Helange
% 31indirim

Helange

  • 20,00 TL13,80 TL

    hopi kampanyası
    0,69 Paracık
  • Gün İçinde Tedarik
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Ji mej ve ye jin u mer weke tevr u ber buneweriya hevdu temam dikin. Le jiyana di nava bajaran de u hemanen civaki ve buneweriye nivişkan dihele. Bedenen ji bo hevdu afiri bi sedema kiruyen netewi havibune dijin. Jin u mer; her yek ji bo ve dilbune berteref bike, kakila xwe dixe ber lepirsine.


Selmane Esilereb u Nusayri ye hindekare zaningehe ji bajare Stenbole bere xwe dide Cizira Botane, welate hevsera xwe Sinemxane. Li şunwaren Melaye Ciziri, Mem u Zin u Bekoye Ewan, Seyyid Eliye Findiki u bave duyemin Peyamber Nuh digere, li bizava zimanparez a ciwanen zaningehxwende yen Ciziri li ser esase Kurdperweriya Celadet Ali Bedirxan rast te. Bi giyane Memduhe ji qirkirina ‘Eleqemşe rizgarbuyi re li cih u waren zilumditi digerin. Di bibiken çaven zerini yen Berivana Ciziri re derbasi Binxeta Rojavaye dibe.


Sinemxana Esilkurd u mamosteya diroke ji bajare Stenbole bere xwe dide bajare Antakyaye, welate hevsere xwe Selman. Li Baxçeye Zirahi ye ku ji Memduh Selim Bege u Ferihaye re şunware evine digere. Çiroka Habibi Naccare pegirtiye yekemin e ola isewi u laneta li ser bajer a du hezar sali hin dibe. Li ‘Eliye Xesibi rast te, dua u dirozgehen wi yen mezheba ‘Elewiyen ‘Ereb dibine u li kiraren darike pelule ye pergala sedsale dibe govan. Bi nakokiyen hinava xwe re dikeve heft u heştan, li arezuyen gwine xwe diqeside, weke Daphneya lehenga mitolojik bera pe azadiya xwe dide u bere xwe dide bajare bav u kalan, Cizira Botane.


Yaqob Tilermeni, salen dijwar en çarenusa du çemen qedim, Dicle u Asi; çarenusa du netewen qedim, Kurd u ‘Ereb; du bajaren qedim, Cizir u Antakyaye dixe nava çargoşeya heman weneyi u weke Xala Kor a di weneye de ji ber çavan beri, sinore çekiri ye Rojavaye Kurdistane nişan dide.


Qerebafon

Qerebafon

Yaqob Tilermeni

12,15 TL
Sebariye Merdine 1: Kıtım

Sebariye Merdine 1: Kıtım

Yaqob Tilermeni

13,8 TL
Sergotina Calvino

Sergotina Calvino

Yaqob Tilermeni

10,8 TL
Kulılken Ape Musa

Kulılken Ape Musa

Yaqob Tilermeni

4,83 TL
Kermeşa Gerok

Kermeşa Gerok

Yaqob Tilermeni

5,86 TL
Bermeqlub

Bermeqlub

Yaqob Tilermeni

8,2 TL
Lemişta Çıroken Kurdı

Lemişta Çıroken Kurdı

Yaqob Tilermeni

15 TL
Metamorfoz

Metamorfoz

Yaqob Tilermeni

7 TL
Bavfileh

Bavfileh

Yaqob Tilermeni

12,15 TL
Ferhenga Sirgune

Ferhenga Sirgune

Yaqob Tilermeni

10,35 TL
Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.