Programlama Dilleri E-Kitapları

Yayınevi/Marka
15 öğeden 1-15 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 1
 • JavaScript
  e-kitap

  JavaScript

  E-Kitap
  Web tasarım dünyasının olmazsa olmazı. Web sayfalarının etkileşimini, canlılığını ve dinamizmini artırmak için geliştirilmiş script ve programlama dili. Web programcılarının başucu kitabı. Kütüphanemizdeki bilgisayar kitapları rafının eksik kaynağı: JavaScript! Bu kitapla DHTML ve birçok tekniğin yapı taşı olan javascript'i tam anlamıyla öğrenebilirsiniz. Düzenli ifadeleri kullanarak istemci taraflı doğrulama işlemleri yapabilir ve dinamik, kullanıcı ile etkileşime giren web sayfaları oluşturabilirsiniz. Uzmanından! • Javascript'e Giriş • Javascript'in Temelleri • Operatörler • Diziler (Array) • Koşul İfadeleri ve Döngüler • Fonksiyonlar • Olaylar(Events) • Hata Denetimi • Javascript Nesneleri • Düzenli İfadeler (RegExp Nesnesi) • Email ve Tarih Doğrulama işlemleri • Tarayıcı Nesneleri • Zamanlayıcılar • Formlar • Çerçeveler • Çerezler 
  14,00  TL
 • XML ve İleri XML Teknolojileri
  e-kitap

  XML ve İleri XML Teknolojileri

  E-Kitap
  Bu kitap XML teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak isteyen ve kendini bu konuda geliştirmek isteyen tüm yazılımcılar için bir kaynak niteliği taşımaktadır. XML konusundaki bilgi seviyeniz ne olursa olsun, bu kitap sizlere çok şey kazandıracak ve XML konusundaki eksiklerinizi bu kitapla kapatacaksınız. Bu kitabı diğerlerinden ayıran en büyük özellik, sadece teorik kavramlarla kalmayıp bu kavramların bol örnek uygulamalar eşliğinde sunulmasıdır. Böylece XML hem kavramsal boyutta öğrenecek hem de pratik uygulamalar ile XML‘in iş dünyasındaki aktif rolünü göreceksiniz. Kitabın ilk bölümlerinde XML ve XML teknolojileri hakkında temel bilgiler veriliyor. Daha sonra XML dosyalarının DTD ile doğrulanması ve XSL teknolojisi ile XML biçimlendirme işlemleri anlatılıyor. XML teknolojisinin HTML ve JavaScript ile kullanımı anlatıldıktan hemen sonra Dünyanın en popüler uygulama geliştirme platformu olan Visual Studio ve En popüler programlama dili olan C# dili kullanılarak XML işlemleri hakkında bilgi verilmiştir. Kitapta XML tabanlı diğer teknolojiler de anlatılmıştır. Örneğin SVG tabanlı grafikler, RSS, XHTML ve E4X gibi XML konusundaki yeni teknolojilere de değinilmiştir.   • XML Giriş • XML'in Yapısı • DTD • XSL, XSLT • XHTML • HTML-XML İlişkisi • XML DOM • JavaScript ile XML Kullanımı • E4X • C# ile XML İşlemleri • RSS
  16,00  TL
 • Her Yönüyle C# 5.0
  e-kitap

  Her Yönüyle C# 5.0

  E-Kitap
  Visual Studio .Net 2012 programı ile birlikte sunulan C#.NET’in son sürümü olan 5.0 sürümü, bütün yenilikleri ile birlikte Türkiye’de ilk ve tek olarak bu kitapta anlatılmıştır. C#.NET’in temel özelliklerinden başlanarak orta seviyelere kadar birçok özellik uygulamalarla işlenmiştir. Bu özellikler içerisinde C#.NET’in daha önceki sürümlerinden gelen özellikler olduğu gibi, 5.0 sürümü gelen yeni özellikler de yer almaktadır. Kitapta konu sıralaması, programcılık mantığının doğru yöntemlerle gelişimine katkıda bulunacak şekilde hazırlanmıştır. Kitap, tamamı denenip çalıştırılmış olan örneklerle desteklenerek, okuyucuların konuları daha iyi kavraması sağlanmaya çalışılmıştır. Kitap ile birlikte verilen CD içerisindeki videolu anlatımlarla da, okuyucuların edindikleri birikimlerini, uygulamaya dökebilecekleri proje örneklerine yer verilmiştir.   Kitap içerisinde yer alan başlıca konu başlıkları şunlardır: • .NET Geliştirme Ortamını Tanımak • Kod Yazmaya Giriş • Konsol Ekranı • Sabitler ve Değişkenler • Kullanıcı Tanımlı Veri Tipleri • Struct (Yapı) Oluşturmak • Enum Oluşturmak • Boxing ve Unboxing • Değişken Tipleri Arasında Dönüşüm Yapmak • Operatörler • Kontrol Yapıları • Döngüler • Diziler ve Koleksiyonlar • Hataları Bulmak Ve Kontrol Etmek • Formlar Ve Kontroller • Diyalog Pencereleri • String İşlemleri • String Sınıfı • StringBuilder Sınıfı • Tarih - Zaman Metotları • Matematiksel Metotlar • Regular Expressions (Düzenli İfadeler) • Resource Dosyaları • System.Drawing Sınıfı • Yazdırma İşlemleri • Metotlar • Genişletme Metotları (Extension Methods) • Class (Sınıf) Yapısı • User Control Hazırlama • Registry İşlemleri • Word ve Excel Programlarını Kullanma • İşletim Sistemi Kaynaklarına Erişim • WMI (Windows Management Instrumentation) Sınıfı • Dosya ve Klasör İşlemleri • Veritabanı İşlemleri • Sorgular • Access Veritabanı İşlemleri • SQL Veritabanı İşlemleri • LINQ (Language Integrated Query) • Threading • Paralel Programlama • ClickOnce ile Setup Hazırlama İşlemleri
  27,00  TL
 • Standart Edition Java 8
  e-kitap

