İş Hukuku Uygulaması

İş Hukuku Uygulaması

  • Geçici olarak temin edilemiyor
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.
Ünite 1: İş Hukukuna Giriş Ünite 2: İş Hukukunun Kaynakları Ünite 3: İş Hukukunun Temel Kavramları Ünite 4: İş Kanununun Kapsamı Ünite 5: İş Sözleşmesinin Yapılması Ünite 6: İş Sözleşmesinin Türleri Ünite 7: İş Sözleşmesinde tarafların Borçları Ünite 8: Çalışma Süreleri Ünite 9: Dinlenme Süreleri Ünite 10: İş Sözleşmesinin Sona Ermesi Ünite 11: Süresi Belirli İş Sözleşmesinin Feshi Ünite 12: Süresi Belirsiz İş Sözleşmesinin Feshi Ünite 13: Süresi Belirli veya Belirsiz İş Sözleşmelerinin Haklı Sebeple Derhal Feshi Ünite 14: İş Güvencesi Ünite 15: Kıdem Tazminatı Ünite 16: İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Diğer Sonuçları Ünite 17: Özelliği Olan İşlerde Uygulanacak Kurallar İkinci Kitap: Basın İş Hukuku Ünite 18: Basın İş Hukukuna Giriş Ünite 19: Basın İş Hukukunun Gelişimi Ünite 20: Ülkemizde Gazetecilerin Çalışma Sorunları Ünite 21: Basın İş Kanununun İş Hukuku İçindeki Yeri ve Kapsamı Ünite 22: Basın İş Sözleşmesi Ünite 23: Basın İş Sözleşmesinde Tarafları Borçları Ünite 24: Basın İş Kanununda Çalışma ve Dinlenme Süreleri Ünite 25: Basın İş Sözleşmesinin Sona Ermesi Üçüncü Kitap: Deniz İş Hukuku Ünite 26: Deniz İş Hukukuna Giriş Ünite 27: Deniz İş Kanunun Kapsamı ve Deniz İş Sözleşmesi Ünite 28: Deniz İş Kanununda İşverenin Borçlanması Ünite 29: Denizde Çalışma ve Dinlenme Süreleri Ünite 30: Deniz İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Sona Ermenin Sonuçları Dördüncü Kitap: Toplu İş Hukuku Ünite 31: Sendikalara İlişkin Genel Bilgiler Ünite 32: Sendika ve Konfederasyonların Kuruluşu, İşleyişi ve Sona Ermesi Ünite 33: Sendika Üyeliği Ünite 34: Toplu Pazarlık Hukuku Ünite 35: Toplu Pazarlığın Başlaması Ünite 36: Toplu Pazarlıkta Anlaşmaya Varılması ve Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Ünite 37: Toplu Pazarlıkta uyuşmazlık Çıkması ve Çözüm Yolları Ünite 38: Toplu Pazarlığın Sonu

Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.