• Gazelden Gazele: Dünün Şiirine Bugünden Bakışlar% 31indirim
    Gazelden Gazele: Dünün Şiirine Bugünden Bakışlar
    Gazelden Gazele: Dünün Şiirine Bugünden Bakışlar

Gazelden Gazele: Dünün Şiirine Bugünden Bakışlar

  • 32,00 TL22,08 TL

    hopi kampanyası
    1,10 Paracık
  • Tedarik Süresi 2 İş Günü
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Giriş

Selim S. Kuru Metinlerle yaşayanlar

 

1- Metinlere Yaklaşırken

Walter Andrews Osmanlı metin çalışmaları:  geçmişe meydan okuma, geleceği tasarlama

LeRoy Searle Estetik, filoloji ve sensus communis

 

2- Metinler Arasında İlişkiler

Guy Barak Sansür, kanonizasyon ve Osmanlı imzâ-takrîz pratikleri üzerine düşünceler

John Curry Bir kütüphanede ne olabilir ki? Osmanlı metinlerine bireysel eserlerdense derlemeler merceğinden bakış

Meredith Quinn On yedinci yüzyıl İstanbulu’nda ucuza okumalar

 

3- Başka Metinler

Rachel Goshgarian “Her kim tutmaz Hak buyruğu, onun helâli haramdır” Ermeni Türkçesi'ne giriş ve Kefe'den bir örnek incelemesi

Jocelyn Sharlett Her şey kimi tanıdığınızla ilişkilidir: Abbasî edebiyatında yaratıcı yazarlık ve konuşma özgürlüğü

 

4- Metinlerin Düzeni

Burcu Karahan Mentor Efendi olmak: on dokuzuncu yüzyılda Osmanlı’da yapılan Lesaventures de Télémaque tercümeleri

Zeynep Seviner Geri Dönüştürülebilir Transkripsiyon Sistemi ve on dokuzuncu yüzyıl metinleri: Nâmık Kemâl'in İntibah romanı

Hatice Aynur Osmanlı Kitabeleri Projesi: sorunlar, imkânlar, sonuçlar

 

Kaynakça

 


Önsöz

2005 yılında Eski Türk edebiyatının temel meseleleri üzerinde konuşmak ve meslektaşlarımızla görüş alışverişinde bulunmak maksadıyla başlattığımız ve geleneksel olarak her yıl Nisan ayının son Cuma günü başta İstanbul olmak üzere yurtiçi ve yurtdışındaki farklı şehirlerde gerçekleştirilen Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları üst başlıklı çalıştay dizisinin ilki Sözde ve Anlamda Farklılaşma: Sebk-i Hindî adını taşıyordu. Bunu Eski Türk Edebiyatına Modern Yaklaşımlar I; Eski Türk Edebiyatına Modern Yaklaşımlar: Cumhuriyet Dönemi II; Nazımdan Nesire Edebî Türler; Nesrin İnşâsı: Düzyazıda Dil, Üslûp ve Türler; (Erzurum Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde) Mesnevî: Hikâyenin Şiiri; Osmanlı Edebiyatının Kırkambarı: Mecmûa; “Kasîdeye Medhiye: Biçime, İşleve ve Muhtevaya Dair Tespitler; (Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde) Metnin Hâlleri: Osmanlı’da Telif, Tercüme ve Şerh; (University of Washington ev sahipliğinde) Eski Metinlere Yeni Bağlamlar: Osmanlı Edebiyatı Çalışmalarında Yeni Yönelimler adlı toplantılarımız izledi.

Bu kitabın da konusu olan sonuncu toplantımızın içeriğini Eski Türk edebiyatının temel iki şekli olan mesnevî ve kasîdeyi daha önceki çalıştaylarda ele aldığımız için eksik kaldığını düşündüğümüz “gazel” oluşturdu. ...Ve Gazel: Dünün Şiirine Bugünden Bakışlar başlığını taşıyan toplantımızı 24 Nisan 2015’de gerçekleştirdik. Çalıştay kitabının başlığını ise daha kapsayıcı olduğunu düşündüğümüz için  Gazelden Gazele: Dünün Şiirine Bugünden Bakışlar şeklinde değiştirmeyi uygun gördük.

On birinci toplantımızda, Edith Gülçin Ambros, Cafer Mum, Murat Umut İnan, Lokman Turan, Sadık Armutlu, Yusuf Çetindağ, Veysel Öztürk, Serpil Bağcı, Ersu Pekin, Bilal Orfali ve Selim S. Kuru olmak üzere yurtiçi ve yurtdışından değerli araştırmacılar on bir bildiri sundular. Elinizdeki kitapta ise gazel konusunda telif ve tercüme toplam on altı yazı bulunmaktadır. Bunlardan dokuz tanesi toplantıda sunulan bildirilerin kısmen ya da tamamen makaleye dönüşmüş hâlleridir. Toplantıda sunulan üç bildiri çeşitli nedenlerle tarafımıza ulaşmadığı için kitabımızda yer almamaktadır. Öte yandan, Selami Turan, Yavuz Bayram, Sami Dural-Bilen Işıktaş ricamızı kırmayarak gazel konusunu farklı açılardan ele alan makaleleriyle katkıda bulundular, kendilerine müteşekkiriz. Daha önceki sayılarımızda olduğu gibi bu kitapta da beş adet çeviri makale bulunmaktadır. Arapça, Farsça ve Türkçede gazelin serencamını farklı bakış açılarıyla ele alan Ferenc Csirkès, Riccardo Zipoli, Franklin Lewis, Julie Scott Meisami, Renate Jacobi’nin İngilizce yayımlanmış makalelerinin Türkçeye aktarılmasının gazel çalışmalarına katkıda bulunabileceğini ümit ediyoruz. Bu makalelerin çevirilmesine izin veren yazarlara ve bu çevirileri yetkin bir şekilde gerçekleştiren Ali Aydın Karamustafa, A. Handan Konar, Fatma M. Şen, Selva Yıldız, Vildan S. Coşkun ve Bilal Orfali’nin yazısını tercüme eden Sibel Kocaer’e teşekkür borçluyuz.

Şimdiye kadar yayımlanan diğer on kitapta olduğu gibi yayına hazırlayanlar makaleleri teker teker okuyup değerlendirerek yazarların onaylarıyla bazı yazım özelliklerinde tutarlılık ve birlik sağlanmasını amaçlamışlar, fakat kimi farklı kullanımları da koruma yoluna gitmişlerdir. Bu doğrultuda yazıların son biçimini yazarların seçimleri belirlemiştir.

On birinci toplantımızı İstanbul Şehir Üniversitesi, University of Washington ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin işbirliği ve desteğiyle Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin Fındıklı Yerleşkesi’nde gerçekleştirdik. Yunus Emre Enstitüsü’nün toplantının başarıyla tamamlanmasına katkıları olduğunu belirtmek ve teşekkür etmek isteriz. Ayrıca, çalıştayın afişini hazırlayan Berkan Güven’e de müteşekkiriz.

On seneyi aşkın süredir Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları dizisinin kitaplaşmasında bizim acelelerimize, sıkıştırmalarımıza daima güler yüzle mukabele eden, kitabın büyük sorumluluğunu üstlenen Ersu Pekin’e sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

2013’ten bu yana çalıştay kitaplarımızın basımını üstlenen, zamanında ve mükemmel bir şekilde yayımlanmasını sağlayan Klasik Yayınları yönetici ve mensuplarına şükranlarımızla…

 

Hazırlayanlar; Hatice Aynur, Müjgân Çakır, Hanife Koncu, Selim S. Kuru, Ali Emre Özyıldırım

Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.