İmar Kanunu Mevzuatı ve Uygulaması

İmar Kanunu Mevzuatı ve Uygulaması

  • Geçici olarak temin edilemiyor
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

İnsanların refah ve mutluluğu için çalışan, ülke ve bölge planlaması ile ilgili olarak fiziksel, ekonomik, sosyal, teknik, tarihsel, mali, hukuki ve estetik koşullar arasında en uygun düzeni arayan bilim dalı şehircilik olarak adlandırılmaktadır. Bu bilim dalı ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer nedenlerle şehirleşmenin sağlıksız bir şekilde büyümesinin önüne geçilmesi için öncelikle doğru ve hızlı bir planlamayı öngörür, Öngörülen bu planlamaların da mutlak surette bir yasal disiplin içinde yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, düzenli yaşam alanları oluşturarak sürdürülebilir bir kentleşmenin sağlanabilmesi için getirilen hukuki düzenlemeler ise imar mevzuatını oluşturur.

Bu kitapta, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun güncellenmiş hali yargı kararlan ile uygulamadaki bilgi ve deneyimler de göz önünde bulundurularak maddeler halinde açıklanmıştır. Kitapta ayrıca, yasayla yakından ilintili bulunan Kıyı Kanunu açıklamalı olarak yer almıştır. Öte yandan, güncel yargı kararları, ilgili genelge ve yönergeler ile yasaya ait ikincil mevzuata ait tüm yönetmelikler de kitaba ilave edilmiştir.

 

Konu Başlıkları;

Afet Riski Altındaki Alanlar

Plan Yapımı

Planlı Alanlar – Plansız Alanlar

Arazi ve Arsa Düzenlemesi

İskân

Deprem Bölgeleri

Yapı Denetimi

Çevre Düzeni

Binalarda Enerji Performansı

Kentsel Dönüşüm Kanunu

Kıyı Kanunu

Deprem Yönetmeliği

Güncel Yargı Kararları


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.