İslam Hukuku Açısından Mali Piyasa ve Mali Piyasa Araçları

İslam Hukuku Açısından Mali Piyasa ve Mali Piyasa Araçları

  • Geçici olarak temin edilemiyor
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

İslam hukuku açısından mali piyasa, diğer bir ifade ile "İslam mali piyasası": İslam hukuku ve İslâm'ın değerler sistemine dayalı bu çerçeve içinde oluşan, olgunlaşan ve işleyen piyasalardır. İslâm mali piyasasını anlamak günümüz cari piyasalarını da anlamayı beraberinde getirmektedir. Bu açıdan öncelikle: Birinci bölümde; günümüz mali piyasası ve mali piyasa araçları ortaya konulmuştur. Diğer bir ifade ile günümüz mali piyasa ve mali piyasa araçlarının fotoğrafı çekilmiştir. İkinci bölümde; İslâm hukukunda piyasayı düzenleyen temel konular ortaya konulmaya çalışılmıştır. İslâm hukukuna uygun çalışan bir mali piyasanın temel ilke ve prensipleri verilerek İslâm hukuku ile örtüşen bir piyasanın fotoğrafı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Üçüncü bölümde ise; yukarıda ifade edilen iki piyasanın, günümüz mali piyasa ve mali piyasa araçlarının resmi ile İslam hukukunun uygun gördüğü piyasa resmi karşılaştırılarak ilgili değerlendirmeler yapılmış ve alternatif bir 'İslâm mali piyasa modeli" denemesi ortaya konulmaya çalışılmıştır. İslam aleminin iktisadi-sosyal değişim ve tekamülü mukadder bir süreç halinde olgunlaşmasını sürdürmektedir. Zamanı geldiğinde İslam iktisadı ve bu bünyede filiz veren İslâm mali piyasası; "Ezmanın teğayyürü ile ahkâmın teğayyürü inkâr edilemez." (Zamanlar değiştikçe hükümler değişir) (Mecelle, 39) ilkesinin mucibince, İslâm âlemine yön verecek bir iktisadi sistem olarak, onu kabul eden toplumlarca ihtiyaçlarına cevap vermeye devam edecektir.


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.