Denetimli Serbestlik ve Cezaların İnfazı

Denetimli Serbestlik ve Cezaların İnfazı

  • Geçici olarak temin edilemiyor
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Kitabın altıncı baskısı önceki baskılarda olduğu gibi sade bir dille hazırlanmıstır. Kitapta 6552 ve 6545 Sayılı Yasalarla yapılan değişiklikler ışığında mahkeme kararının kesinleştirilmesinden, cezanın infazına kadar tüm aşamalar anlatılmıs; ayrıca Cumhuriyet Savcısı’nın Hükümlüyü Kamu Kurumunda Çalıştırması,Denetimli Serbestlik,Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma,Dava ve Ceza amanasımı,Mahsup,Adli Sicil Kaydının Silinmesi, Memnu Hakların İadesine kadar tüm asamalar 408 soru ve cevapla açıklanmıs ve Yargıtay Kararları, Örnek Dilekçeler, konu anlatımları, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı ve Cumhurbaşkanlığı’nın Af yetkisi ile bu anlatım zenginleştirilmiştir.

 

* Cezaların Dönüştürülmesi

* Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar ve Para Cezalarının İnfazı (6545 sy. Yasanın 81. Maddesiyle Değişiklikte Gözetilerek)

* Koşullu Salıvermenin Kaldırılması (5275 sy. CGTİHK. ve 765 sy. TCK)

* Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar ve Para Cezalarında Mahsup ve İnfaz (6545 sy. 81. Maddesiyle Değişiklik Gözetilerek.)

* İnfazda Tereddüt ve Karar Mercii (6552 sy. Gözetilerek)

* Asker Edilen Kişilerin Cezalarının İnfazı (5275 sy. ve 647 sy.)

* Birden Fazla Hükümdeki Cezaların 5275 Sayılı CGTİHK. Yasaya Göre Toplanması (İçtima)

-Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazı (6545 sy. Değişik 5275 sy. CGTİHK. 105/A)

-6352 sayılı Kanun Geçici Madde 1 Gereğince Dava ve Cezaların Ertelenmesi

-Açık İnfaz Kurumuna Doğrudan Alınma (5275 sy. CGTİHK. 14/3 ve 6352 sy. Geçici Madde 3/2);

-Adli Para Cezasının Cumhuriyet Savcısınca “Kamuya Yararlı Bir İşte Çalışma Olarak İnfazına Karar Verme”, (6545 sy. 81.M. değişik 106.m.)

* Yabancı Mahkeme Kararlarının İnfazı Hakkında Açıklama

* Adli Sicil Kaydının Silinmesinde Takip Edilecek Usul

* İnfaza İlişkin Yargıtay Kararları

* Örnek Belgeler, Örnek Müddetnameler

* Cumhurbaşkanından Af Talebi

 

Konu Başlıkları;

Cezaların Dönüştürülmesi

Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların İnfazı

Koşullu Salıvermenin Kaldırılması (5275 sy. CGTİHK. ve 765 sy. TCK)

5275 Sayılı CGTİHK. Göre Müebbet Hapis Cezasının Koşullu Salıverilmesinin Hesaplanması

Para Cezalarının İnfazı (5275 sy. CGTİHK. ve 647 sy.)

Para Cezalarında Mahsup ve İnfaz (5275 sy. CGTİHK. ve 647 sy. CİHK.)

Mahsup (Hürriyeti Bağlayıcı Cezalarda)

İnfazın Şartı

İnfazda Tereddüt ve Karar Mercii

Memnu Hakların İadesinde İzlenecek Usul

Hafif Hapis ve Hafif Para Cezalarının İdari Para Cezasına Dönüştürülmesi

İnfaz Aşamasında Yakalama Çıkarılacak Haller

Mahkumun Talebiyle İnfaza Ara Verme Sebepleri

Asker Edilen Kişilerin Cezalarının İnfazı (5275 sy. ve 647 Sy.)

Birden Fazla Hükümdeki Cezaların 5275 Sayılı CGTİHK. Yasaya Göre Toplanması (Cezaların İçtiması)

5275 Sayılı CGTİHK. Yasaya Göre İnfaz Sırasında Verilecek Kararların Mercii ve Usulü

Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazı (5275 sy. CGTİHK. 105–A)

6352 sayılı Kanun Geçici Madde 1 Gereğince Dava ve Cezaların Ertelenmesi

Açık İnfaz Kurumuna Doğrudan Alınma (5275 sy. CGTİHK. 14–3 ve 6352 sy. Geçici Madde 3–2);

Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırma Cezasının İnfazı (5275 sy. CGTİHK. 105 m.)

Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar İle Kısa Süreli Hapis Cezalarının Özel İnfaz Şekilleri (CGTİHK. m. 110 m.)

5275 Sayılı CGTİHK. Yasaya Göre Özel İnfaz Usulleri (22 Nisan 2006 Resmi Gazete Tarihli ve 5485 Sayılı Yasayla Değişik 110 m.)

Sorular ve Cevaplarla İnfaz

Yabancı Mahkeme Kararlarının İnfazı Hakkında Açıklama

Eski Hükümlülerin İşe Yerleştirilmesinde Usul

Adli Sicil Kaydının Silinmesinde Takip Edilecek Usul

Hapsen Tazyik Kararlarının İnfazı

İnfaza İlişkin Yargıtay Kararları

Örnek Belgeler (Yazılı Emir, Karar–Tashihi, İtiraz, İnfazda Tereddütte Mahkemeye Yazılan Talep Yazıları v.b.)

Cumhurbaşkanlığı Affı İçin Hazırlanacak Belgeler

Örnek Müddetnameler


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.