Elli Müslüman Düşünür
% 31indirim

Elli Müslüman Düşünür

  • 50,00 TL34,50 TL

    hopi kampanyası
    1,73 Paracık
  • Tedarik Süresi 1 İş Günü
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Başlangıcından günümüze İslam düşüncesi üzerine kapsamlı bir kılavuz.


• Kuruluş devri, kelam, tefsir, felsefe, fıkıh ve tasavvuf disiplinlerinde yaşanan tartışmalar, karşılaşmalar,  İslam dünyasının sömürgeciliğin etkisine girilen yıllar, modern zamanlardaki krize karşı geliştirilen cevaplar ve arayışlar...


• Emevilerden Abbasilere, Selçuklulardan Osmanlıya, Hindistan’dan Endülüs’e... Hasan Basri, Ebu Hanife, İmam Şafii, Maturudi, Eşari, Farabi, İbn Sina, Kindi, İbn Rüşd, İbn Arabi, Gazzali, İbn Teymiyye, İbn Haldun, Kuşeyri, Kadı Abdulcabbar, İmam Rabbani, Seyyid Kutup,  Aliya İzzetbegoviç, Mevdudi, Ali Şeri-ati, Mehmed Akif, Fazlurrahman, Said Halim Paşa, Necip Fazıl, Nurettin Topçu, Muhammed İkbal,  Said Nursi, Şah Veliyyullah Dıhlevi, Şatıbi, Malik Bin Nebi, Cemil Meriç ve diğerleri...


• Tevhid, nübüvvet, irade, kader, mezhep, insan, içtihat, cihat, tasavvuf, fikri yenilenme, sömürgecilik, felsefe,  hilafet sonrası yeni tecrübe, mirasımız, buhranlarımıza çözüm arayışları...


• Siyasal mücadeleler,  çatışan akıllar, devletler, mihne uygulaması, saltanat ve hilafet, şeri siyaset,  eğitim, hikmet, aşk, vecd, şuur, doğu, batı,  ideolojiler, kavramlar, tecdit hareketi, kapitalizm, “Kalkınma Sorunu”...


• Günlük hayat,  medrese, tekke, modernizm, yapısalcılık, ilahiyat, hümanizm, ütopyalar, medeniyet, sanat…


Mustafa Tekin’in hazırladığı derlemeye Ümit Aktaş, Eşref Altaş, H. Yunus Apaydın, Mustakim Arıcı, Kürşad Atalar, Kemal Ataman, Ah-met Aydın, Mustafa Aydın, Sedat Baran, Kadir Canatan, Osman De-mir, Kamil Güneş, Cağfer Karadaş, Agil Şirinov, Hüseyin Karaman, Ferhat Koca, Osman Nuri Küçük, Metin Önal Mengüşoğlu, Fatih Okumuş, Muhammet Özdemir, Ahmet Özel, Abbas Pirimoğlu, Fatih M. Şeker, Abdulaziz Tantik, Halil Taşpınar, Hülya Terzioğlu, Zehra Türkmen, Mehmet Ulukütük, Celalettin Vatandaş ve Ahmet Yaman yazılarıyla katkıda bulundu.


Kutsal Sekülarizm

Kutsal Sekülarizm

Mustafa Tekin

15,8 TL
Kutsal, Kadın ve Kamu

Kutsal, Kadın ve Kamu

Mustafa Tekin

13,43 TL
Sünnet Sosyolojisi

Sünnet Sosyolojisi

Mustafa Tekin

12,42 TL
İslam ve Sosyoloji

İslam ve Sosyoloji

Mustafa Tekin

13,5 TL
Kutsalın Serüveni

Kutsalın Serüveni

Mustafa Tekin

13,43 TL
Toplumun Vicdanı Olmak

Toplumun Vicdanı Olmak

Mustafa Tekin

11,85 TL
Aklın Kenarı

Aklın Kenarı

Mustafa Tekin

13,43 TL
El İnsaf

El İnsaf

Mustafa Tekin

8,1 TL
Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.