İnşaat Hukuku

İnşaat Hukuku

  • Geçici olarak temin edilemiyor
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Kitapta, sözleşmenin kurulması, tarafların borçları ve hakları, sözleşmenin sona ermesi gibi geleneksel konulardan başka, Kamu Yapım Sözleşmeleri, Yap-İşlet-Devret Sözleşmeleri, Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmeleri, Müşavir Mühendislik Sözleşmeleri, Yapı Denetim Sözleşmeleri, Yükleniciden Alacağı Bulunan Üçüncü Kişilerin Arsa Sahibi Aleyhine Tapu İptal ve Tescil Davası Açması, Sözleşme Adaleti, İnşaat Devam Ederken Arsanın Satılması, Sorumsuzluk Anlaşması, Şerhlerin Kaldırılması, Sözleşmenin Tasfiyesi, Olumlu ve Olumsuz Zarar Hesabı, Kesin Hesap ve Hakedişin Düzenlenmesi, Karinenin İnşaat Hukukundaki Yeri, Sözleşmenin Devredilmesi gibi önceki baskılarda yer almayan pek çok yeni konu işlenmiştir.

Eserde ayrıca, bilimsel bilgi yanında (işlenmiş durumda) yargı kararlarına da yer verilmiştir. Bu kitap, herkes için bir başucu kitabı olacaktır. Ayrıntılara verilen önem sebebi ile artık kimse, sorunuma kitaplarda açıklama bulamadım diyemeyecektir.

 

Konu Başlıkları;

Yüklenicinin ve İş Sahibinin Direnimi

Sözleşmeden Dönmenin ve Sözleşmeyi Bozmanın Sonuçları

Olumlu ve Olumsuz Zarar

Zamanaşımı

Alacağın Temliki

Kusurlu ve Kusursuz Olanaksızlık

Ceza Koşulu

Sözleşmeyi Teslim Tarihini Beklemeden Bozma Hakkı

Gerekçesiz Olarak Sözleşmeyi Bozma Hakkı

Yüklenicinin Özen ve Sadakat Borcu

Yüklenicinin İflası veya Ölümü

Eserin Hasara Uğraması

Fiyat Farkı Kararnamesi

Eserin Bozuk ve Eksik Yapılması ve Bunun Sonuçları

Ücretin Aynı Anda ve Karşılıklı Olarak Yerine Getirilmesi

Götürü Ücret

Edim ve Karşı Edim Arasındaki Dengenin Bozulması

Munzam Zarar

Denkleştirici Adalet

Yardımcı Kişilerin Eylemlerinden Sorumluluk

İmar Planı Değişikliği

Kazanılmış Hak

İmara Aykırılığın Yaptırımı

Depremin Neden Olduğu Sorunlarda Devletin Sorumluluğu


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.