Divan Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Sayı: 39
% 25indirim

Divan Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Sayı: 39

  • 12,00 TL9,00 TL

    hopi kampanyası
    0,45 Paracık
  • Tedarik Süresi 3 İş Günü
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Nurun Işımaları, Sıcaklığın Değişimleri: İşraki Hareket Kavramı

Radiations of Light, Alterations of Heat: The Ishraqi Concept of Motion

-İshak Arslan

 

Osmanlı-Türk Ordusuna İçeriden Bakış: Asker Anıları (XIX. ve XX. Yüzyıllar)

A View from Inside the Ottoman-Turkish Army: Soldiers’ Memoirs in the Nineteenth and Twentieth Centuries

-Hakan Şahin

 

Bergson-Deleuze Karşılaşması: Virtüelin Materyalizmi

The Bergson-Deleuze Encounter: Materialism of the Virtual

-Metin Demir

 

XV. Yüzyılda Kahire’de Siyaset, Hukuk ve Ahlakı Birlikte Düşünmek: Ali Gazzali’nin Tahrîrü’s-sülûk fî tedbîri’l-mülûk İsimli Risalesi

Thinking Politics, Law, and Ethics in Cairo in the Fifteenth Century: Ali al-Ghazzali’s Treatise, Tahrir al-Suluk fi Tadbir al-Muluk

-Özgür Kavak

 

Tim Buchen, Malte Rolf (Hrsg.). Eliten im Vielvölkerreich. Imperiale Biographien in Russland und Österreich-Ungarn (1850-1918)

-Abdulhamit Kırmızı

 

Jo Guldi and David Armitage. The History Manifesto|

-Hugh Turner

 

Johannes Fried. The Middle Ages. Çev. Peter Lewis

-Fatih Durgun

 

Emine Sonnur Özcan. İslam Tarih Yazımında Gerçeklik ve El-Mes‘ûdî (Al-Mas‘udi and the Issue of Reliability and Authenticity in Islamic Historiography)

-Ayşegül Çimen

 

Halil İbrahim Turhan. Ricâl Tenkidinin Doğuşu ve Gelişimi (Hicrî İlk İki Asır)

-Muhammed Enes Topgül

 

Jonathan A.C. Brown, Misquoting Muhammad: The Challenge and Choices of Interpreting the Prophet’s Legacy

-Elif Beyza Demirtaş

 

Jonathan Dauber. Knowledge of God and the Development of Early Kabbalah

-Ravza Aydın


Sosyal ve beşeri bilimlerdeki farklı disiplinlere ait makaleleri bir araya getiren Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi’in 39. sayısı çıktı!

Üç makale, bir araştırma notu ve yedi kitap değerlendirme yazısından oluşan bu sayının ilk makalesi “Nurun Işımaları, Sıcaklığın Değişimleri: İşraki Hareket Kavramı” başlığıyla İshak Arslan’a ait. Arslan bu makalesinde nur kavramına dayanan ontolojisi ve miktar kavramına dayanan cisim teorisiyle XII. yüzyıldan beri kendine özgü bir felsefi sistem vasfına sahip olan İşraki felsefenin hareket kavamına eğilmektedir.

“Osmanlı-Türk Ordusuna İçeriden Bakış: Asker Anıları (XIX. ve XX. Yüzyıllar)” başlıklı ikinci makalede Hakan Şahin, söz konusu yüzyıllarda Türkiye’de askerler tarafından kaleme alınmış anı, hatırat, otobiyografi gibi yaşam anlatılarını inceliyor ve ordu üzerine yapılan  çalışmalarda yaşam anlatılarını ele alan mikro ölçekli çalışmaların azlığına dikkat çekiyor.

Metin Demir’in “Bergson-Deleuze Karşılaşması: Virtüelin Materyalizmi” başlıklı makalesi ise Bergson ile Deleuze’ün fikri ilişkisini Deleuze’ün Bergson yorumu üzerinden ele alarak Deleuze’ün ürettiği felsefede Bergson’un yerini tespit etmeyi amaçlıyor.

Araştırma notu kısmında ise “XV. Yüzyılda Kahire’de Siyaset, Hukuk ve Ahlakı Birlikte Düşünmek: Ali Gazzali’nin Tahrîrü’s-sülûk fî tedbîri’l-mülûk İsimli Risalesi” başlıklı yazıyla Özgür Kavak Memlükler dönemi Kahire’sindede kaleme alınan bir şer’î siyaset metnini tanıtıyor.

Kitap değerlendirme bölümündeki ilk yazı Abdulhamit Kırmızı’nın kaleme aldığı Tim Buchen ve Malte Rolf tarafından kaleme alınan Eliten im Vielvölkerreich. Imperiale Biographien in Russland und Österreich-Ungarn (1850-1918) adlı eser üzerine. Devamında ise Hugh  J. Turner’ın Jo Guldi ve Davis Armitage’ın beraber yazarlıklarını yaptığı The History Manifesto eseri üzerine yazdığı yazı yer alıyor. Johannes Fried’ın The Middle Ages eseri Fatih Durgun ve Emine Sonnur Özcan’ın İslam Tarih Yazımında Gerçeklik ve El-Mes’ûdî adlı eseri de Ayşegül Çimen tarafından değerlendiriliyor. Halil İbrahim Turhan’ın Ricâl Tenkidinin Doğuşu ve Gelişimi (Hicrî İlk İki Asır) adlı eserine Muhammed Enes Topgül’ün ve Johannes A. C. Brown’ın Misquoting Muhammad: The Challenge and Choices of Interpreting the Prophet’s Legacy eserine de Elif Beyza Demirtaş’ın yazdığı değerlendirme yazıları ise diğer yazılar. Jonathan Dauber’ın Knowledge of God and the Development of Early Kabbalah adlı eserini ise Ravza Aydın değerlendiriyor.

Gelecek sayıda buluşmak ümidiyle.

Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.