Hadislerle İlimler Hikmetler & Cami'l-Ulum ve'l-Hikem (2 Cilt)

Hadislerle İlimler Hikmetler & Cami'l-Ulum ve'l-Hikem (2 Cilt)

  • Geçici olarak temin edilemiyor
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.
Elinizdeki bu kitap elli adet sahih hadis-i şeriften oluşan bir mecmuanın şerhidir. Bu mecmuanın yirmi altı hadisini büyük muhaddis İbn'üs-Salah (Osman İbnu Abdurrahman, ölümü, hicri takvimle, 643) toplayıp bir araya getirmiştir. Bu zatın talebesi olan ve ilmi şöhrette onu da geçen İmam Nevevi (Yahya İbnu Şeref, H. 676) hadislerin sayısını kırk ikiye ulaştırmıştır. İbnu Recep el-Hanbeli ise bunlara sekiz hadis daha eklemiş ve hepsini güzel bir şekilde şerh etmiştir.

İbnu Recep diye şöhret bulan bu zat, Abdurrahman İbnu Receb'tir. Bu İslam alimi ömrünün bir kısmını H.736 senesinde doğduğu Bağdat'ta, bir kısmını da 795 senesinde vefat ettiği Şam'da geçirmiştir. İlim branşı hadis-i şeriflerdir. Kendisi de hadis hafızlarındandır. Buhari ve Tirmizi'yi şerh etmiş, el-kavaidül-fıkhiyye, Letaif'ül-Mearif ve elinizdeki kitap türünden zengin içerikli ve doyurucu kitaplar yazmıştır.

Günümüzde amelin azaldığı, sosyal ilişkilerin bozulduğu, yanlışların arttığı, her şeyin söz ve laf seviyesinde kaldığı acı gerçeğini göz önünde tutarak, bu olumsuzluklara çözüm getirmesi dileğiyle, İbnu Receb'in bu güzel ve alanında güzide kitabını tercüme etmeye kalktık ve tercüme çalışmasını sürdürürken konunun veya bulunduğumuz anın ilham ettiği mütlaaları da dipnotlar halinde kaydettik. Okuyucuların kitabın kendisi gibi dipnotlardan da yararlanacağını umuyoruz.

Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.