İdari Yargı Mevzuatı

İdari Yargı Mevzuatı

Anayasa – İdari Yargı
  • Geçici olarak temin edilemiyor
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Mevzuat derlemesinde başta Anayasa olmak üzere idari yargıya ilişkin önemli kanunlar yer almaktadır. Çalışma sadece idari yargıya ilişkin önemli kanunların derlenmesinden ibaret olmayıp, idari yargı alanında araştırma yapacaklar için de temel bir kaynak niteliğindedir. Zira mevzuatta yer alan kanunlarla ilgili makale ve kitaplara, kaynaklar başlığı altında yer verilmiştir.

Diğer taraftan mevzuatta yer alan kanunların maddelerinin altında Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin önemli ve en güncel karar özetlerinin bulunması da özellikle uygulayıcılara ışık tutacak niteliktedir. Bu itibarla çalışma her yönüyle bir başvuru kaynak özelliğini taşımaktadır.

 

Konu Başlıkları

Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu

İl İdaresi Kanunu

Yerinden Yönetim Teşkilatı

İl Özel İdaresi Kanunu

Belediye Kanunu

Büyükşehir Belediyesi Kanunu

Köy Kanunu

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

İdari Usul ve İdari Faaliyet Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

Kamulaştırma Kanunu

İmar Kanunu

Polis Vazife ve Selâhiyet Kanunu

Kamu İhale Kanunu

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Devlet İhale Kanunu

Kamu Personeli Devlet Memurları Kanunu

 


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.