Eğitim E-Kitapları

Yayınevi/Marka
8 öğeden 1-8 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 1
 • Nebevi Eğitim Modeli Darül Erkam
  e-kitap

  Nebevi Eğitim Modeli Darül Erkam

  E-Kitap
  Eğer bir ev imar etmeyi konuşuyorsa, eğer bir ev nasıl acaba insanlığı risaletin mesajı ile tanıştırabiliriz? Nasıl insanları koştukları cehennem ateşinden çevirebiliriz? Nasıl insanları kula kul olmaktan kurtarıp, Allaha kul etmeye vardırabiliriz?" diye inliyorsa bilin ki, o ev Erkam yürekli adamların evleridir. Bu evin silahları; Kurandır, ilimdir, irfandır, hikmettir, kitaptır, kalemdir, seccadedir, gözyaşıdır, merhamettir, sevgidir, müsamahadır ve duadır. Bu ev adı ve yapısı ne olursa olsun DARÜL ERKAMdır.   Eğer bir ev imha etmeyi konuşuyorsa, eğer bir ev Nasıl acaba hak ve hakikat adına mücadele veren şu sesi kısabiliriz? Nasıl insanların nezdinde itibar sağlayan şu adamların güvenlerini sarsabiliriz? Nasıl hakkın yükselen değerlerini alçaltıp, bize sorgusuz sualsiz akan muslukların devamını sağlayabiliriz? Nasıl ceplerimizi dolduran meşru yada gayri meşru ayrımı yapmadan elde ettiğimiz bu imkanları çoğaltabiliriz? diye kıvranıp duruyorsa bilin ki, o ev Ebu cehil ve Ebu Leheb ruhlarının yaşatıldığı evlerdir. Bu evin silahları, yalandır, iftiradır, şantajdır, kılıçtır, güçtür, nefrettir, öfkedir, hırstır, tamahkarlıktır, kanaatsizliktir, tahammülsüzlüktür ve kavgadır. Bu evin adı ve yapısı ne olursa olsun Darun-Nedvedir.   KİTABIN BÖLÜMLERİ: Bölüm: DARÜL ERKAMın seçilme sebebleri Buraya alınan talebelerin özellikleri Bölüm: DARÜL ERKAMın eğitim usulü Bölüm: Kuranın nüzul süreci ve DARÜL ERKAM Bölüm: DARÜL ERKAM talebelerini başarıya ulaştıran on iki temel anahtar.
  5,00  TL
 • Halk Eğitiminde Cami Dersleri
  e-kitap

  Halk Eğitiminde Cami Dersleri

  E-Kitap
  İslâm’da câmileri eğitim ve öğretim yeri olarak ilme açan ilk kişi Hz. Peygamber (s.a.v)’dir. Mescid-i Nebevî’de kurulan ilim meclislerine ders verir ve bazı sahabiler de kendisine yardımcı olurdu. Câmilerde, Kur’ân okunur, okutulurdu. Rasûlullah’ın hadisleri okunur, fıkıh, tefsir ve diğer ilimler öğretilirdi. Câmilerde eğitim ve öğretimi ilk başlatan Rasûlullah’tır. Hz. Peygamber, bir gün Mescid-i Nebevî’de iki meclis (halka) gördü. Onlardan biri Allah’a dua ediyor ve bazı taleplerde bulunuyordu. Diğeri ise fıkıh öğreniyor ve öğretiyorlardı. Hz. Peygamber (s.a.v): “Her iki meclis de hayr üzeredir, fakat biri diğerinden daha üstündür. Şunlar Allah’a dua ediyor ve bazı şeyler istiyorlar. Allah dilerse istediklerini onlara verir, dilerse vermez. Şuradakiler ilim öğreniyor ve öğretiyorlar. Ben ancak ve ancak muallim olarak gönderildim.” buyurdu. Sonra da onlara yönelip yanlarına oturdu. İlimle meşgul olanların yanına oturması Asr-ı Saadet’te mescidin eğitim ve öğretim alanındaki fonksiyonunu göstermeye yeterlidir.  Daha sonra bu sünneti ashabtan bazı sahabeler devam ettirdi. Pek çok sahabenin ders halkaları bulunmaktaydı. Bu kitapta başlangıcından bu yana câmilerin fonksiyonuna genel bakış içinde halk eğitiminde câmi derslerinin önemi, derslerin hazırlanması, cemaatin ve imamın sorumlulukları ele alınmaktadır.     
  7,20  TL
 • İslam Dünyasında Yüksek Eğitimi Yeniden Canlandırmak
  e-kitap

