İş Hukuku
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Türk çalışma hayatının en önemli konulardan biri de bağımlı çalışan işçilerin korunmasıdır. Sosyal Devlet gereği ülkemiz, zayıf olan işçiyi koruma amacıyla bu konuda birçok emredici düzenlemeyi kabul etmektedir. Yine Avrupa Birliği ve Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından yayımlanan uluslararası nitelikteki düzenlemeleri de iç hukukumuza uyarlama çabası içindedir.

Gelişen iş dünyasının dinamikleri ve kuralları bireysel iş sözleşmelerini günlük hayatın olağan bir parçası haline getirmiştir; fakat bu gelişmelerle birlikte aynı zamanda çalışma hayatımızda bir takım sorunları da ortaya çıkarmıştır. Bu sorunlar ise yasal değişiklikler, yargı kararları ve doktrindeki görüşlerle çözüme kavuşturulmaya çalışılmaktadır.

Çalışmamızda yasal değişiklikler ve gelişmeler yanında bireysel iş hukuku alanında doktrindeki mevcut görüşlere ve yargı kararlarına da yer vererek gerek bilim insanlarına gerekse öğrencilere yardımcı olmaya gayret gösterdik. Ayrıca eserimizde Türk iş mevzuatına ilişkin yeni düzenlemelere, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunundaki ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanundaki ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunundaki hükümlere de yer verilerek öğrencilerin ve okuyucuların istifadelerine sunulmuştur.

 

Konu Başlıkları;

Genel Bilgiler

İş Hukukunun Temel Kavramları ve Kapsamı

İş Sözleşmesi

İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Sonuçları

İşin Düzenlenmesi

İş Sağlığı ve Güvenliği


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.