde Kanun Yolu Yargılaması

Türk ve Alman Ceza Muhakemesi Hükümlerinin Karşılaştırması


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.