Divan Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Sayı: 37
% 25indirim

Divan Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Sayı: 37

  • 12,00 TL9,00 TL

    hopi kampanyası
    0,45 Paracık
  • Stoktan Hemen Teslim!
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

1996 yılından beri farklı disiplinlere ait akademik çalışmaları kendi bünyesinde bir araya getiren Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi’nin 37. sayısı çıktı.

Altı makale ve dört kitap değerlendirme yazısından oluşan Dîvân’ın bu sayısı, M. Akif Kayapınar’ın modern siyaset tasavvurunun temel ilkelerine dair ayrıntılı bir analizini sunan “Modern Siyaset Tasavvurunun Paradigmatik Arkaplanı” isimli makalesiyle başlıyor.

“Hulefâ-yi Râşidîn Döneminden Emevîlere Geçişin Siyasi Anlamı: Hilafet-Mülk Tartışması –Üç Siyer Metni Üzerinden İnceleme-” adlı makalesiyle Hızır Murat Köse’nin Hulefâ-yi Râşidîn döneminden Emeviler dönemine geçişin siyasi açıdan nasıl anlaşılması gerektiği üzerine yazdığı makalesi yer alıyor.

Ebubekir Ceylan’ın “Abdullah Nureddin Paşa’nın Osmanlı Irak’ına Dair 1880 Tarihli Layihası Üzerine” başlıklı makalesi ise II. Abdülhamit’in valilerden istediği lâyihalar kapsamında Bağdat Valisi Abdurrahman Nureddin Paşa’nın yazdığı layihayı ele alıyor.

“El-Felâsifenin Devrimci Çocuğu İbn Haldun’a Yeniden Bakmak: Mukaddime, İslam Felsefesinde İbn Rüşdcü Bir Krılıma mı?” isimli dördüncü makalede Cemile Barışan, İslam düşünce tarihinin önemli figürlerinden İbn Haldun’un düşünce sistemini bir diğer büyük düşünür İbn Rüşd’ünküyle karşılaştırmalı bir değerlendirmesini sunuyor.

Berat Açıl’ın “Bir Tür mü Tarz mı? Klasik Türk Edebiyatında Alegori” başlıklı makalede alegorinin bir tür mü yoksa bir tarz mı olduğu tartışması yapılıyor.

“İtikadi Konularda Haber-i Vâhidin Delil Olma Meselesi ve Kevserî’nin Konuya Bakışı” adlı, Mehmet Özşenel’in kaleme aldığı makale ise haber-i vâhidlerin itikadi konularda delil olması meselesini Kevserî’nin konu bağlamındaki görüşleri üzerinden ele alıyor.

Kitap değerlendirme bölümünde ise ilk yazı Hattatlara Yeni Armağan: Müstakimzâde Süleyman Sa’deddin Efendi’nin Yeni Harflerle Basılan Tuhfe-i Hattâtîn Adlı Eseri Üzerine başlıklı kitaba yazdığı değerlendirmeyle Aziz Doğanay’a ait. Empire of Difference: The Ottomans in a Comperative Perspective kitabının değerlendirme yazısı Fikriye Karaman tarafından kaleme alındı. Ertuğrul Zengin ise War and State Formation in Syria, Cemal Pasha’s Governate during World War Ii 1947-17 başlıklı kitabın değerlendirmesini yaptı. Talha Çiçek’in kaleme aldığı son değerlendirme yazısı ise American Missionaries and the Middle East: Foundational Encounters adlı kitaba ait.

 


Modern Siyaset Tasavvurunun Paradigmatik Öncülleri

Paradigmatic Premises of the Modern Political Imaginary

-M. Akif Kayapınar-

 

Hulefâ-yi Râşidîn Döneminden Emevîlere Geçişin Siyasi Anlamı: Hilafet-Mülk Tartışması
-Üç Siyer Metni Üzerinden Bir İnceleme

The Political Meaning of the Transition from the Period of Khulafâ al-Râshidîn (Rightly Guided Caliphs) to the Period of Umayyads: Caliphate-Kingdom Debate. -An Analysis of Three Seerah Texts-

-Hızır Murat Köse-

 

Abdurrahman Nureddin Paşa’nın Osmanlı Irak’ına Dair 1880 Tarihli Lâyihası Üzerine

On Abdurrahman Nureddin Pasha's Report on Ottoman Iraq in 1880

-Ebubekir Ceylan-

 

el-Felâsifenin Devrimci Çocuğu İbn Haldun’a Yeniden Bakmak: Mukaddime, İslam Felsefesinde İbn Rüşdcü Bir Kırılma mı?

Revisiting Ibn Khaldun, the Revolutionary Child of Al-Falasifa: Is The Muqaddimah an Averroesian Break in Islamic Philosophy?

-Cemile Barışan-

 

Bir Tür mü Tarz mı? Klasik Türk Edebiyatında Alegori

Allegory in the Classical Turkish Literature: Is it a Genre, or a Style?

-Berat Açıl-

 

İtikadi Konularda Haber-i Vâhidin Delil Olma Meselesi ve Kevserî’nin Konuya Bakışı

The Authority of Individual Hadiths in Theological Matters and Kawthari’s Approach to the Problem

-Mehmet Özşenel-

 

Hattatlara Yeni Armağan: Müstakimzâde Süleyman Sa‘deddin Efendi’nin Yeni Harflerle Basılan Tuhfe-i Hattâtîn Adlı Eseri Üzerine

-Aziz Doğanay-

 

Karen Barkey, Empire of Difference: The Ottomans in a Comparative Perspective

-Fikriye Karaman-

 

War and State Formation in Syria, Cemal Pasha’s Governerate during World War I, 1914-17

-Ertuğrul Zengin-

 

American Missionaries and the Middle East: Foundational Encounters

-M. Talha Çiçek-

 

Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.