İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Koşusu
% 50indirim

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Koşusu

İş Güvenliği Uzmanı & İş Yeri Hekimi Başucu Kitabı
  • 60,00 TL30,00 TL

    hopi kampanyası
    1,50 Paracık
  • Tedarik Süresi 3 İş Günü
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.
Önsöz ve İthaf

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

iş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve

Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki,

Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Çalışanların iş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve

Esasları Hakkında Yönetmelik

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

Kişisel Koruyucu Donanımların işyerlerinde Kullanılması

Hakkında Yönetmelik

Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu

ve Görevlerine Dair Tebliğ

Asbest Sökümü ile ilgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

Hakkında Yönetmelik

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları

Hakkında Yönetmelik

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi

Hakkında Yönetmelik

Çalışanların Gürültü ile ilgili Risklerden Korunmalarına

Dair Yönetmelik

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması

Hakkında Yönetmelik

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

Hakkında Yönetmelik

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

iş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları

Yönetmeliği

işyerlerinde işin Durdurulmasına Dair Yönetmelik

Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık

ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik

Önlemleri Hakkında Yönetmelik

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami 7,5 saat veya Daha az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği

Tehlikeli ve Cok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan işlerde ÇalıştınlacaklannHaftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri

Yönetmeliği

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen işlerde Çalışmalara ilişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.. 170 Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki

Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik

Alt İşverenlik Yönetmeliği

Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik ....178 Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı

Tespit İşlemleri Yönetmeliği

İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin

Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği

SGK'ya Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine

Dair Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve

Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği

Hakkında Yönetmelik

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları

Hakkında Yönetmelik

Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş Teftiş Kurulu

Yönetmeliği

Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış

İlkeleri Hakkında Yönetmelik

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere

İlişkin Yönetmelik

Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği

Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.