İzmir iktisat Kongresi 17 Şubat - 4 Mart 1923

İzmir iktisat Kongresi 17 Şubat - 4 Mart 1923

  • Geçici olarak temin edilemiyor
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.
Türk Kurtuluş Savaşı ve Yurt Birliği Fikrinin Uygulanması .
Lozan Barış Antlaşmasının îlk Devresi
İzmir İktisat Kongresi (17 Şubat-4 Mart 1923)
Devletçilik ilkesi I. 1933 ve II. 1936 Sanayi Planları
İktisat Esaslarımız
17 Şubat 339: 4 Mart 339 Tarihine kadar îzmirde Toplanan
îlk Türk İktisat Kongresinde Kabul Olunan Esaslar Ve
İrat Olunan Nutuklar
Misak-ı İktisadî Esasları
Çiftçi Grubunun İktisadî Esasları, Reji Meselesi
Ziraat ve Maarif Meselesi
Asayiş Meselesi
Aşar Meselesi
Ziraat Bankası Ve İtibar-ı Zirai Mes'eleleri
Yollar Meselesi
Orman Meselesi
Ziraatte Hayvanat Meselesi
Çiftçiliğe ait Bazı Maddeler
Ziraatte Makine Meselesi
Tüccar Grubunun Esasları
Bankalar
Kambiyo ve Borsa İşleri
Cuma Tatili
Maden Mes'eleleri
Ormanlar Meselesi
Ticaret-i Bahriye Mes'elesi
Ticaret İşlerini Kolaylaştıracak Esaslar
Gümrük Siyaseti
Gümrük Muamelâtı
İnhisar Sisteminin Ref'i
Kavanin Ve Ahkâm-ı Ticariyenin Islah Ve Tadili
İtibarı Teşkilât Ve Teshilâtı
Ticaret Odaları ..
Ticaret-i Hariciye Müesseseleri
Şirketler
Ticarete Ait Mevad-ı Müteferrika
Tedrisat-ı İktisadiye
Temettü Vergisi
Vesait-i Nakliye Meselesi
Vesait-i Muharebe Mes'elesi
Sanayi Grubunun İktisat Esasları

Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.