  Standart Edition Java 8

  E-Kitap
  Java, ustalarından Java tanımı istenseydi; eminim çoğunun ortak görüşü "Java Deryası" tanımı olurdu. Java teknolojileri üç ana grup altında incelenebilir. Başlangıç düzeyi olarak nitelendirilen JavaSE (Standart Edition), uzmanlık ve ileri düzey projelerin yer aldığı grup JavaEE (Enterprise Edition), tamamen ayrı bir alan olarak görülen mobil için ise JavaME (Micro Edition) ana başlıklarından söz edebiliriz.Her bir alan başlı başına ayrı bir uzmanlık alanıdır ve ayrı bir nitelik gerektirir. Fakat başlangıçtan ileri seviyeye doğru yolculuğu JavaSE ile yapacağız. Bu kitap ile Masaüstü Uygulamaları, Web Uygulamaları ve Mobil alanda sağlam bir altyapı sahibi olacaksınız. Sektörün ekol araçları olan Eclipse ve NetBeans geliştirme ortamlarını tanıyacak ve bu araçlarda uzmanlaşacaksınız.   Kitapta yer alan bazı konu başlıkları; • Java Nedir? • Java Nasıl Çalışır? • HOTSPOT Teknolojisi Nedir? • Çöp Toplayıcısı Nedir? • JAR Nedir? • Java Geliştirme Ortamı • Açıklama Satırları • Nesnel Özellik • Temel Değişken Tipleri • Geçerlilik Alanı • İlk Java Programı • Java Dokümantasyon • Atamalar • Java Operatörleri • Dönüştürme İşlemi • Java Kontrol Deyimleri • Java Döngü Deyimleri • Java Dallandırma Deyimleri • Java Sınıflar (Class) • Java Constructors (Yapılandırıcılar) • Methodlar (Yordamlar) • This Anahtar Sözcüğü • Static Anahtar Kelimesi • Garbage Collector (Çöp Toplayıcı) • Java Diziler • Java Paket (Package) Kavramı • JAR Dosyaları • Erişim Belirleyiciler • Dahili Sınıflar (Inner Classes) • Dahili Sınıflar-Kalıtım (Inheritance) • Final Özelliği • Polimorfizm (Çok Biçimlilik) Kavramı • Arayüzler (Interfaces) • İstisnalar (Exception) Kavramı • Dosya İşlemleri • İnput (Girdi) Sınıfları • Output (Çıktı) Sınıfları • Reader (Okuyucu) Sınıfları • Writer (Yazıcı) Sınıfları • Java ile Dosya Sıkıştırma • Bölümleyiciler (Veri Parçalama) Sınıfları • Gelişmiş Tamponlama • Nesneler, Tamponlar ve Diziler • Thread Sınıfı • Nesnel Dizi Sınıfları • Arayüz (GUI) Programlama • Java & Veritabanı • Java7 • Rakam Gruplama • Switch Yapısı • Try-catch Bloğu • Yeni Generic Yapısı • Java8 & Lambda • Java Lambda Projesi • Lambda İfadeleri • Esnek Arayüzler (Interfaces) • Listeleme ve Filtreleme  
  23,00  TL
 • Java ve Java Teknolojileri
  e-kitap

