Dersim

Dersim

Rewiti ü Erdnigari
  • Geçici olarak temin edilemiyor
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.
Ev pirtuka Andranik ya li ser Dersime berhemeke gelek balkeş e. Niviskare Ermeni Andranik 120 sal bere li hela Dersime digere u di derheqa erdnigari, dirok, rewşa civaki ü aboriya hereme da malümaten gelek giranbuha dide. (....) Hin tişten ku Andranik di derheqa ve hereme u Kurdan da dibeje, dibe ku li me xweş neye. Wek nimune, ew Kurdan beilm u xwendin dibine u di vi wari da piçuk nişan dide. Her usa ji, ve hereme heya Diyarbekre ji wek Ermenistan nişan dide. Le bila be. Wan salan him bi rasti rewşa fundiyen Kurd ne baş bü, him ji wi hin tişt bi çaveki “Ermenki” nisiandiye. İro edi em ji diroka xwe ji ji zmane xwe ji agahdar in ü zanin çi çi ye. (...) Her usa, ji gotinen Andranik ji te femkirin ku ev welat çiqas Kurdistan e. Andranik bi xwe dibeje we deme li Dersime nifusa Kurdan 25 qat zede tir bu ji Ermeniyan... Ji Peşgotine

Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.