İslam Düşüncesinde Süreklilik ve Değişim

İslam Düşüncesinde Süreklilik ve Değişim

  • 12,90 TL

    hopi kampanyası
    0,65 Paracık

Seyyid Şerif Cürcânî (ö. 816/1413), aklî ve naklî ilimler sahasında kaleme aldığı pek çok eseriyle kelâm, tasavvuf ve felsefe arasındaki katı duvarların yıkılarak daha geçişken bir anlayışın hâkim olduğu klasik sonrası dönemin kuşkusuz en önemli isimlerinden biridir. Etkisi sebebiyle es-sened (otorite), üstâzü’l-beşer (insanlığın hocası) ve “on birinci akıl” gibi sıfatlarla nitelenen Cürcânî’nin şaheseri Şerhu’l-Mevâkıf’ı okumak, anlamak ve üzerine hâşiye yazmak, asırlar boyunca bir âlimlik göstergesi olarak kabul edilmiştir.

Elinizdeki kitap, klasik sonrası dönem İslâm düşüncesinin, en etkili birkaç isminden biri olan Cürcânî’yi, 600. vefat yıldönümünde anmak üzere Bilim ve Sanat Vakfı Medeniyet Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen “Klasik Sonrası Dönem İslâm Düşüncesinde Süreklilik ve Değişim: Seyyid Şerif Cürcânî” başlıklı çalıştayda sunulan tebliğlerden oluşmaktadır.


Varlık ve İmkan

Varlık ve İmkan

M. Cüneyt Kaya

16,56 TL
Gazzali Konuşmaları

Gazzali Konuşmaları

M. Cüneyt Kaya

12,08 TL
İslam Felsefesi

İslam Felsefesi

M. Cüneyt Kaya

36,45 TL
Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.