  Java ve Java Teknolojileri

  E-Kitap
  Java, diğer programlama dillerinden çok daha farklı bir dünyadır. İçerdiği teknolojilerin çokluğu nedeniyle yeni başlayanlar genelde Java’ya nereden başlayacaklarını bilemezler. Bununla birlikte hemen hemen bütün teknoloji içerikli konularda olduğu gibi Java konusunda da nitelikli Türkçe kaynak sıkıntısı bulunmaktadır. Piyasadaki çoğu Türkçe ve İngilizce kitap, okuyucuya Java Dili’nin kavramlarını vermekte başarılı olsa da bu kitaplar içerdikleri uygulamalar göz önüne alındığında komut satırından çalışan küçük programlar ve çeşitli applet örneklerinden daha ilerisini sunamamaktadırlar. Yeni nesil Java Web teknolojilerine ilgi duyan okuyucuların ise İngilizce kitaplar dışında maalesef hiç bir seçenekleri bulunmamaktadır. Kitap tüm bu temel eksiklikler göz önünde bulundurularak hazırlandı. Kitaptaki örneklerin çok önemli bir kısmı günümüzün en çok kullanılan Entegre Geliştirme Ortamlarından Netbeans IDE’si üzerinde geliştirildi. Netbeans IDE’sinin detaylı bir incelemesini sunan kitap hazırlanan örneklerin Netbeans üzerinde nasıl çalıştırılacağı, hata ayıklama ve derleme gibi işlemlerin profesyonel bir şekilde nasıl kotarılabileceği hakkında detaylı bilgiler içermektedir. Bu kitap, piyasadaki Java kitaplarının eksiklikleri göz önünde bulundurularak hazırlandı. Piyasadaki tüm Java kitapları, genellikle okuyucuya programlama dilinin bütün özelliklerini anlatır. Fakat bu kitapları bitirenlerin çoğu, kitabı bitirdiklerinde Java programlamaya nereden başlayacaklarını bilemezler. Okuyucular kitabı büyük bir iştahla bitirir. Ellerinde Java’nın hemen hemen tüm konseptlerini anlatan örnek kodlar vardır; fakat kodu derlemek ve çalıştırmak için bildikleri tek yol komut satırından bazı komutları çalıştırmaktır. Belli bir noktadan sonra bir metin editöründe Java kodu yazmak yeni başlayan okuyucunun hevesini kırar ve çoğu daha başlangıçta pes eder. Aslında bu durum hemen hemen bütün programlama kitapları için geçerlidir. Bu kitabın Java’nın bütün özelliklerini anlatmak gibi bir iddiası yoktur. Bir başka deyişle bu kitap Java’yı her şeyiyle anlatan bir referans kitabı değildir. Kitabın temel iddiası Java’yı profesyonel araçlarla etkin bir şekilde kullanmayı öğretmektir. Peki, Java nasıl etkin bir şekilde kullanılır? Bize göre en temel ihtiyaç bir Entegre Geliştirme Ortamıdır. Kitapta hemen hemen her konu piyasadaki en güçlü Java geliştirme ortamlarından biri olan NetBeans IDE’si kullanılarak anlatılmıştır. İlk 3 bölüm dışındaki tüm örnekler Netbeans projeleri olarak verilmiştir. Kitabın ilk 5 bölümü Java temellerini anlatır. Değişkenler, kontrol yapıları, mantıksal ifadeler, sınıflar, nesneler, metotlar, döngüler ve kalıtım gibi kavramlar ilk 5 bölümde işlenmiştir. Kitabın geriye kalan 11 bölümü ise uygulamaya yöneliktir. Bu bölümler altında Netbeans temelleri, veritabanı tasarımı, MySQL, Swing, JDBC, JFreeChart, Web Servisleri, JSF 2.0, JPA/Hibernate, Java Mobile gibi piyasada sıklıkla kullanılan kavramlar incelenmiştir. Kitabın 8-13. bölümleri arasında adım adım bir Blog uygulaması geliştirilmiştir. Geliştirilen blog uygulaması için bir veritabanı tasarımı yapılmıştır. Bu veritabanına JDBC aracılığıyla Swing, JSF ve Web servisleri üzerinden erişim gerçekleştirilmiş ve neredeyse tam teşekküllü bir Blog uygulaması geliştirilmiştir. Kitabın 14 ve 16. Bölümleri ise sırasıyla J2ME ve Java’da İleri Konular olarak adlandırılmıştır. Bu bölümlerden 14 ve 16. bölümler giriş niteliğindeki bölümlerdir. 15. bölüm ise yine tam teşekküllü bir JPA/Hibernate uygulamasıdır. Kitabı bitirdikten ve örnek uygulamaları çalıştırıp inceledikten sonra, diğer kitapların sonuna geldiğinizde yaşayabileceğiniz olası uygulama eksikliklerini büyük ölçüde kapatmış olacaksınız.   Kitapta yer alan başlıca konu başlıkları: • Programlama Dillerinin Tarihçesi • Java Programlama Dili • JDK, JRE ve JVM Kavramları • Java Programlama Dili Temelleri • Değişkenler, Diziler, If-Else, Switch yapıları, Operatörler, Döngüler, • Java ile Programlamaya Giriş • Sınıflar, Nesneler, Metotlar, Statik metotlar, İstisna Yönetimi, Paketler • Java ile Nesne Tabanlı Programlama Temelleri • Kalıtım, Arayüzler Çok biçimlilik, Generics ve Collections Kavramları • Java Build Sistemleri ve IDE’leri • Ant, Maven • IDE Kavramı(Netbeans, Eclipse, IntelliJ, JDeveloper, JBuilder) • Netbeans IDE’si ve kurulumu • Temel Java Uygulama Yapıları • Konsol Uygulamaları • Masaüstü Uygulamaları(Swing, AWT, SWT) • Web Uygulamaları(JSP, JSF, Struts, Seam, Spring) • İlişkisel Veritabanı Kavramı(SQL, MySQL, Navicat) • JDBC ile Veritabanı Programlama Temelleri • Swing masaüstü uygulaması örneği • JSF Uygulaması Örneği • Web Servis Teknolojileri ve Web Servis Uygulaması Örneği • Diğer Uygulama Örnekleri(Text ve Xml dosyalarına erişim) • Raporlama araçları (Jasperreports ve Ireport) • Çok kanallı uygulamalar. • Netbeans ile Java Tabanlı Cep Telefonu Uygulamaları Geliştirme • JPA/Hibernate ile Veritabanı Programlama • Önemli Java Kütüphaneleri’nin İncelenmesi (Apache POI, JESS, Zemberek, Solr, Lucene, JFreeChart, SwingX, Substance)
  29,00  TL
 • XHTML ve CSS
  e-kitap

