Java E-Kitapları

Yayınevi/Marka
2 öğeden 1-2 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 1
 • Standart Edition Java 8
  e-kitap

  Standart Edition Java 8

  E-Kitap
  Java, ustalarından Java tanımı istenseydi; eminim çoğunun ortak görüşü "Java Deryası" tanımı olurdu. Java teknolojileri üç ana grup altında incelenebilir. Başlangıç düzeyi olarak nitelendirilen JavaSE (Standart Edition), uzmanlık ve ileri düzey projelerin yer aldığı grup JavaEE (Enterprise Edition), tamamen ayrı bir alan olarak görülen mobil için ise JavaME (Micro Edition) ana başlıklarından söz edebiliriz.Her bir alan başlı başına ayrı bir uzmanlık alanıdır ve ayrı bir nitelik gerektirir. Fakat başlangıçtan ileri seviyeye doğru yolculuğu JavaSE ile yapacağız. Bu kitap ile Masaüstü Uygulamaları, Web Uygulamaları ve Mobil alanda sağlam bir altyapı sahibi olacaksınız. Sektörün ekol araçları olan Eclipse ve NetBeans geliştirme ortamlarını tanıyacak ve bu araçlarda uzmanlaşacaksınız.   Kitapta yer alan bazı konu başlıkları; • Java Nedir? • Java Nasıl Çalışır? • HOTSPOT Teknolojisi Nedir? • Çöp Toplayıcısı Nedir? • JAR Nedir? • Java Geliştirme Ortamı • Açıklama Satırları • Nesnel Özellik • Temel Değişken Tipleri • Geçerlilik Alanı • İlk Java Programı • Java Dokümantasyon • Atamalar • Java Operatörleri • Dönüştürme İşlemi • Java Kontrol Deyimleri • Java Döngü Deyimleri • Java Dallandırma Deyimleri • Java Sınıflar (Class) • Java Constructors (Yapılandırıcılar) • Methodlar (Yordamlar) • This Anahtar Sözcüğü • Static Anahtar Kelimesi • Garbage Collector (Çöp Toplayıcı) • Java Diziler • Java Paket (Package) Kavramı • JAR Dosyaları • Erişim Belirleyiciler • Dahili Sınıflar (Inner Classes) • Dahili Sınıflar-Kalıtım (Inheritance) • Final Özelliği • Polimorfizm (Çok Biçimlilik) Kavramı • Arayüzler (Interfaces) • İstisnalar (Exception) Kavramı • Dosya İşlemleri • İnput (Girdi) Sınıfları • Output (Çıktı) Sınıfları • Reader (Okuyucu) Sınıfları • Writer (Yazıcı) Sınıfları • Java ile Dosya Sıkıştırma • Bölümleyiciler (Veri Parçalama) Sınıfları • Gelişmiş Tamponlama • Nesneler, Tamponlar ve Diziler • Thread Sınıfı • Nesnel Dizi Sınıfları • Arayüz (GUI) Programlama • Java & Veritabanı • Java7 • Rakam Gruplama • Switch Yapısı • Try-catch Bloğu • Yeni Generic Yapısı • Java8 & Lambda • Java Lambda Projesi • Lambda İfadeleri • Esnek Arayüzler (Interfaces) • Listeleme ve Filtreleme  
  23,00  TL
 • Java ve Java Teknolojileri
  e-kitap

