Başkanlar & Devlet Başkanları E-Kitapları

Yayınevi/Marka
16 öğeden 1-16 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 1
 • Sarı Zeybek
  e-kitap

  Sarı Zeybek

  E-Kitap
  Sarı Zeybek ilk yayımlandığında ilkokul çağında olanların, şimdi ilkokul çağında çocukları var. Arada yanıma gelip, "Belgeselinizi okulda gözyaşlarıyla izlemiştim, şimdi çocuğuma izletiyorum," diyorlar. Sarı Zeybek yayımlandıktan 20 yıl sonra, şimdi ikinci kuşakla buluşuyor. Bir belgeselci için daha büyük mutluluk olabilir mi? Belgeselden bir yaş küçük olan kitap, ondan biraz daha geniştir. Ek bilgilerle takviye edilmiş, belgesele sığmayan tanıklıklara yer vermiştir. Benim hayatımda çok önemli yeri olan ilk kitabımın yeni baskısını şimdi Can Yayınları, yeni fotoğraflar eşliğinde sunuyor sizlere... Kitap, geçen 20 yıl içinde Çinceden Makedoncaya kadar değişik dünya dillerine çevrildi. Türkiye'de de onu, yazıldığından hayli farklı bir konjonktürde yeni(den) okuyacak olanlarda, bambaşka duygular uyandıracağını ve Atatürk'ü yüreklere daha da yaklaştıracağını umuyorum. Atatürk'ü ölüme götürecek hastalığının geçmişi, tedavi süreci, Gazi'nin ayakta kalmak için umutsuz ama yiğitçe verdiği mücadele ve o henüz gözlerini ka­pat­madan başlayan iktidar kavgası... Sarı Zeybek, Atatürk'ün son 300 gününü, tanıklıklar ve en yakınındakilerin anıları ışığında anlatarak, Büyük Önder'in ardındaki insanın belki de en gerçekçi, en insani, en dokunaklı portresini çiziyor.
  12,50  TL
 • Bozkurt
  e-kitap

  Bozkurt

  E-Kitap
  Bozkurt "Armstrong ismindeki meşhur bir Türk düşmanının yazdığı kitapta, Atatürk'ün aleyhinde bazı kısımlar vardı ve bunun için de hükümet tarafından memlekete sokulması men edilmişti. Atatürk merak etti. Kitabı getirtti. Bir gece sofrada geç vakte kadar tercüme ettirerek okuttu, dinledi. Armstrong, Atatürk'ün herkesçe malûm içkisinden bahsediyor ve bunlara garazkârâne mütalâalarını da ilave ediyordu. Fakat bunları sayıp dökerken de, memleketin herhangi bir felâketi veyahut memleketini ve milletini alâkadar edecek herhangi mühim bir hadise zuhur etti mi, onun içkisini de, eğlencesini de bir tarafa bırakıp pençesini hadiselerin üzerine atarak arslan gibi kükrediğıni de belirtip yazmayı ihmal etmiyordu. Atatürk kitabı sonuna kadar dinledikten sonra; 'Bunun ithalini menetmekle hükümet hataya düşmüş. Adamcağız yaptığımız sefahati eksik yazmış, bu eksiklerini ben ikmal edeyim de kitaba müsaade edilsin ve memlekette okunsun!' diye latife etmişlerdi" Kılıç Alı Atatürk'ün Hususiyetleri
  5,50  TL
 • Selected Parts Of Speech (Nutuk)
  e-kitap

  Selected Parts Of Speech (Nutuk)

  E-Kitap
  I arrived in Samsun on 19th of May in 1919. A broad outlook on the circumstances is like this: In World War I, the party, in which Ottoman Empire also took part, were defeated, The army of the Ottomans was greatly weakened and a severe "Armistice" was made.
  4,00  TL
 • Mustafa Kemal Enver Paşa İlişkisi
  e-kitap