  XHTML ve CSS

  E-Kitap
  Bu kitabın içerisinde XHTML’in yapısı ve elemanları anlatıldıktan sonra web sitelerinin sunumu için kullanılan CSS dilinin yapısı ve özellikleri baştan sona adım adım anlatılmıştır. CSS’i kullanarak daha düzenli, kullanışlı, güzel ve modern web siteleri tasarlayabilirsiniz. CSS ile daha kolay sayfa düzenleri oluşturabilir ve XHTML elemanlarına görsel özellikler ekleyebilirsiniz. CSS ile menü uygulamalarının ve diğer görün kaybol uygulamalarının nasıl yapıldığını bu kitapla öğrenebilirsiniz. Kitap içerisinde yer alan başlıca konular şunlardır: • XHTML Özellikleri ve Yapısı • Temel XHTML Etiketleri • CSS (Cascading Style Sheets) • Seçiciler (Selectors) • Stil Önceliği ve Kalıtsallık • Text ve Font Özellikleri • Arkaplan (Background) Özellikleri • Kutu Modeli Tekniği • Liste Özellikleri • Yüzen Kutu Özellikleri • Pozisyon (Konumlandırma) Özellikleri • Tablo Özellikleri • Görünürlük Özellikleri • Cursor (Fare imleci) Özelliği • Yazıcı Uyumlu Sayfalar • Form Stili Teknikleri • Sayfa Düzeni Oluşturmak • Köşeleri Yuvarlatılmış Kutular • CSS Menü Uygulamaları • Örnek Site Uygulaması
  20,00  TL
 • Visual Basic .NET 2010
  e-kitap

  Visual Basic .NET 2010

  E-Kitap
  Uzmanından Microsoft Visual Basic .NET 2010! Üstelik Kitap ile birlikte verilen CD ile ücretsiz olarak Microsoft Visual Studio .NET 2010 yazılımı ve yüzlerce örnek projeye sahip olacaksınız. Bu kitap ile Visual Studio .NET 2010 programı ile birlikte sunulan Microsoft Visual Basic .NET’in son sürümü olan 10. versiyonu her yönü ile uygulamalarla birlikte anlatılmıştır. Kitapta Microsoft Visual Basic .NET’in temel özelliklerinden başlanarak orta ve ileri seviyelere kadar bir çok özelliği anlatılmıştır. Bu özellikler içerisinde Visual Basic .NET’in daha önceki sürümlerinden gelen özellikler olduğu gibi, 10. sürümü gelen bazı yeni özellikler de vardır. Kitap, tamamı denenip çalıştırılmış olan profesyonel ve en çok kullanılan proje örnekleri ile desteklenerek, okuyucuların konuları pratik olarak daha iyi kavraması sağlanmıştır. Kitap ile birlikte verilen CD içerisinde şunları bulabileceksiniz.
  24,00  TL
 • Uzmanlar İçin PHP
  e-kitap

  Uzmanlar İçin PHP

  E-Kitap
  Bu kitapta PHP 5 Object Oriented Programlamayla beraber, MVC yapısıyla program geliştirme, basit bir üslupla anlatmaya çalışıldı. Kitapta verilen bilgilerle profesyonel web sayfalarında uygulanan teknolojileri derinlemesine öğreneceksiniz. Ayrıca birden çok developer ile yazılım geliştirmenin de detaylarını yine bu kitapta bulacaksınız.   • Apache, Lighttpd, PHP, MySQL ve Diğer Programların Kurulumları • Zend Platform • Object Oriented Programlama • Design Pattern • MySQL 5.1 ile Yeni Gelen Özellikler • Stored Procedures • View • Trigger • Function • Partition • Events Scheduler • Prepare • Tablo Yapıları • Query Cache • Slow Query Log • Full Text Index • SEO (Search Engine Optimization) • Smarty ve MVC • MVC ile Üyelik Sistemi • Subversion (Version Control) • CVS ile SVN Arasındaki Farklar • Ajax JS • JSON • 3D Secure VPOS Sanal Pos • Memcache • xCache • Lighttpd Web Server ile Performans • Apache ile Cache Yöntemleri • GeoIP ile Lokasyon Belirleme • NameSpace • PDO • Hata Yakalama • SOAP • Deployment
  19,00  TL
 • AS3 ile Sunucu Programlama ve PHP-MYSQL Entegrasyonu
  e-kitap