  İslam Dünyasında Yüksek Eğitimi Yeniden Canlandırmak

  E-Kitap
  Yüksek eğitimde reform ve yeniden canlandırma; Ümmetin uyanması ve medeniyet özlemlerinin tahakkuku ve küresel misyonunun başarısı için esas unsurlardır. Bu kitapçık, özellikle Bilginin İslâmîleştirilmesi yoluyla eğitime yaklaşımımızı gözden geçirmeye dâvet ediyor. Bu şekilde hem ilahî hem de beşerî kaynakları vahyedilmiş bilgi ile güçlü bir bütün hâline gelecek ve insan davranışı, evrensel kanunlar ve bu davranışın araçları olarak bilimsel ve teknolojik bilgi alanlarında kapsamlı, manevî ve ahlâkî rehberlik sağlayacaktır. 1984 yılında kurulan Malezya Uluslararası İslâm Üniversitesi, Bilginin İslâmîleştirilmesiyle  ilgili fikirleri bir üniversite eğitim planına dönüştürme başarısını aydınlatmaya yarayacak bir vak’a incelemesi olarak alınmıştır.
  4,80  TL
 • A’dan Z’ye Bilinçli İnsan Eğitimi
  e-kitap

  A’dan Z’ye Bilinçli İnsan Eğitimi

  E-Kitap
  Peygamberimiz (s.a.v.): “Rabb’im beni terbiye etti, ne güzel terbiye etti.” buyurarak, eğitimin ilahî bağlantısının varlığına değinmektedir.   “İnsan, evrenin merkezindedir.” desek herhâlde yanılmış olmayız. Çünkü kâinata bakıldığında, her şeyin insan için yaratıldığı görülmektedir. Bu itibarla Yüce Allah, insana diğer varlıklara vermediği değeri vermiş, ona, üstün özellikleri gereği sorumluluk yüklemiştir. Öyleyse insan, kendisine yüklenen bu sorumluluğun idraki içinde olmalı ve davranışlarını da bu doğrultuda sergilemelidir.   Kitabımızda bireyi, anne karnına düşmesinden itibaren aşama aşama, yetişkin hâle gelip bir aile kurması ve çocuk yetiştirmesine varıncaya kadar, konuları uzatmadan ele almaya çalıştık. Çocuklarımızın da sıkılmadan okuyabilmelerini sağlamak amacıyla, yeri geldiğince konularla bağlantılı hikâyeler serpiştirdik.Kitabımız dört bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde bireyin eğitimini, anne karnından lise dönemini de kapsayacak şekilde ele aldık. İkinci bölümde aile bireylerinin birbirleri üzerindeki haklarından ve Kur’an’da peygamber oğullarından bahsettik. Onların bize ışık tutacak, ders verecek nitelikteki davranışlarını okuyucuya aktardık. Üçüncü bölümde, insanın doğru bir hayat yaşamasında büyük öneme sahip olan eğitim ve öğretime, dördüncü bölümde ise; özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin ruh ve beden sağlığını tehdit eden zararlı alışkanlıklara ve doğurduğu sonuçlara temas etmeye çalıştık.   Temennimiz, okuyucunun (anne, baba, öğretmen, öğrenci) günlük hayatta pratiğe dökebileceği, faydalanabileceği bilgilere ulaşmasını sağlamaktır.Gayret bizden, tevfik Yüce Allah’tan.
  4,90  TL
 • Ailede Din Eğitimi
  e-kitap

