Gerıneka Guernıcaye
% 31indirim

Gerıneka Guernıcaye

  • 20,00 TL13,80 TL

    hopi kampanyası
    0,69 Paracık
  • Gün İçinde Tedarik
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Di "Gerıneka Guernıcaye"de, "xewn" u "rastı" sınoren hevdu xera dikin, daxilı nava xeleka hevdu dibin, siya xwe li dewsa xwe dihelin u disa vedigerin cihe xwe ye esası. Piştı ve rolguherıne, edı ne ewlehı bi "xeyale" dibe ne bi "rastiya". Lewra bi her xerakirin u daxilbuna pişt sınoran re, qinyetek biveneve bi mirov re çedibe u ev qinyet miqim mirov li xapandineke dihesilıne. Di her çuyın hatinaxeyalrastiye de, meriv nu bi xapandine dihese u bi ve pehesıne re, icar mirov zemen tevlihev dike. "Zemane derve", xwe di pişt herikıneke sixte u sukı de vedişere. Yıldız Çakar, bi saya ve hıleye, nahele em ruye zemen e rast bibınin. Lewra dizane, heger em bibınin ku zemane derve him qet naherike u him do, ıro sibe di nava xwe de dihewıne, stunen romane we bişiken u xumamiya girıft e eşkere bibe. LOma jı herikıne bi tumerı radiwestıne u zemane di hiş de diherikıne; bi ve yeke, honaken feryubı ji bini de diruxıne u parıken çıroka eslı li nava kavilen romane berbelav dike.


Gerıneka Guernicaye; romana qet u hıçe ye. Herçiqas Lısa carcaran berzurı Xwede bibe jı, bi esl u fesle xwe qetuhıçparezek e, dijqereqterek e.


Gerıneka Guernicaye; romaneke dijwate ye; lew bele hemu wateyan di nava xwe de dihawıne.


Dive xwendevan bi xwe daxilı nava ve lıstike bibe u ji xwe re wateya eslı bibıne.


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.