  AS3 ile Sunucu Programlama ve PHP-MYSQL Entegrasyonu

  E-Kitap
  Flash uygulamalarına sınırsız kullanıcı etkileşimi için sunuculara ihtiyacımız olduğu kesin. Bu kitap ile Flash uygulamalarınıza PHP, MySQL, BlazeDS, Zend AMF ve XML bağlantılarının nasıl yapılabileceğini adım adım öğrenebilirsiniz. Bu kitap içerisinde Flash uygulamaları ile veri tabanı bağlantısının nasıl yapılabileceğine, farklı sunucular ile veri alışverişinin nasıl gerçekleştiğine hatta Flash ile sunucuya dosya yükleme ve e-posta yollama işlemleri gibi birçok farklı uygulamanın nasıl yapıldığına değinilmiştir.   • Programlamaya Giriş • ActionScript 3.0 ile Programlama • PHP ile Programlama Temelleri • XAMPP Kurulumu • PHP Dosyalarını Çalıştırmak • MySQL’e Giriş ve Kullanımı • PHP ile MySQL Bağlantısı • XML Nedir, Nasıl Kullanılır? • ActionScript 3.0 ile PHP Bağlantısı • PHP’ye Veri Göndermek ve Almak • ActionScript 3.0 ile MySQL Bağlantısı • AMF (Action Message Format)             .BlazeDS Nedir? • BlazeDS ve Tomcat Kurulumu • ActionScript 3.0 ile Java Bağlantısı • Uzak Servisler ve Kullanımı • Nesne Hedefleme (Object Mapping) • Java Ve MySQL Bağlantısı • Mesaj Servisi ve Kullanımı • Mesajları Filtrelenmesi • Mesaj Sisteminin Konfigürasyonu • Zend AMF’in Kurulumu • Flash ile Zend AMF Bağlantısı • Flex ile Zend AMF Bağlantısı
  15,00  TL
 • Her Yönüyle C#4.0
  e-kitap

  Her Yönüyle C#4.0

  E-Kitap
  Bu kitap ile Visual Studio. Net 2010 programı ile birlikte sunulan C# .NET'in son sürümü olan 4.0 sürümü anlatılmıştır. Kitapta C# .NET'in temel özelliklerinden başlanarak orta seviyelere kadar birçok özelliği anlatılmıştır. Bu özellikler içerisinde C# .Net'in daha önceki sürümlerinden gelen özellikler olduğu gibi, 4.0 sürümü gelen bazı yeni özellikler de vardır. Kitap, tamamı denenip çalıştırılmış olan örneklerle desteklenerek, okuyucuların konuları daha iyi kavraması sağlanmaya çalışılmıştır. Bu kitap, yıllardır C# .NET ile geliştirilen projelerin, kullanılan uygulamaların ve bu süreçte edinilen tecrübelerin birleşiminden oluşmuştur. .Net yapısının sağladığı güçlü alt yapı birçok projeyi C#. NET ile geliştirmenizde etkili olacaktır. .NET altındaki diğer dillerden farklı olarak tamamen .NET için geliştirilen bir dil olması nedeniyle, .NET alt yapısını en iyi olarak kullanabilen dildir diyebiliriz. C, C++ ve Java dillerinin güçlü yanlarını bünyesinde toplamıştır. Elbette bir programcının tek bir dile bağımlı olması düşünülemez ve düşünülmemelidir. İyi bir programcı birden fazla dil bilmeli ve kullanacağı proje tipine göre dil seçimi yapmalıdır. Çünkü programlama dillerinin birbirlerine göre daha güçlü olduğu kullanım alanları ve sahip olduğu bazı nitelikler vardır. Bu kitapta anlatılan C# .Net versiyonu olarak C# .Net 4 versiyonu tercih edilmiştir. Bununla C# .NET'i yeni öğrenmeye başlayan okurların en son versiyonundan başlayarak öğrenmeye başlaması amaçlanmıştır. Genel olarak C# .Net temel ve orta seviye konularıyla birlikte C# .NET 4 versiyonuna ait bir kısım yeni özelliklere yer verilmiştir. Dolayısı ile gerek C# .NET'i yeni öğrenmeye başlayan, gerekse daha önceden C# .NET ile çalışmış bir okuyucu kitapta kendisine göre konular bulacaktır. Kitapta, mümkün olduğu kadar çok örneğe yer verilmiştir. Hemen her konu örneklerle desteklenerek anlatılmıştır. Anlatılan her örnek denenmiş ve çalıştığı onaylandıktan sonra kitaba eklenmiştir. Kitapta özellikle Console uygulamalarından ziyade Windows Forms uygulamalarına yer vererek açıklanmıştır. Çünkü kullanıcıların en çok kullandığı uygulama tipleri Windows Forms uygulamaları ile yapılmış projelerdir. Yapılan örnek uygulamalarda yalnızca anlatılan konuya dair kontroller kullanılmış gereksiz kontrollerin kullanımından kaçınılmıştır. Ayrıca form üzerindeki kontrollerin tasarımı ve özellikleri gibi bazı ayrıntılar mümkün oldukça atlanarak kullanıcı gereksiz ayrıntılarla boğulmamıştır. Kitapta yer alan başlıca konu başlıkları şunlardır: C # . Net Kod Geliştirme Ortamı Kod Yazmaya Giriş Konsol Ekranı Sabitler ve Değişkenler Operatörler Diziler Diyalog Pencereleri Şartlı Dallanma Yapıları Döngüler String Fonksiyonları Regular Expressions Hataları Bulmak ve Kontrol Etmek Formlar ve Kontroller Resource Dosyaları Çizim İşlemleri Yazdırma İşlemleri Metodlar Genişletme Metodları Class Yapısı User Control Oluşturma Registry İşlemleri Word ve Excel Uygulamalarını Kullanma Windows Api'lerini Kullanma Dosya ve Klasör İşlemleri Veritabanı İşlemleri Linq Crystal Reports Threading Paralel Programlama Setup Hazırlama İşlemleri Yazar Hakkında; Volkan AKTAŞ, 1976 Mersin doğumlu olup aslen Diyarbakır/Ergani'lidir. Lise öğrenimini Mersin Atatürk Endüstri Meslek Lisesi'nde Teknik Lise Bilgisayar Bölümü'nden, üniversite öğrenimini ise Gazi Üniversitesi Bilgisayar Öğretmenliği bölümünden mezun olarak tamamlamıştır. 1999-2003 yılları arasında Şanlıurfa Endüstri Meslek Lisesi'nde bilgisayar öğretmeni olarak görev yapmış olup, 2003 yılından bu yana da Mersin'de görevine devam etmektedir. Visual Basic .NET, C#, Asp. NET, VBA, Python dilleri ile aktif olarak uygulamalar geliştirmekte olup bu dillerle yazdığı proje ve makalelerini www.volkanaktas.com, www.vbnetnedir.com, www.gelecekcoknet.net, www.cyber-warrior.org sitelerinde yayınlamaktadır. Ayrıca Bilişim Güvenliği ve Bilişim Suçlarına Karşı Mücadele Derneği'nin Mersin temsilciliğini yürütmektedir. Ayşe AKTAŞ ile evli olup Talha ile Sümeyye adlarında biri erkek biri de kız olmak üzere iki çocuğu vardır.
  25,00  TL
 • Her Yönüyle HTML5
  e-kitap

