Güzel Gören Güzel Düşünür

Güzel Gören Güzel Düşünür

  • 4,00 TL

    hopi kampanyası
    0,20 Paracık
Her şeyin iyi cihetini ve güzel veçhesini görmek, yani imanlı bir nikbinliğe (iyimserliğe) malik olmak, güzel huy ve ahlakla meşru dairede yaşamak ve bundan ilahi bir haz duymak akıl, kalp ve ruhun her zamanki durumu olmalıdır. Ruh, akıl ve kalp eğer maarif-i ilahiye ile, ilm-i iman ve marifetullahı ders veren Risale-i Nur'la salim ise; en tehlikeli anlarda yaşamayı çok acı bulduğun en bunaltıcı ve buhranlı çağlarda, inim inim inlediğin saatlerde bile nikbin (iyimser) olabilirsin. Nikbin olmakla da hayatın dağlarvari dağdağaları altında ezilmekten kurtulmak için şahlar gibi şahlanabilirsin ve şahlanmalısın. Hayatı İslam'ın dert ve çilesi ile geçmiş, davası uğruna maruz kaldığı meşakkatler karşısında yılmamış bir kimse... Kur'an davasına bağlılığın müşahhas bir timsali, sıddıkiyetin mümtaz bir ferdi: Zübeyir Gündüzalp...Ve onun tuttuğu notlar...

Yorum Sayısı: 1

Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır.Kitap içeriği Said Nursi nin has talebelerinden olan Zübeyir Gündüzalp'in aldığı notlardan ve verdiği öğütlerden oluşur. Dil oldukça akıcı ve üslubu sağlam.

M
Muhammet Enes  -   08.02.2016