El-Kanun Fi't-Tıbb (İkinci Kitap)

El-Kanun Fi't-Tıbb (İkinci Kitap)

  • Geçici olarak temin edilemiyor
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Birinci Kısım (Tractus Primus)
Birinci Makale / Basit İlaçların Mizaçlarının Tarifi
İkinci Makale / İlaçların Tecrübe ile Belirtilen Mizaç Kuvvetlerinin Tarifi
Üçüncü Makale / Basit İlaçların Mizaçlarının Kıyas Yoluyla Tarifi
Dördüncü Makale / Basit İlaçların Etkilerinin Tarifi
Beşinci Makale / İlaçlara Dışarıdan Kazandırılan Özellikler Hakkında Hükümler
Altıncı Makale / İlaçların Yetiştiği veya Bulunduğu Yerlerden Toplanması ve Saklanması

İkinci Kısım (Basit İlaçların Açıklamalarındaki Kaideler ve Onların Sistematik Sınıflanması)
Birinci Makale / Elif Harfi
İkinci Makale / Be Harfi
Üçüncü Makale / Cim Harfi
Dördüncü Makale / Dal Harfi
Beşinci Makale / He Harfi
Altıncı Makale / Vav Harfi
Yedinci Makale / Ze Harfi
Sekizinci Makale / Ha Harfi
Dokuzuncu Makale / Tı Harfi
Onuncu Makale / Ye Harfi
On Birinci Makale / Kef Harfi
On ikinci Makale / Lam Harfi
On Üçüncü Makale / Mim Harfi
On Dördüncü Makale / Nun Harfi
On Beşinci Makale / Sin Harfi
On Altıncı Makale / Ayın harfi
On Yedinci Makale / Fe Harfi
On Sekizinci Makale / Sad Harfi
On Dokuzuncu Makale / Kaf Harfi
Yirminci Makale / Re Harfi
Yirmi Birinci Makale / Şın Harfi
Yirmi İkinci Makale / Te Harfi
Yirmi Üçüncü Makale / Se Harfi
Yirmi Dördüncü Makale / Hı Harfi
Yirmi Beşinci Makale / Zel Harfi
Yirmi Altıncı Makale / Dad Harfi
Yirmi Yedinci Makale / Zı Harfi
Yirmi Sekizinci Makale / Gayın Harfi
Sözlük
Drog Adları Dizini
(İçindekiler)


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.