İbn Sina'nın Mirası
% 31indirim

İbn Sina'nın Mirası

  • 27,50 TL18,98 TL

    hopi kampanyası
    0,95 Paracık
  • Stoktan Hemen Teslim!
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

İbn Sinâ, sadece İslâm medeniyetinin değil, tüm zamanların en büyük zekâlarından birisidir. Âlem ve insana dair bütüncül bir resim ortaya koyan felsefî sistemi, hem muhteva hem de yöntem açısından İslâm felsefesinin zirvesini teşkil etmektedir. Bu felsefî sistem İslâm dünyasında olduğu kadar Batı’da da uzun süre etkinliğini sürdürmüştür. İslâm dünyasında 18. yüzyıla kadar devam eden “İbn Sînâcı felsefe geleneği” ile Batı’da ortaya çıkan “Latin İbn Sînâcılığı” bunun en açık göstergesidir.

İbn Sînâ’nın Mirası, İslâm felsefe birikiminin keşfi yönündeki çabalara küçük de olsa bir katkıda bulunmak amacıyla, Yale Üniversitesi Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü başkanı Prof. Dimitri Gutas’ın İbn Sînâ hakkında yazdığı makalelerin Türkçe tercümelerini bir araya getirmektedir.

Gutas, bu kitabı oluşturan makalelerinde, İbn Sînâ’yı merkeze alarak İslâm felsefesi mirasının daha sağlıklı ve doğru bir şekilde nasıl değerlendirilmesi gerektiğine dair özgün nitelikli ve ufuk açıcı görüşler ortaya koymaktadır.


İbn Sînâ’nın Mirası, ilk baskısının yapıldığı 2004 yılından bugüne Türkiye’de, İbn Sînâ çalışmaları kadar, genel olarak İslam felsefesi araştırmaları üzerinde de kalıcı izler bıraktığını rahatlıkla tespit edebileceğimiz bir eser. Kitabın böylesine etkili olmasının arkasında, Dimitri Gutas’ın, İbn Sînâ’nın düşünce dünyasının çeşitli veçhelerine dair ortaya koyduğu değerlendirmelerin tarihî, filolojik ve felsefî tahlil gücü yanında, Batı’daki İslâm felsefesi algılarına yönelik insanı “dogmatik uykusundan uyandıran” eleştirel yaklaşımı yatmaktadır. Türkiye’de İslâm felsefe ve düşünce tarihini İbn Sînâ’yı merkeze alarak okumaya yönelik çabalar ve bununla ilişkili olarak İbn Sînâ’nın eserlerine gösterilen teveccühte, İbn Sînâ’nın Mirası’nın da mütevazı bir payının olduğunu söylemek mübalağa olmayacaktır. Yayınlanışından itibaren İslâm felsefesi alanında kaleme alınan kitap, makale ve tez çalışmalarında bu esere yapılan atıfların izi sürüldüğünde, oluşturduğu etki alanı daha iyi fark edilecektir.

İbn Sînâ’nın Mirası’nın elinizdeki genişletilmiş ikinci baskısında, ilk baskıda yer alan sekiz makaleye, Dimitri Gutas’ın neredeyse hepsini 2004 sonrası kaleme aldığı yedi makalesi daha eklenmiştir. Makalelerin konuları dikkate alınarak yeni bir sıralama yapılmış ve makaleler beş ana başlığa ayrılmıştır:

 

Giriş: Hayatı ve Eserleri

İbn Sînâ’nın Hayatı 1

İbn Sînâ’nın Mezhebi ve Doğum Tarihi Meselesi 13

İbn Sînâ: Aklî Nefsin Metafiziği 32

 

Eserler ve İntikâl Süreçleri

İbn Sînâ’nın De Anima Üzerine Notları ve Yunanca Şerh Geleneği 47

İbn Sînâ’nın Meşrıkî Felsefesi: Mâhiyeti, İçeriği ve Günümüze İntikâli 63

İbn Tufeyl’e Göre İbn Sînâ’nın Meşrıkî Felsefesi 89


Epistemoloji

Sezgi ve Düşünme: İbn Sînâ Epistemolojisinin Evrilen Yapısı 113

İbn Sînâ Felsefesinde Hayal-Oluşturucu Güç ve Aşkın Bilgi 149

Sınırları Olmayan Akıl: İbn Sînâ’da Mistisizmin Mevcut Olmayışı Üzerine 169


Yöntem

İbn Sînâ Felsefesinde Empirizmin Yeri Üzerine 191

İbn Sînâ’ya Göre Kelâmın Mantığı 215

İbn Sînâ Devrinde Tıp Teorisi ve Bilimsel Metot 229

 

İbn Sînâ’nın Mirası ve İbn Sînâ Çalışmaları

İbn Sînâ’nın Mirası: Arap Felsefesinin Altın Çağı (1000-yaklaşık 1350) 247

Yirminci Yüzyılda Arap Felsefesi Çalışmaları: Arap Felsefesi Tarihi Yazımı Üzerine Bir Deneme 267

İbn Sînâ Çalışmaları: Mevcut Durum ve Yapılacaklar 299

 

Kitabın sonundaki kaynakça, yeni baskıya ilave edilen makaleler de dikkate alınarak güncellenmiş, “İbn Sînâ’nın Türkiye’de Neşir ve Tercüme Edilen Eserleri” başlıklı mütercim tarafından hazırlanan ek de, 2004 sonrası yayınları ve önceki baskıda gözden kaçan eksiklikleri içerecek şekilde genişletilmiştir. Ayrıca şahıs, eser ve yer adlarını ihtiva eden dizin, kavramların da eklenmesiyle zenginleştirilmiştir.

Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.