Cezai ve Hukuki Sorumluluk Boyutlarıyla Hakaret  ve Özel Hayata Karşı Suçlar
% 2indirim

Cezai ve Hukuki Sorumluluk Boyutlarıyla Hakaret ve Özel Hayata Karşı Suçlar

  • 65,00 TL63,70 TL

    hopi kampanyası
    3,19 Paracık
    Babil.com'da 60> TL ve üzeri ücretsiz kargo kampanyası
  • Gün İçinde Tedarik
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Çağdaş ceza hukukunun ve bunun ifadesini oluşturan ceza kanununun amacı; "hukuk devleti ilkesi", " kusur ilkesi" ve " hümanizm ilkesi" gibi evrensel ilkelere dayalı olarak, insan onurunu, bireyin hak ve özgürlüklerini korumak, suçluyu sosyalleştirip tekrar topluma kazandırmak ve aynı zamanda bireyi ve toplumu suça karşı korumaktır.


Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla kişilerin manevi varlığı, diğer bir deyişle kişilerin şeref, haysiyetr ve namusu, toplum içindeki itibarı, diğer bireyler  nezdindeki saygınlığı korunmaktadır. Özel hayatın gizliliğine yönelik fiillerin cezalandırılmasıyla da temel bir kişilik hakkı olan özel hayatın gizliliği ve korunması hakkı esaslı bir güvence altına alınmış bulunmaktadır. "Cezai ve Hukuki Sorumluluk Boyutlarıyla Hakaret  ve Özel Hayata Karşı Suçlar" adlı kitabımızın I. kısmında 5237 sayılı TCK'nun 125- 131. maddelerinde düzenlenen "Şerefe Karşı Suçlar" yer almaktadır. Kitabın II. Kısmında 5237 sayılı TCK'nın 132- 140. maddelerinde yer alan "Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar" incelenmiştir. Kİtabın III. kısmında ise " Kişilik Haklarına Saldırıdan Kaynaklanan Tazminat Davaları" yer almaktadır.


Kitabın ilgili kısımlarında yapılan açıklamalarda , teorik tartışmaların dışında kalınarak, doktrindeki bilimsel görüşlerden de yararlanılarak okuyucuya mümkün olduğunca farklı boyutlarıyla geniş bir perspektif ve bakış açısı sunulmasına, uygulamaya yansıyan yönlerinin vurgulanmasına çalışılmıştır. Kitabımızın, tüm okurlara ve hukuk çevremize uygulaması çok yoğun  olan şerefe ve özel hayata karşı suçlar ve tazminat davaları ile ilgili konuların yorumlanması ve uygulamada karşılaşılacak olan cezai ve hukuki sorunların çözümlenmesinde yararlı olacağını düşünmekte ve ümit etmekteyiz.


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.