  Her Yönüyle HTML5

  E-Kitap
  HTML5; HTML dili için yeni stratejiler ve hedefler ortaya koyan ve farklı web tarayıcıları için standardizasyonu amaçlayan yeni nesil bir sürüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Duruma bu açıdan bakarsak, bu dilin önümüzdeki süreçte hızlı bir şekilde gelişeceğini ve kullanım alanlarının artacağını görebiliriz. Aslında HTML5 dilinin sadece kendisi değil, kullandığı ek teknolojilerde gelişime açıktır ve HTML5 yapısına büyük güç katmaktadır. Artık günümüzde birçok dev kuruluş web sayfalarını HTML5 ile ya güncelliyor ya da yeniden yapılandırıyor. Bir web tasarımcısının, özellikle web tasarımının temelini teşkil eden HTML dilinin en son sürüm olan HTML5 dilini öğrenmesi artık kaçınılmaz olmuştur. Kitap içerisinde HTML5 yapısı, bu yapı içerisinde bulunan yeni elemanlar, özellikler ve HTML5‘in duyurulması ile beraber önemi artan ek teknolojiler hakkında geniş bilgiler bulabilirsiniz. Ayrıca JavaScript programlama teknikleri ve CSS3 seçicileri ile ilgili ayrıntılı bilgiler kitap içerisinde mevcuttur. Bu bilgileri kullanarak CSS3 ve HTML5 tabanlı web siteleri ya da web uygulamalar geliştirebilirsiniz. HTML5 yapısı içerisinde bulunan eleman, özellik ya da metotlara ve ek teknolojilere, tarayıcılar tarafından verilen destek tablolarla geniş bir şekilde anlatılmıştır. Kitap içerisinde konular anlatırken kod mantığını kavrayabilmeniz hedeflenmiştir. Bunun için kodlar herhangi bir web editörünün arayüzüne bağlı kalınmadan yazılmıştır. Kod mantığını öğrendikten sonra uygulamaları istediğiniz herhangi bir programda, hatta bir metin editöründe bile geliştirebilirsiniz. Kitap içerisindeki konuların daha iyi anlaşılması için az da olsa JavaScript ve CSS bilgilerine sahip olmanız gerekmektedir.   Kitap İçerisinde Anlatılan Başlıca Konu Başlıkları Şunlardır:  - HTML5’e Giriş- HTML5’in Temel Yapısı- HTML5 Etiketleri- HTML5 ve JavaScript- HTML5 ve JQuery- HTML5 ve CSS3- Web Formlar ile Çalışmak- Audio ve Video Elemanları ile Çalışmak- Sürükle-Bırak İşlemleri- Geolocation API ile Lokasyon Uygulamaları- Web Storage- Canvas ile Çalışmak- Animasyon İşlemleri- Oyun Programlama Örnekleri- Adobe Edge Genel Bakış
  18,00  TL
 • Objective-C
  e-kitap

