Hespen Reş Bayen Sorgevez
% 27indirim

Hespen Reş Bayen Sorgevez

  • 16,00 TL11,68 TL

    hopi kampanyası
    0,58 Paracık
  • Gün İçinde Tedarik
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Herkes xwediye razeke u guneheki ye. Zilameki bexew di nav goristan u peraven mirine re dibuhure u hewl dide ku xwe bi jiyane ve gire bide. Jinika ku “pirtuka razan” bi xwe re digerine, ji helbesten beguneh bawer dike. Rojeke zilam u jinik li ser pira şikesti ya qedere li hev rast ten. Jinik li fala pirtukan dinihere, zilam ji xwe re stranen deşte dinewhire. Hespen Reş Bayen Sorgevez vegerana xwe li erdnigariyen cuda ava kiriye. Jiyanen balkeş hene di romane de ku li deşta Haymanaye, Tehran u li Cambridgee derbas dibin. Sönmez, bi pela beye sor re gelek lehegan bi hosteti tine ba hev. Lehenge romane Brani Tawo, wek penabereki siyasi li Cambridge diji. Nexweşaya wi ya bexwewiya kronik u xemginiya sirgune, wi her bi welate wi Haymanaye ve gire didin. Di ve navbere de Feruzeha irani ku bi kerlali dikeve jiyana wi, ji bo wi dibe heviyek. Bi vegerana ku di navbera Haymana u Cambridgee dihere u te, di navbera paşeroj u siberoje de pireke ava dike. Em dikarin romane wek dubendiyeke ji bixwinin, dubendiyek di navbera jiyanen li bajer ku ber bi derve ve çerx dibin u jiyanen gund ku bi ber hundir ve dicivin: “Fikiri ku bajar, çuna ber bi cihen dur ve ye, le li gund durani dihat ba te.”


İstanbul İstanbul

İstanbul İstanbul

Burhan Sönmez

16,53 TL
Masumlar

Masumlar

Burhan Sönmez

13,92 TL
Kuzey

Kuzey

Burhan Sönmez

20,44 TL
Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.