Cisimlerin Mukavemeti

Cisimlerin Mukavemeti

6.Basımdan Çeviri
  • Geçici olarak temin edilemiyor
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Temel bir mekanik dersinin ana amacı, mühendislik öğrencisinde, verilen bir problemi basit ve mantıklı
bir biçimde analiz etme ve problemin çözümünde birkaç temel ve iyi anlaşılmış ilkeyi uygulama
yeteneğini geliştirmek olmalıdır. Bu kitap, ikinci veya üçüncü sınıftaki mühendislik öğrencisine cisimlerin mukavemeti alanında verilen ilk ders için tasarlanmıştır. Yazarlar, statik ve dinamik alanındaki diğer kitaplarında olduğu gibi, bu kitabın da öğretim üyelerine bu derste, belirtilen amaca ulaşmak konusunda yardımcı olacağını ummaktadırlar.


Bu kitapta, cisimlerin mukavemeti incelemesi, birkaç temel kavramın anlaşılması ve basitleştirilmiş
modellerin kullanılmasına dayanmaktadır. Bu yaklaşım, tüm gerekli formüllerin makul ve mantıklı bir
şekilde çıkarılması ve bunların gerçek mühendislik yapıları ve makine elemanlarının analizi ve tasarımında güvenli
bir şekilde uygulanabileceği koşulların açık bir şekilde belirtilmesini mümkün kılar.


Her bir bölüm, amaç ve hedefleri ortaya koyan, ele alınan konuları ve mühendislik problemlerinin
çözümüne uygulanmasını basit terimlerle açıklayan bir giriş kısmıyla başlamaktadır.


Bölüm Dersleri: Metnin bütünü, her biri, arkasından örnek problemler ve bunların çok sayıda ödev problemlerin yer aldığı bir veya birden çok teori kısmından oluşan birimlere bölünmüştür. Her bir birim,
iyi tanımlanmış ve genellikle bir derste verilebilecek bir konuya karşı gelmektedir.


Örnekler ve Örnek Problemler: Teori kısımları, sunulan konuyu görselleştirmek ve anlaşılmasını kolaylaştırmak için tasarlanmış birçok örnek içermektedir. Örnek problemler, teorinin mühendislik problemlerinin çözümüne yönelik bazı uygulamalarını göstermeyi hedeflemektedir. Örnek problemler, genellikle, öğrencilerin ödev problemlerini çözmede kullanacakları formda düzenlendiğinden, bu
problemler, metni güçlendirmek ve öğrencilerin kendi çözümlerinde izlemesi gereken düzgün ve sıralı çalışmayı göstermekten oluşan ikili hedefe hizmet etmektedir.


Ödev Problemleri: Problemlerin çoğu, uygulamaya yöneliktir ve mühendislik öğrencisine hitap
etmektedir. Ancak bunlar, birincil olarak, kitapta sunulan konuları örneklerle açıklamak ve öğrencilerin cisimlerin mukavemeti alanında kullanılan temel ilkeleri anlamasına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Problemler, konulara göre gruplanmış ve artan zorluk sırasına göre dizilmiştir. Özel dikkat gerektiren problemler, yıldız ile işaretlenmiştir.


Bölüm Tekrarı ve Özeti: Her bölüm, ele alınan konuların tekrarı ve özetiyle sona ermektedir. Öğrencilerin tekrarlama çalışmasını organize etmelerine yardımcı olmak için kenar notları eklenmiştir ve özel dikkat göstermeleri gereken konuları bulmalarına yardımcı olmak için referanslar sunulmuştur.


Tekrar Problemleri: Her bölümün sonuna bir dizi tekrar problemi eklenmiştir. Bu problemler, bölümde
verilen en önemli kavramları uygulamak için yeni bir fırsat sunmaktadır.


Bilgisayar Problemleri: Bilgisayarlar, mühendislik öğrencilerinin çok sayıda zor problemi çözmesini
mümkün kılmaktadır. Her bölümün sonunda, bilgisayarla çözülmek üzere tasarlanmış altı ya da daha
fazla problem yer almaktadır. Bu problemler, analitik hesaplamalar için temel oluşturan herhangi bir
bilgisayar diliyle çözülebilir. Bir problemi çözmek için gerekli olan algoritmayı oluşturmak, öğrenciye iki
farklı fayda sağlayacaktır: (1) Problemin içerdiği mekanik ilkelerinin daha iyi bir şekilde anlaşılması;
(2) Bilgisayar programlama dersinde kazanılan becerilerin, anlamlı bir mühendislik probleminin
çözümünde uygulanma fırsatının sağlanması. Bu problemler, analitik hesaplamalar için temel oluşturan herhangi bir bilgisayar diliyle çözülebilir.


 


 


Yorum Sayısı: 1

Kitap basit temel kavramlardan itibaren anlaşılır bir şekilde konuları ele alıyor görsel içeri ve problemleri ile özellikle bilgisayar problemleri ile diğer kitaplardan farklı bir hava katıp alan kişinin farklı yöntemlerle soru çözmesine olanak sağlar.Bence kişisel olarak bir çok kitap almama ragmen bu kadar iyi kitap görmedim her yönüyle başarılı bir kitap olmuş, sıfırdan başlıyanda veya belli bir seviye bilgisi olan tüm kişilerin alabilecegi ve memnun olabileceği bi kitap.Kitabı indirimle...devamını oku

M
Mazlum Deniz Yüce  -   25.03.2016