Cmk Şerhi
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.
Kamuoyunda -İç Güvenlik Paketi- olarak adlandırılan tasarı parlamentoya sevk edilmeden önce bu kitabımın 7. basısını çalışmıştım.
7. basının önsözü şöyle başlıyordu:
Yeni basıyı meslektaşlarımın hizmetine sunuyorum.
Sonra -İç Güvenlik Paketi- 6638 sayılı yasa olarak yürürlüğe girdi (4. 4. 2015). Bu yasayla CMK'da değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikleri çalışmadan elbette 7. bası yayınlanamazdı. Çalışmayı yaptım ve yeni basıyı meslektaşlarımın hizmetine sundum.
7. basıda ne gibi değişiklikler var?
Önce format değişikliği ile ilgili birkaç söz: Bu basıyı 2 cilt olarak planladık. Böylece kitabın kullanılmasını kolaylaştırmak istedik. Umarım beğenirsiniz.
Son basıdan bu yana, aradan geçen zamanda yasa değişiklikleri oldu. Bunları kitabın şerh bölümüne işledim.
Tabii ki başköşeye basında ve medyada 3. Yargı Paketi adını alan 6352 sayılı Yasanın ilgili hükümleri ile 6411 sayılı Yasa ile getirilen -anadilde savunma ve tercümandan yararlanma- hükümleri ile 4. Yargı Paketinde yer alan, CMK'da değişiklik yapan hükümler oturdu.
4. Yargı paketi ile getirilen, -İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair Kanunun (6459 Sayılı Yasa) (4. Yargı Paketi) genel gerekçesinde aşağıdaki düşüncelere yer verilmiştir. Konunun önemi nedeniyle, önsözde bunlara yer veriyorum.
-Bilindiği üzere, gerek ceza hukuku, gerek özel hukuk gerekse idare hukukuna ilişkin bazı kanunların adlî veya idarî yargı mercilerince uygulanılması suretiyle verilen kararlardan dolayı, ilgili kişiler zaman zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvurarak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ile koruma altına alınan haklarının ihlal edildiğini ileri sürmektedirler.
Bu başvurulardan dolayı AİHM tarafından ülkemiz aleyhine verilmiş bulunan çok sayıda ihlal karan bulunmaktadır. AİHM tarafından verilen bu ihlal kararları bir yandan ülkemizi her yıl önemli miktarlarda tazminat ödemek zorunda bırakırken, diğer yandan da ülkemizin insan hakları alanında uluslararası toplumdaki görünümünü olumsuz etkilemektedir.
Son AİHM verilerine göre ülkemiz, Avrupa Konseyinin 47 üyesi arasında, hakkında en çok ihlal kararı verilen ikinci ülke durumundadır. 2012 yılı sonu itibarıyla AİHM önünde, ülkemiz aleyhine yapılan yaklaşık 16. 900 başvuru bulunmaktadır. Geçmiş yıllarda yapılan başvuruların neticeleri göz önüne alındığında, AİHM tarafından ön koşullar açısından yapılan değerlendirmeyi geçebilen başvuruların çoğunun ihlal kararı ile sonuçlanacağı öngörülmektedir.
Bugüne kadar yargı reformlarıyla insan hakları konusunda sürekli olarak iyileştirmeler yapılmıştır. Tasarı ile, insan haklarına saygı ve bu konuda ortaya çıkan aksaklıkları iç hukukumuzda çözüme bağlama ilkelerinin gereğinin yerine getirilebilmesi ve ülkemizin AİHM önündeki davalar açısından görünümünün daha iyi bir noktaya taşınabilmesi amacıyla, AİHS tarafından koruma altına alınan hakların ihlaline sebebiyet verebilen çeşitli kanunlardaki ilgili hükümlerde değişiklik yapılması ve söz konusu olabilecek ihlal durumlarının ortadan kaldırılması hedeflenmektedir.
Böylece, insan haklarına saygılı her devletin yapması gerektiği gibi, bir yandan bu alanda ortaya çıkan aksaklıklar kendi iç hukukumuzda çözüme bağlanırken, diğer yandan da ülkemizin AİHM kararlan açısından görünümünün daha iyi bir noktaya taşınabilmesi mümkün olacaktır. -
Sonra 5. Yargı Paketi olarak adlandırılan 6545 sayılı Yasa (yürürlük: 28. 06. 2014) Türk pozitif hukukundaki yerini aldı. Bu yasa da ülkemizin ceza adalet sisteminde temel değişiklikler yaptı. Bunları da inceledim ve kitaba işledim.
En son Aralık 2014'de 6572 sayılı yasa(yürürlük: 12 Aralık 2014) yürürlüğe girdi. Bu yasa da CMK'nın önemli maddelerini değiştirdi. Bunları yorumladım ve sizlerle buluşturuyorum.
Bu basının son yeniliği kamuoyunda İç Güvenlik Paketi olarak adlandırılan 6638 sayılı Yasanın CMK'da yaptığı değişikliklerdir. Bunlar da bu basıda yerlerini aldılar.

Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.