  Java ve Java Teknolojileri

  E-Kitap
  Java, diğer programlama dillerinden çok daha farklı bir dünyadır. İçerdiği teknolojilerin çokluğu nedeniyle yeni başlayanlar genelde Java’ya nereden başlayacaklarını bilemezler. Bununla birlikte hemen hemen bütün teknoloji içerikli konularda olduğu gibi Java konusunda da nitelikli Türkçe kaynak sıkıntısı bulunmaktadır. Piyasadaki çoğu Türkçe ve İngilizce kitap, okuyucuya Java Dili’nin kavramlarını vermekte başarılı olsa da bu kitaplar içerdikleri uygulamalar göz önüne alındığında komut satırından çalışan küçük programlar ve çeşitli applet örneklerinden daha ilerisini sunamamaktadırlar. Yeni nesil Java Web teknolojilerine ilgi duyan okuyucuların ise İngilizce kitaplar dışında maalesef hiç bir seçenekleri bulunmamaktadır. Kitap tüm bu temel eksiklikler göz önünde bulundurularak hazırlandı. Kitaptaki örneklerin çok önemli bir kısmı günümüzün en çok kullanılan Entegre Geliştirme Ortamlarından Netbeans IDE’si üzerinde geliştirildi. Netbeans IDE’sinin detaylı bir incelemesini sunan kitap hazırlanan örneklerin Netbeans üzerinde nasıl çalıştırılacağı, hata ayıklama ve derleme gibi işlemlerin profesyonel bir şekilde nasıl kotarılabileceği hakkında detaylı bilgiler içermektedir. Bu kitap, piyasadaki Java kitaplarının eksiklikleri göz önünde bulundurularak hazırlandı. Piyasadaki tüm Java kitapları, genellikle okuyucuya programlama dilinin bütün özelliklerini anlatır. Fakat bu kitapları bitirenlerin çoğu, kitabı bitirdiklerinde Java programlamaya nereden başlayacaklarını bilemezler. Okuyucular kitabı büyük bir iştahla bitirir. Ellerinde Java’nın hemen hemen tüm konseptlerini anlatan örnek kodlar vardır; fakat kodu derlemek ve çalıştırmak için bildikleri tek yol komut satırından bazı komutları çalıştırmaktır. Belli bir noktadan sonra bir metin editöründe Java kodu yazmak yeni başlayan okuyucunun hevesini kırar ve çoğu daha başlangıçta pes eder. Aslında bu durum hemen hemen bütün programlama kitapları için geçerlidir. Bu kitabın Java’nın bütün özelliklerini anlatmak gibi bir iddiası yoktur. Bir başka deyişle bu kitap Java’yı her şeyiyle anlatan bir referans kitabı değildir. Kitabın temel iddiası Java’yı profesyonel araçlarla etkin bir şekilde kullanmayı öğretmektir. Peki, Java nasıl etkin bir şekilde kullanılır? Bize göre en temel ihtiyaç bir Entegre Geliştirme Ortamıdır. Kitapta hemen hemen her konu piyasadaki en güçlü Java geliştirme ortamlarından biri olan NetBeans IDE’si kullanılarak anlatılmıştır. İlk 3 bölüm dışındaki tüm örnekler Netbeans projeleri olarak verilmiştir. Kitabın ilk 5 bölümü Java temellerini anlatır. Değişkenler, kontrol yapıları, mantıksal ifadeler, sınıflar, nesneler, metotlar, döngüler ve kalıtım gibi kavramlar ilk 5 bölümde işlenmiştir. Kitabın geriye kalan 11 bölümü ise uygulamaya yöneliktir. Bu bölümler altında Netbeans temelleri, veritabanı tasarımı, MySQL, Swing, JDBC, JFreeChart, Web Servisleri, JSF 2.0, JPA/Hibernate, Java Mobile gibi piyasada sıklıkla kullanılan kavramlar incelenmiştir. Kitabın 8-13. bölümleri arasında adım adım bir Blog uygulaması geliştirilmiştir. Geliştirilen blog uygulaması için bir veritabanı tasarımı yapılmıştır. Bu veritabanına JDBC aracılığıyla Swing, JSF ve Web servisleri üzerinden erişim gerçekleştirilmiş ve neredeyse tam teşekküllü bir Blog uygulaması geliştirilmiştir. Kitabın 14 ve 16. Bölümleri ise sırasıyla J2ME ve Java’da İleri Konular olarak adlandırılmıştır. Bu bölümlerden 14 ve 16. bölümler giriş niteliğindeki bölümlerdir. 15. bölüm ise yine tam teşekküllü bir JPA/Hibernate uygulamasıdır. Kitabı bitirdikten ve örnek uygulamaları çalıştırıp inceledikten sonra, diğer kitapların sonuna geldiğinizde yaşayabileceğiniz olası uygulama eksikliklerini büyük ölçüde kapatmış olacaksınız.   Kitapta yer alan başlıca konu başlıkları: • Programlama Dillerinin Tarihçesi • Java Programlama Dili • JDK, JRE ve JVM Kavramları • Java Programlama Dili Temelleri • Değişkenler, Diziler, If-Else, Switch yapıları, Operatörler, Döngüler, • Java ile Programlamaya Giriş • Sınıflar, Nesneler, Metotlar, Statik metotlar, İstisna Yönetimi, Paketler • Java ile Nesne Tabanlı Programlama Temelleri • Kalıtım, Arayüzler Çok biçimlilik, Generics ve Collections Kavramları • Java Build Sistemleri ve IDE’leri • Ant, Maven • IDE Kavramı(Netbeans, Eclipse, IntelliJ, JDeveloper, JBuilder) • Netbeans IDE’si ve kurulumu • Temel Java Uygulama Yapıları • Konsol Uygulamaları • Masaüstü Uygulamaları(Swing, AWT, SWT) • Web Uygulamaları(JSP, JSF, Struts, Seam, Spring) • İlişkisel Veritabanı Kavramı(SQL, MySQL, Navicat) • JDBC ile Veritabanı Programlama Temelleri • Swing masaüstü uygulaması örneği • JSF Uygulaması Örneği • Web Servis Teknolojileri ve Web Servis Uygulaması Örneği • Diğer Uygulama Örnekleri(Text ve Xml dosyalarına erişim) • Raporlama araçları (Jasperreports ve Ireport) • Çok kanallı uygulamalar. • Netbeans ile Java Tabanlı Cep Telefonu Uygulamaları Geliştirme • JPA/Hibernate ile Veritabanı Programlama • Önemli Java Kütüphaneleri’nin İncelenmesi (Apache POI, JESS, Zemberek, Solr, Lucene, JFreeChart, SwingX, Substance)
  29,00  TL