Fıkıh Usulü

Fıkıh Usulü

  • 16,20 TL

    hopi kampanyası
    0,81 Paracık
  • Gün İçinde Tedarik
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Şakir el-Hanbeli / Hanbelizade Muhammed Şakir (1876-1958)


1876 (h.1293) yılında Şam'da Dünyaya gelen Şakir el-Hanbeli, o zamanlar Osmanlı Devleti'nin Suriye vilayetine bağlı Selimiye Kazası kadılarından Muhammed Ragıp Efendi'nin oğludur. Tahsil hayatına ilk olarak Şam Rüşidiyesi ile başlamıştır. Burayı bitirdikten sonra İstanbul'a gelmiş ve Mekteb-i Mülkiyeden mezun olmuştur. Osmanlı döneminde çeşitli görevlerde bulunan Şakir el-Hanbeli Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasının akabinde Suriye'nin bağımsızlığının ilan edilmesi üzerine Suriye bürokrasisinde üst düzey görevler almış, Hukuk Fakültesi'de hukuk dersleri vermiştir. 1924'te Suriye Millet Meclisi'ne Şam millervekili olarak girmiş ve meclis ikinci b aşkalığına seçilmiştir. 1926'da Maarif, 1930'da Adliye vezirliğine getirilern Şakir el-Hanbeli; 1936'da emekliye ayrılmış ve 21 Temmuz 1958tarihinde Şam'de vefat etmiştir. Anadili olan Arapça'dan başka Türkçe, Farsça ve Fransızca bilmektedir.


B.Eserleri


1. Usulü'l-fıkhi'l-,İslami:Tercümesini yaptığımız eserdir; birkaç baskısı vardır. Matbaatü'l-cam,at,'s-Suriyye, Şam 1368/1948; el-Mektebetü'l Mekkiyye, Mekke 1423/2002; Güven Matbaacılık, İstanbul ty.


2. Temrinli ve İ'rablı Lisan-ı Arabi:Sarf Kısmı (İstanbul 1329).


3. Temrinli ve İ'rablı Lisan-ı Arabi: Nahiv Kısmı (İstanbul 1329).


4. Telheşü't-tarihi'l- Osmani el-musavver (Dımaşk 1331).


5. Mücez fi ahkami'l-evkaf (Dımaşk 1929).


6. Musavver Tekhisü't-tarihi'l Osmani (İstanbul 1329/1913)


Ayrıca Ahkamü'l-evkaf, el-huküku'l-esasiyye, el-Hukuku'l-idariyye, Ahkamü'l-arazi (ve'l emvali'l-menküle) adlı eserleri de bulunan Muhammed Şakir el-Hanbeli, ceza kanunu ile (Kanunü'l-ceza'il-cedid, İstanbul 1328) hukuk muhakemeleri kanunu usulü kanununu (Kanunu usuli muhakemati'l-hukukiyye, İstanbul 1328) Türkçeden Arapçaya tercüme etmiştir.


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.