  Objective-C

  E-Kitap
  iPhone ortaya çıkıncaya kadar Apple firmasının sağladığı platformlar için uygulama geliştirmek, MAC OS işletim sistemi için uygulama geliştirmekle eş değerdi. Apple eskiden sadece belli bir kitleye hitap ettiğinden, Apple platformları için uygulama geliştiren yazılımcı sayısı da diğer programlama dillerini kullananlara nazaran daha azdı. iPhone devrimiyle birlikte Apple kendi yazılım geliştirme ortamını dış dünyadaki geliştiricilerin kullanımına açtı ve yazılım geliştiricilere önemli bir iş kapısı araladı. Böylece itibaren Apple platformları için uygulama geliştirmede kullanılan Objective-C dilinin popüleritesi inanılmaz bir şekilde artmaya başladı. Programlama dillerinin popülerliğini araştıran Tiobe Software isimli bağımsız bir firmanın değerlendirmesine göre, Objective-C programlama dili 2006 yılında popülerlik konusunda 38. sıradayken Şubat 2012 itibariyle PHP'yi arkasına alıp 5. sıraya yerleşmiş durumdadır. 2012 senesi içerisinde yaygınlık açısından C++ ve C#'ı geçmesi, Java ve C'nin arkasından 3. sıraya yerleşmesi beklenmektedir. Kullanımı bu kadar hızlı bir artış gösteren ve iOS platformunun gücünün perde arkasındaki aktörü olan Objective-C diline başlarken; kaynak sıkıntısı çeken geliştiricilerin referans kaynak ihtiyacına cevap vermek, bu kitabın temel amacıdır. Bu kitap, şimdiye kadar karşılaştıklarınızdan çok farklı bir dünyaya giriş yapmanızı sağlayacak. Eğer programlama deneyiminiz varsa ve MAC platformuna yeni başlıyorsanız, şu ana kadar karşılaştıklarınızdan tamamen farklı olan bir platforma adım atacağınızın bilincinde olmalısınız. Burası tamamen farklı bir bakış açısıyla tasarlanmış, özgün ve şahsi kanaatimce çok başarılı tasarlanmış bir dünyadır. Eğer hiçbir programlama deneyiminiz yoksa ve bu platforma ilk defa adım atıyorsanız, bundan sonra karşılaşacaklarınızın yavan kalmasını sağlayacak kadar başarılı bir deneyim olacaktır. Bu kitabın amacı; iOS platformundan ziyade Objective-C dilinin temellerini vermektir. Dolayısıyla kitap içerisinde Objective-C'nin miras aldığı C programlama dili ve Objective-C programlama dili konusunda komut satırı tabanlı uygulamalar bulacaksınız. Bu uygulamalara ek olarak gelen DVD içerisinde, iOS uygulama geliştirme konusunda birkaç örnek uygulamanın nasıl geliştirileceğini anlatan çeşitli videolar bulacaksınız. Bu videoların yanı sıra, XCode geliştirme ortamının kurulumu ve kullanımı hakkında ayrıntılı bilgiler ve canlı anlatımlar içeren ve Objective-C uygulamalarının diğer ortamlarda nasıl derlenip çalıştırılacağınız anlatan videolar da olacaktır. Kitapta yer alan başlıca konu başlıkları şunlardır: iOS İşletim Sistemi Katmanları, iOS Yazılım Geliştirme Kiti Araçları, iOS SDK ve Geliştirme Ortamlarının Kurumları, XCode IDE, iOS Simulator, Interface Builder, Instruments, Cocoa Touch Katmanı, Apple LLVM Derleyici, Objective-C Programlama Diline Giriş, Nesne Yönelimli Programlama, Objective-C Dilinin Diğer Programlama Dilleriyle Karşılaştırılması, Derleme ve Bağlama İşlemleri, Temel C Programlama Kavramları, Veri Tipleri, Özel Değişken Tipleri, Temel Girdi ve Çıktı Komutları, Tip Dönüşümleri ve Çevrimleri, Fonksiyonlar, Main Fonksiyon, İşaretçiler, Dinamik Bellek Yönetimi, Direktifler, SmallTalk, NSLog, NSString, Sınıflar, Nesneler ve Kalıtım Kavramları, Sarmallama Kavramı ve Özellik Kullanımı, Çok Biçimlilik, Dinamik Bağlama, Hata Yönetimi ve Protokol Kavramı, Kategoriler ve Bloklar, Koleksiyonlar, Foundation Sınıfları ve Dosya İşlemleri, IBOutlet ve IBAction, Storyboard Kullanımı, Film Kataloğu Uygulaması, Uygulamalı Eğitim Videoları, ve daha fazlası. 
  23,00  TL
 • PHP 6
  e-kitap