  Mustafa Kemal Enver Paşa İlişkisi

  E-Kitap
  Motor Amerikan koleji tarafından gelerek rıhtıma yanaşmıştı. Şimdi bu dört gece yolcusunun da gözleri nemliydi. Enver Paşa hemşiresini kucaklıyor, İhsan Namık Beyin elini sıkıyor ve Talat Paşanın elinden tutarak çevik bir hareketle motora atlıyor. Alman bahriyelisinin kullandığı motor bir kavis çizerek Boğaz ın yukarısına doğru kaymaya başlarken, sahilde bulunanlarr hıçkırıklarını tutamıyorlardı.Karanlık ve siyah gecenin içinde, gittikçe uzaklaşan motorun sesi ve ışığı gibi koskoca Osmanlı İmparatorluğunun varlığı da tarihin huzurundan siliniyordu. Bu gidenler son devrin kaderini çizenlerdir.Mustafa Kemal Paşa ve Enver Paşa Meşrutiyetten bugüne kadar emekleri ve etkileri devam eden iki büyük Türk çocuğudur. Siyasi ve mesleki kanaatleri ayrı olabilir. Birbirlerinden çok farklı düşündükleri muhakkaltır. Fakat ikisinin de kalplerinin vatan sevgisi ile çarptığına ve bu uğurda her zaman can vermeye hazır olduklarına hiç şüphe yoktur.Aynı ocaktan yetişmiş bu iki arkadaşın ilişkilerini, rekabetini Cemal Kutayın kaleminden belgelere ve günlüklere dayanarak okurlarımıza sunuyoruz.
  6,00  TL
 • Yavuz Sultan Selim
  e-kitap

  Yavuz Sultan Selim

  E-Kitap
  Namık Kemâl’in bu ufak kitabı Türk tarihinin efsane şahsiyeti ve Türk milletinin idealindeki lideri olan Yavuz Sultan Selîm’i anlatmaktadır. Kitabın müellifi Namık Kemâl’in dediği gibi, “Şu dev­let-i muazzama-i Osmaniye’nin en büyük adamı Sultan Selîm’dir.” Halife-Pâdişâh Sultan Selîm’in yaptığı işler büyük olduğu kadar, manevî dünyası da o nispette büyüktü. Hatta diyebili­riz ki, manevî dünyası, o muazzamat-ı umur sayılan işlerle kı­yas edilse ruhî âleminin vüs’atı bizleri hayretlere gark edecek derecededir. Zaten bu muvakkat dünyadaki hareketlerin nâ­zımı da o âlem değil midir? Bizi hayrete düşürür dedik. Çünkü bâzı nâdir yaratılışlarda bu âlem o kadar derin ve o kadar bizim gibi insanlar tarafından ihata edilemeyecek derecede yüksektir ki, vâlih ü hayran temaşa etmemek imkânsızdır. Murâd-ı her dü cihân herkesî ârzu dâredSelîm âmede bârî be teng-i ez dü cihân (İlk Baskı: 1968)
  4,50  TL
 • Atatürk’ün Saklanan Şeceresi
  e-kitap

  Atatürk’ün Saklanan Şeceresi

  E-Kitap
  Atatürk'ün memleketi, soyu ve geçmişi hakkında yayınlanmış birçok eser ve ortaya atılmış birçok iddia vardır. Özellikle iddiaların çoğunluğu bilgi ve belgeye dayanmayan, ilmi geçerliliği olmayan iddialardır. Mustafa Kemal Atatürk, değişik araştırmalarımızda da ortaya konulduğu gibi, hem baba hem de anne tarafından Türk'tür. Eldeki bütün belgeler ve bilgiler bu konuda hiçbir tereddüde yer bırakmayacak kadar açıktır. Hem ailesinde, hem de kendi şahsında muazzam bir "Türklük bilinci" vardır. Elinizdeki bu eser, çok yeni bilgiler ve belgeler ışığında Atatürk'ün hem baba, hem de anne soyuna mensup olan şahısların tespit edilebilenlerini "soyağacı" olarak ortaya koymaya çalışılmıştır. 
  7,20  TL
 • Atatürk Din Düşmanı Değildi
  e-kitap

