Görsel İşitsel Sektörde Toplu Hak Yönetimi
% 17indirim

Görsel İşitsel Sektörde Toplu Hak Yönetimi

Karşılaştırmalı Hukuk ve Türkiye İçin Öneriler
  • 30,00 TL24,90 TL

    hopi kampanyası
    1,25 Paracık
  • Gün İçinde Tedarik
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Bu rapor, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın 2010 Kar Amacı Gütmeyen Kurumlara Yönelik Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında gerçekleştirilen ve tam adı "Görsel İşitsel Sektörde Telif Haklarının Hayata Geçirilmesine Destek Projesi" olan proje kapsamında hazırlanmıştır. Proje, Film Yapımcıları Meslek Birliği FİYAB'ın yürütücülüğünde hayata geçirilmiştir. Ülkemizde, sinema eserleri alanında toplu hak yönetiminin hayata geçirilmesi sürecinde önemli aksamalar yaşanmıştır. Hak sahiplerinin, haklarına erişimine engel teşkil eden bu aksaklıkların giderilmesi için çözümler aranmaktadır. Bu proje, toplu hak yönetimiyle ilgili öneriler geliştirmek suretiyle çözüm sürecine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu hedef doğrultusunda çalıştaylar, çalışma gezileri ve eğitim programları düzenlenmiştir. Projenin ana çıktısı olan bu raporda, söz konusu çalışmalar, karşılaştırmalı hukuka dayalı akademik bir araştırma süreciyle birleştirilerek, somut önerilerin ortaya konulması hedeflenmiştir. Dört bölümden oluşan raporun ilk bölümünde, projenin yürütücüsü ve ortakları, proje kapsamında yürütülen faaliyetler, raporun hazırlanma yöntemi, ele aldığı sorunlar ve bunların tespit usulü hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde, yapılan incelemede karşılaştırmaya esas oluşturmak üzere seçilen ülkeler olan İngiltere, Fransa ve Almanya'daki toplu hak yönetimi sistemleri, yapılan bilimsel araştırmalar ve bu ülkelere yapılan çalışma gezilerinde edinilen bilgiler ekseninde özetlenmiştir. Değerlendirme başlığını taşıyan üçüncü bölümde, proje sürecinde tespit edilen ve sinema eserleri alanında toplu hak yönetimi kurumunun işler hale getirilmesi bakımından önemli görülen soru ve sorunlara ilişkin değerlendirme ve tespitlerde bulunulmuştur. Dördüncü ve son bölümde ise raporda varılan sonuçlar ve bunlardan hareketle oluşturulan öneriler okuyucunun dikkatine sunulmuştur.

İçindekiler
Birinci Bölüm
Projenin Tanıtımı
I. Amaç ve Paydaşlar
II. Proje Çerçevesinde Yürütülen Faaliyetler
III. Raporun İçeriği Ve Hazırlanmasında İzlenen Yöntem

İkinci Bölüm
Ülke Örnekleri
I. İngiltere'de Görsel İşitsel Sektörde Toplu Hak Yönetimi
II. Fransa'da Görsel İşitsel Sektörde Toplu Hak Yönetimi
III. Almanya'da Görsel İşitsel Sektörde Toplu Hak Yönetimi
IV. Ara Sonuç ve Değerlendirme

Üçüncü Bölüm
Değerlendirme
I. Toplu Hak Yönetimine Konu Mali Haklar
II. Meslek Birliklerinin Örgütlenme Şekli
III. Hakların Meslek Birliği Eliyle Yönetimi

Dördüncü Bölüm
Sonuç ve Öneriler
I. Hangi haklar, ne şekilde toplu hak yönetimine konu edilebilir?
II. Meslek birliklerinin örgütlenme biçimi ve aralarındaki işbirliği nasıl olmalıdır?
III. Türk hukukunda zorunlu hak takibi benimsenebilir mi?
Kaynakça
(Tanıtım Bülteninden)


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.