Ferhenga Termen Matematike
% 31indirim

Ferhenga Termen Matematike

  • 30,00 TL20,70 TL

    hopi kampanyası
    1,04 Paracık
  • Gün İçinde Tedarik
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Ji bo hemu zanisten pozitiv matematik xwedi giringiyeke ye. Her wiha ji bo hemu aliyen jiyane ji hewceti bi re u rebaza mantiqa matematike heye; loma ji te gotin matematik di nav jiyane de ye u jiyan ji ji matematike pek te.


Her wiha matematik ku re u rebazeke hizirine u zimaneki gerduni ye di dinyaya me a iro de ku, her ku çe pişketinen cihereng li xwe diqewimine; u ji bo keside komel, zanist u teknolojiye biwareke biveneve ye. Loma ji di jiyana rojane de miroven ku ev ditin di xwe de mehandine u berginden matematike çi bi awayeki çendani çi bi awayeki matiqi u çi ji awayeki tegihi peyde kirine di jiyana xwe de, karibune di her babete de çi di nivisen xwe çi ji di axaftinen xwe de bi hesani berginden wan tegihan bi kar binin.


Matematik weki penaseye di tu qaliban de hilnaye. Le em weki penaseyeke gişti dikarin bejin ku; matematik ew zanist e ku bi reya aqil, li ser avani u taybetiyen diruv, jimar u geleyan hur dibe u bi reya zaniste tekiliyen di navbera wan de dibe ber hurgerine u her wiha matematik li şaxen zaniste en weki zanina jimari cebir, zanista duresmani ji dabeş dibe.


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.