  Atatürk Din Düşmanı Değildi

  E-Kitap
  İstiklal Harbi günlerinde, Sakarya Meydan Muharebelerinin en kritik dönemlerinde, top seslerinin Ankara'dan duyulmaya başlandığı ve Büyük Millet Meclisi'nin Kayseri'ye nakledilmesinin bile düşünüldüğü günlerde, Atatürk, günlük çalışmalarının büyük bir kısmını yürüttüğü ve bugün müze olarak değerlendirilen Ankara Tren İstasyonu'ndaki evde, bir sabah erken kalktığı bir sırada Çavuş Ali Metin'e: "Acele olarak Fevzi Paşa'yı telefonla ara, bul ve hemen buraya gelmesini söyle." diyor. Ali Metin, Fevzi Paşa'yı telefonla arayıp bulduğunda, Fevzi Paşa da Atatürk'ün yanına gelmek üzere, hemen evden çıkmakta olduğunu söylüyor. Fevzi Paşa, Atatürk'ün yanına girince, Atatürk ona bir kağıt kalem uzatıp: "Bugün gördüğün rüyayı yaz ve bana ver." diyor. Kendisi de bir kağıt kalem alıp aynı şekilde o gün gördüğü rüyayı, Fevzi Paşa'ya vermek üzere yazmaya başlıyor. Yazma işi bittikten sonra, her iki paşa da karşılıklı olarak yazdıklarını alıp okuyorlar ve okuma işi bittikten sonra birbirlerine bakıp sevinçle gülümsüyorlar. Her ikisinin de yazdıklarını kendi kağıtlarından okuyan Çavuş Ali Metin, her iki kağıtta da şu rüyanın yazılmış olduğunu görüyor: Hz. Peygamber (SAV) Efendimiz, Hacı Bayram-ı Veli'ye diyor ki: "Mustafa'ya söyle, korkmasın, sonunda zafer onların olacak." Bilindiği gibi, aynı gecede rüyalarında Hz. Peygamber (SAV) Efendimiz, Hacı Bayram-ı Veli'ye bu sözleri söylerken gören o iki muzaffer kumandanın o günkü isimleri, "Mustafa Kemal" ve "Mustafa Fevzi"dir. (Tanıtım Bülteninden)
  7,50  TL
 • Atatürk Dinsiz mi?
  e-kitap

  Atatürk Dinsiz mi?

  E-Kitap
  Atatürk'ün Dini Anlayışı Türk ve dünya tarihinin en önemli liderlerinden biri olan Mustafa Kemal Atatürk, siyasi ve askeri deha olmakla birlikte insandı. Bu eserde Mustafa Kemal Atatürk'ün dini hayatıyla ilgili bilinmeyenleri ve İslam'a bakış açısını görme fırsatınız olacaktır. -Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa kemal Atatürk dinsiz miydi? -Kuran-ı Kerim ve Hz Muhammet'e karşı bakış açısı neydi? -Farklı dinlere yaklaşımı nasıldı? -Kuran'ı Kerim'in Türkçe mealline neden ihtiyaç duyuldu? -Türkçe ezan okutulmasındaki amaç neydi ve nasıl sonuçlandı? -Halifeliğin Kaldırılması din düşmanlığından dolayı mı olmuştur? -Mustafa Kemal Türkçe hutbe konusunda ne düşünüyordu? -Mustafa Kemal neden Mason localarının kapatılmasını istemişti? -Mustafa Kemal'in laiklik anlayışı ile günümüzde kullanılan laiklik arasındaki büyük farklılıklar neler? Elinizde tuttuğunuz eserde Mustafa Kemal Atatürk'ün dini hayatıyla ilgili bilinmeyen ya da resmi kayıtlarda yer almasına rağmen halkın çoğunluğu tarafından öğrenilmesi engellenmiş olan bilgilere ulaşacaksınız. Türk ve dünya tarihinde en çok merak edilen liderlerden biri olan Mustafa Kemal Atatürk'ün, manevi dünyasına yapacağınız bu yolculuktan büyük oranda feyizlenerek, Mustafa Kemal'in dini hayatıyla ilgili kafanızı meşgul eden sorulara cevap bulacaksınız.
  5,60  TL
 • Atatürk'ün de Çocukları Vardı
  e-kitap