  PHP 6

  E-Kitap
  Açık kaynak (Open Source) dünyasının vazgeçilmez programlama dillerinden olan PHP, en son ve en yeni versiyonu olan PHP 6 ile karşınızda. Bu kitap ile PHP 6 sıfırdan anlatılarak, proje yapabileceğiniz bir seviye düzeyinde bilgi sahibi olmanızı; etkin, dinamik ve en önemlisi hızlı olmak ile birlikte güvenli web siteleri geliştirmenizi sağlayacaktır. Teorik bilgiler sunan kitap ile PHP 6 programlama diliyle program geliştirmeye başlayabileceksiniz. PHP 6‘yı derinlemesine öğrenirken, sürümler arası farkları detaylıca öğrenmiş olacaksınız.   Kitap içindeki bazı konu başlıkları;   • Değişkenler • Fonksiyonlar • Dizin ve Metin İşlemleri • Cookie ve Session • Mail Gönderimi • Tarih İşlemleri • Dizi Değişkenleri • Küresel Değişkenler • İstisna Yönetimi • Form İşlemleri • Metin İşlemleri • Denetim Yapıları • Object Oriented Programlama • XML ve RSS • Mail İşlemleri • MySQL Kütüphanesi • MySQL 7.1 • SQL İşlemleri • Tablo Yapıları • Stored Procedure • Trigger • Function • Cache
  22,00  TL
 • Python
  e-kitap

  Python

  E-Kitap
  Python öğrenmesi kolay, söz dizimi temiz bir programlama dilidir. Bu programlama dilini kullanarak yazılım geliştirme sürecinde verimliliği artırabilir, başka dillerle tamamlanması aylar sürecek bir çalışmayı haftalar, hatta günler içinde tamamlayabilirsiniz. Eğer hiç programlama deneyiminiz yoksa Python özellikle sizin için biçilmiş kaftandır. Bu kitapta, hem bir betik dilinin kıvraklığına, hem de eksiksiz bir programlama dilinin gücüne sahip bir dil olan Python'u olabildiğince sade ve anlaşılır bir biçimde anlatmaya çalıştık. Kitapta temel Python bilgisinin yanısıra, bu dilin resmi arayüz takımı olan Tkinter hakkında da ayrıntılı bilgiye ulaşacaksınız. Kitabı bitirdiğinizde Python programlama dilini kullanarak hem konsol uygulamaları, hem de grafik arayüze sahip programlar yazma bilgi ve becerisi edineceksiniz. Kitapta yer alan başlıca konular şunlardır: " Temel bilgiler " Koşullar " Döngüler " Listeler, Demetler, Sözlükler " Fonksiyonlar " Modüller " Dosya İşlemleri " Hataları Gidermek " Karakter Dizinlerinin Metotları " Düzenli İfadeler (Regular Expressions) " Nesne Tabanlı Programlama - OOP (NTP) " Biçim Düzenleyiciler " ASCII, UNICODE ve Phyton " Math Modülü " Phyton'da id() Fonksiyonu, is İşleyici ve Önbellekleme Mekanizması " Windows'ta Phyton'u YOL'a (PATH) Eklemek " Phyton'da PDF İşlemleri - phPdf Kütüphanesi " Phyton ve OpenOffice " Grafik Arayüz Tasarımı / Temel Bilgiler " Pencere Araçları (Widgets) " Geometri Yöneticileri " Thinker Uygulamalarını Güzelleştirmek " Thinker'da Fare ve Klavye Hareketleri (Events and Bindiings) " Standart Bilgi Pencereleri (Standard Dialogs)
  21,00  TL
 • JQUERY Mobile
  e-kitap

  JQUERY Mobile

  E-Kitap
  Türkiye'nin en çok satan "JQUERY" kitabının yazarının kaleminden çıkan bu eserde, Mobil cihazlarda web sayfası tasarımı ve işlevselliği üzerine yürütülen jQuery Mobile kütüphanesi anlatılmaktadır. Mobil cihazlarda, değişen marka ve modellere göre tutarlı bir site tasarımı sağlamanın yolları hakkında bilgi sahibi olurken; fonksiyonel ve kullanıcı etkileşimli web sayfalarının jQuery Mobile kütüphanesi ile neler yapılabileceğini göreceksiniz. jQuery kütüphanesinin rüzgârı masaüstü tarayıcıları etkisi altına alırken, aynı havayı mobil aygıtlarda da jQuery Mobile kütüphanesi sürdürmektedir. Web sayfalarımızın mobil versiyonlarının olması artık bir lüks değil, ihtiyaç haline gelmektedir. Elinizdeki bu kitap, mobil platformunda web sitelerini jQuery Mobile kütüphanesi kullanarak nasıl yapılabileceğini örneklerle anlatmaktadır. Kitaptaki bazı konu başlıkları şöyledir: Mobil Aygıtlar ve Çeşitleri jQuery Mobile Entegrasyonu jQuery Mobile Özellikleri jQuery Mobile Sayfa Yapısı Ekran Çözünürlüğüne Göre Tasarım Değişimi Aygıt Pozisyonuna Göre Tasarım Değişimi Sayfa Geçişleri Temalar Buttons Toolbars Listviews SplitButtons FlipToogle Switch Izgaralar Katlanabilir İçerikler (Collapsible) jQuery Mobile Yapılandırma Ayarları Touch Events Visual Mouse Events Orientation Events Scroll Events Page Change Events Page Load Events Page Transition Events Methods Varsayılan Temalar Tema Oluşturma Dreamwear CS5.5+ v
  15,00  TL