Harcama Hukuku
% 18indirim

Harcama Hukuku

Kamu Harcamalarının Hukuki Analizi
  • 33,00 TL27,06 TL

    hopi kampanyası
    1,35 Paracık
  • Gün İçinde Tedarik
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Bir ülkede devletin temel amacı o ülkede yaşayan bireylerin toplumsal ihtiyaçlarını karşılamaktır. Çünkü toplumsal ihtiyaçlar bireylerin tek başına karşılayamayakları ve birlikte yaşamanın sonucu olan ihtiyaçlarıdır. Devlet kendisinden beklenen ortak ihtiyaçları temel görevi olan kamu hizmetlerini yapmak suretiyle  karşılamakyadır.


Çağdaş, demokratik ve hukukun üstünlüğünün benimsendiği ülkelerde devletin varlığının doğrudan ve en güçlü biçimde ortaya konulduğu alanlardan biride toplumu oluşturanlar arasında mali-nakdi dayanışmayı sağlamak üzere görülecek hizmetler karşılığında vergi koyma anlamına da gelen 'vergi salması 'ise diğeri de knedisinden beklenen hizmeti gerçekleştirmejk için 'harcama yapması' dır.


Devlet  bu alanda tek yetkili bulunduğu 'yasa çıkarma ve cebri başvurma yolu' nu kullanır. Bu tekelci gücün kullanış şekli ,bir yandan bireyin hak ve özgürlüklerine öte yandan da ulusun egemenliği ilkesi ile yakından ilgilidir.


Söz konusu gücün kullanış şekli ve sınırının belirlenmesi bunların hukukiliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu açıdan mevcut hukuki ortamda kamu hizmetlerinin karşılanmasında kamu maliyesi, kamu ekonomik faaliyetleri ,ve dolayısıyla kamu harcamaları önem arzetmektedir.


Günümüzde gerek kamu maliyesi gerekse bütçe harcamaları önemini artırmış ve özellikle kamu harcamalarının toplama ülkae harcamalarındaki payı yüzde ellilere aşmıştır.Dolayısıyla her ülkede görülen  kamu harcamalarının payındaki gelişme bu alandaki hukuki zeminin önemini hayli artırmıştır. B hukuki zemin kamu harcamaları ilkesine dayanarak kamu hukuku alanında yeni bir hukuk dalının ortaya çıkmasını sağlamıştır. bu hukuk dalıda Türk hukuk sisteminde kamu hukukunda yer alan mali hukukun 'vergi hukuk ' ve 'borçlanma hukuku' gibi alt dalını oluşturan harcama hukukudur. Kamu maliyesinin uygulama yanını oluşturan harcama hukuku geniş bir çatı  olarak devletin veya devlet tüzel kişiliğine ait kuruluşların gerçekleştirmeyi planladıkları harcamaları temel esaslarını incelemesi konusu yapan multi disipliner bir hukuk dalıdır.


Kamu harcamalarının hukuki analize yönelik olan bu kitap kamu ekonomik faaliyetlerini ve kamu harcamalarına genel bakış harcama hukukuna giriş ve temel ilkeler harcama hukukuna ilişkin temel hukuki düzenlemeler ve ilgili ikincil hukuki düzenlemelerden oluşmaktadır.


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.