  Atatürk'ün de Çocukları Vardı

  E-Kitap
  Mustafa Kemal Atatürk, çocukları çok severdi. Onun açık mavi gözleri her yerde çocukları arardı. Çağdaş ve mutlu Türkiye'yi çocuklarda görür, çocuklarda bulurdu. Tüm yurt gezilerinde çocuklara sevgiyle yaklaşır, onlarla uzun uzun söyleşir ve onlara değişik sualler yöneltirdi. Ancak Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra gelen hiçbir cumhurbaşkanı, hiçbir başbakan, hiçbir bakan veya bir asker, bir çocuğu elinden tutup da resim sergisi gezmeye götürmedi. Hiçbir cumhurbaşkanı veya hiçbir başbakan bir çocuğu protokol sırasının en önüne oturtmadı. Hiçbir cumhurbaşkanı bir çocuğu salıncakta sallamadı. Bir çocuğu taşıttan kendi elleriyle indirmedi. Bir yabancı konukla birlikteyken yanına çocuk almadı. Bir yetişkini dinlerken gösterdiği ciddiyetle dinlemedi. Onlarla birlikte denize girmedi, objektiflere poz vermedi. Onlarla gezintilere çıkmadı. Onlara el öptürtmezlik yapmadı. Tüm bunlar bir yana, 1938'den itibaren bu ülkede yetişkin ile çocuk dostluğu, arkadaşlığı diye bir şey kalmadı. Oysa sadece kendi tarihimizde değil, dünya tarihinde dahi çocuklara Atatürk ölçeğinde önem ve değer veren, onları Atatürk kadar ciddiye alan bir başka kimse olmamıştır. Bunun böyle olduğu, yüzlerce fotoğrafla/belgeyle sabittir. (Tanıtım Bülteninden)
  6,00  TL
 • Ausgewaehlte Kapitel Aus Dem Nutuk
  e-kitap

  Ausgewaehlte Kapitel Aus Dem Nutuk

  E-Kitap
  Am 19. Mai 1919 kam ich nach Samsun. Die allgemeine Situation war folgende: Im Ersten Weltkrieg wurde diese Volksgruppe, die Teil des Osmanischen Reichs war, besiegt und als das Osmanische Heer sich zurückzog, wurde ein "Waffenstillstandsabkommen" getroffen, das schwere Maßregelungen vorsah.
  4,00  TL
 • Bilinmeyen Atatürk
  e-kitap

  Bilinmeyen Atatürk

  E-Kitap
  Mustafa Kemal'i öğrencilik yıllarında ilk defa görüp dinleyen; Osman Nizami Paşa, Mustafa Kemal'e şunları söyler: "Mustafa Kemal efendi oğlum, görüyorum ki, İsmail Fazıl Paşa seni takdir etmek hususunda yanılmamış. Şimdi ben de onunla aynı fikirdeyim. Sen, bizler gibi yalnız kurmay subay olarak normal bir hayata atılmayacaksın. Keskin zekan ve yüksek kabiliyetin, memleketin geleceği üzerinde etkili olacaktır. Bu sözlerimi bir övgü olarak alma. Sende memleketin başına gelen büyük adamların daha gençliklerinde gösterdikleri ender kabiliyet ve zeka belirtileri görmekteyim. İnşallah yanılmamış olurum." Atatürk'ün hayatında bilinmeyen ya da çok az bilinen bir çok sıra dışı bilgi bu kitapta gün yüzüne çıkıyor. Başta askeri kaynaklar olmak üzere çok geniş bir arşiv taraması ile hazırlanan bu eser, size Atatürk'ün bilinmeyen yaşam öyküsünü sunuyor. Modern Cumhuriyetimizin kurucusu ve şu an dünyanın en güçlü devletleri arasında gösterilen Türkiye'nin dahî mimarını daha yakından tanımaya var mısınız?
  4,90  TL
 • Atam
  e-kitap

