Cıxarekeş U Qolcıyen Çavsor
% 19indirim

Cıxarekeş U Qolcıyen Çavsor

  • 10,00 TL8,10 TL

    hopi kampanyası
    0,41 Paracık
  • Gün İçinde Tedarik
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.
Li gori psipor u zanayan, welata titune bejahiya Emerika ye. Di sala 1492yan de Cristof colomb Emerikaye dibine. Pişti li çend welatan digere di destpeka salen 1600i de te Trakya u Anatolyaye. Ji wir ji te Kurdistane... Di sala 1925an de bi derxintina zagoneke ji hemu karen kirına dewlete ya titune, bikaranina titune, çekirina cixareyen peçandi u firotina cixare u titune rasterast bi hikumate ve te giredan. Ji dewlete betir tu kes nikare titune bikire, mengene bike, moxa titune bifiroşe, bike cixare u belav bike. Li welate Kurda ji titun li gelek deveran, li bajare Bedlise, Serte, Elihe, Amede, Semsure, Merdine dihate danin. Hemu Kurd dizanin ku heya si sal bere titun u danin qedexe bun. Desthilatdaran kurd mecburen titune xwe dikirin. Kurdan ji bi deste xwe tituna xwe dadaniyan u kaxiden xwe ji ji Bine Xete dianiyan. Desthilatdaran nikaribun çun u hatina Binxete asteng bikin. Le li gund u bajaran zor u zilmeki mezin li ser cixarekeşen kurd dimeşandin. Peywirdaren bi nave Qolci bi tena sere xwe diaveten ser gundan. Em e di ve pirtuke de qala çend buyeren qolci u cixarekeş u titunvanan bikin. Ka kurdan ji bo titun u cixare çi derd u kul u eş kişandine. Qolciyan çi zor u zilm li kurdan kiriye. Be şik gelek gotinen peşiyan ji li ser cixare hatine gotin. Me çend gotinen li ser cixare ji kite nava ve pirtuke. U min hinek helbest li ser titun u amuren cixarekeşiye nivısandin, ew ji di ve pirtuke de hatin bicıkirin.

Roja Piroz

Roja Piroz

Hilmi Akyol

8,1 TL
Tina Roje

Tina Roje

Hilmi Akyol

6,48 TL
Zava Ker In

Zava Ker In

Hilmi Akyol

7,29 TL
Tajiya Qazuxa

Tajiya Qazuxa

Hilmi Akyol

6,48 TL
Gula Niştiman

Gula Niştiman

Hilmi Akyol

8,1 TL
Kurd U Leşkeri

Kurd U Leşkeri

Hilmi Akyol

7,29 TL
Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.