İş Kazası ve Meslek Hastalığında Hukuki ve Cezai Sorumluk

İş Kazası ve Meslek Hastalığında Hukuki ve Cezai Sorumluk

Maddi ve Manevi Tazminat Davaları - Ceza Davaları
  • Geçici olarak temin edilemiyor
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Eserde iş kazaları ve meslek hastalıklarından doğan hukuki ve cezai sorumluluklar özellikle 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 4857 sayılı iş Kanunu, 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu açısından ayrıntılı olarak incelenmiştir.


Son yıllarda yapılan tüm mevzuat değişiklikleri değerlendirilerek 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gibi ana kanunların tamamı işlenmiştir.


Yine maddi ve manevi tazminat davaları ile ceza davaları; ön hazırlık, davanın açılması ve kararın kesinleşmesine kadar olan tüm aşamaları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa ve 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununa göre ayrıntılı şekilde incelenmiştir.


En son olarak 23.042015 tarihinde yayınlanan 6645 sayılı Kanunla, 6552 sayılı torba Kanun olarak adlandırılan kanunla ve 5. Yargı Paketi ile iş ve sosyal güvenlik mevzuatı ve ilgili mevzuatta yapılan tüm değişiklikler incelenerek kitapta işlenmiş ve mevzuatın getirdiği yeni düzenlemelerin bilimsel çevrelerde ve uygulamadaki yansımaları üzerinde durulmuştur.


Özelikle uygulayıcılara faydalı olması bakımından ilgili konuların hemen arkasına Yargıtay'ın en yeni emsal ve ilke kararlarından örnekler verilmiştir. Yargıtay kararları gelişigüzel dizilmeyip her konuya göre bölümlendirilmiş ve yararlı olacağı düşünülen kararlar özetlerle verilmiştir. Yer yer örnek Yargıtay kararı ve dava üzerinden Yargıtay kararları değerlendirilerek eleştiriler yapılmıştır.


Ayrıca kitabın son kısmına yine uygulayıcılara faydalı olması bakımından incelenen tazminatların hesaplama yöntemleri, hesaplamasına yönelik bilirkişi raporları ve bu raporların hazırlanışında kullanılan tablolar eklenmiştir.


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.