  Atam

  E-Kitap
  Ulu önderimizin anısına yazılmıştır...
  7,00  TL
 • Filistin Cephesi’nden Adana’ya Mustafa Kemal Paşa
  e-kitap

  Filistin Cephesi’nden Adana’ya Mustafa Kemal Paşa

  E-Kitap
  Liman von Sanders Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı'nı Mustafa Kemal Paşa'ya bırakmıştı. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa ordusundaki subayları toplayarak yapmış olduğu durum değerlendirilmesinden sonra, Alman subaylarının 'Artık Harp bitmiştir.' demelerine karşılık: 'Onlar için harp bitmiş olabilir. Bizim için yeni başlıyor.' cevabını verdikten sonra: 'Harb-i Kebir bitmiştir, Harb-i Sagir başlayacaktır.' dedi. İtilaf Devletleri, Mondros Mütarekesi'ne dayanarak Güney Bölgesini işgal edeceklerinin sinyalini vermişti. Bu durum üzerine Mustafa Kemal Paşa, Türk halkının örgütlenmesinde göstermiş olduğu çalışmaların sonucunda meydana getirdiği Kuva-yı Millîye sayesinde, bölgede ilk Millî Mukavemetleri başlattı. Güney Bölgesinde gelişen Kuva-yı Millîye hareketi çığ gibi büyüyerek; gittikçe bütün vatan topraklarına yayılmış ve Millî Ordu şekline dönüşerek, düşmanın İzmir'de 9 Eylül 1922 günü denize dökülmesiyle Millî Mücadele başarı ile sonuçlandı.
  8,40  TL
 • Mustafa Kemal Destanı
  e-kitap

  Mustafa Kemal Destanı

  E-Kitap
  Benim yüreğim hiç bir kavgada tarafsız kalmamıştır, kalamaz da. Bin Dokuz Yüz On Beş yılında Çanakkale Boğazı'nda ve Gelibolu Yarımadası'nda olup bitenler, insanlık tarihinin en kanlı sayfalarındandır. Çanakkale'de emperyalist güçlerin karşısına dikilenler, insanlık onurunun, sömürülen insanın ve sömürülen toprağın temsilcileriydiler. Bu insanlar, en azından, yuvasını atmacadan koruyan serçe kadar haklıydılar. -Mustafa Kemal Atatürk-
  6,00  TL
 • Unutulan Atatürk
  e-kitap

  Unutulan Atatürk

  E-Kitap
  Mustafa Kemal" adındaki bu ruhun ilk ifadesi, memleketin gidişatına arkadaşlarıyla birlikte yoğun olarak bir çare aradıkları 1907 yılına rastlar. Mustafa Kemal sultanı da, ittihatçıları da kıyasıya eleştirip çözümler ürettiği bir gece, diğer bazı ülkelerin kurtarıcılarından ve reformistlerinden örnekler verilirken "Neden bizde de bir Mustafa Kemal çıkmasın?" deyivermişti. O gece bunu birçok kere tekrarlamış, eve giderken bile yolda sürekli sorup durmuştur: "Neden bizde de bir Mustafa Kemal çıkmasın?" Gün oldu, O'nun büyük zaferleri tüm ezilmiş milletlerin bayrağı, kutsanmış adı dillerinin duası haline geldi. Ve kurtuluş arayan her milletten vatansever şunu söyler oldu: "Neden bizim bir Mustafa Kemal'imiz yok?"
  5,00  TL