  Ailede Din Eğitimi

  E-Kitap
  Prof. Dr. Abdurrahman Dodurgalı Kur’an’daki Din Eğitim Programı’nı Gelişim Psikolojisi verilerini de göz önünde bulundurarak ailenizde uygulayabileceğiniz bir müfredat olarak size sunuyor. Din Eğitimi nedir? Ailenin çocuk eğitimindeki yeri ve sorumlulukları nelerdir? Zamanımızda dini ve bilimsel veriler göz önünde bulundurularak ailede uygulanabilecek din eğitimi programı nasıl bir içeriğe sahip olmalıdır? Bu soruların cevaplarını merak eden okurlarımızın artık yeni bir kaynak kitabı var: "Ailede Din Eğitimi"! "Bu zamanda anne baba olmak", yaşadığımız zamanın bize sunduğu koşullarla günden güne zorlaşmakta. Ancak çocuğunun değişen şartlar içindeki ihtiyaçlarının farkına varan ve kendilerini yenileyebilen ebeveynler için bu zorluklar kolaylıkla aşılabilmektedir. Elinizdeki kitap, modern zamanların anne babalarına, çocuk eğitiminin en temel ayağı olan "din eğitimi" alanında rehberlik etmek üzere hazırlandı. Prof. Dr. Abdurrahman Dodurgalı, "Çocuğun gelişim dönemi özelliklerini ve ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran, Kur’an merkezli bir din eğitimi programı nasıl olmalıdır?" sorusunu günümüz anne babaları için etraflıca cevaplıyor.
  10,49  TL
 • Çocuk, Aile ve Okul
  e-kitap

  Çocuk, Aile ve Okul

  E-Kitap
  Çocuk yetiştirmek, birçok yönüyle muhteşem bir sanattır. Anne-babalar ise bu sanatı icra eden birer sanatkârdır. Bu muhteşem sanatın ve sanatkârlığın bilincinde olan anne-babalar, çocuklarını yetiştirmek ve geleceğe hazırlamak adına tam bir sorumluluk bilinciyle hareket ederler. Çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmek için gerekli kazanımları elde etmek gayesiyle öncelikle kendilerini yetiştirmeye gayret ederler. Çünkü bu anne-babalar, çocuğunun ilk öğretmeni olduklarını, aynı zamanda iyi yetişmiş bir çocuğun güvenli bir gelecek olduğunu çok iyi bilirler. Sorumluluk bilinci, ailedeki huzurlu ortam ve anne-babanın örnek kişiliği; çocuğun gelişiminde, yetişmesinde ve eğitiminde çok önemli rol oynar. Bunun farkında olan anne-babalar; evde, okulda ve hayatta mutlu ve başarılı olmaları için özverili bir şekilde çocuklarıyla ilgilenirler. Bu konuda kendilerini yetiştirmek amacıyla yaşayarak edindikleri tecrübelerden, yaptıkları gözlemlerden, araştırmalardan en verimli şekilde yararlanırlar. İlgili anne-babalar için hazırladığım Mutlu ve Başarılı Çocuk Yetiştirmek İçin Anne-Baba Rehberi adlı çalışmanın ikinci kitabında çocukların aile ortamında elde edecekleri kazanımlar ve anne-babaların karşılaşabilecekleri sorunları ve çözüm yollarını belirtmeye çalıştım. Bununla birlikte çocuğun yetişmesinde önemli ve belirleyici bir dönem olan okul hayatını da “okul öncesi – ilkokul – ortaokul ve lise” çağlarına göre ele aldım. Okul yılları, ilkokuldan –hatta okul öncesinden- itibaren bilinçli, dolu ve doyurucu biçimde geçen çocuklar, anne-babalarından da elde ettikleri olumlu kazanımlarla, ilgi, bilgi, beceri ve kapasiteleri doğrultusunda başarılı olurlar. Özellikle okullardaki eğitim öğretim sürecinde her anne-baba gerekli-gereksiz değil, gerektiği gibi ve bilinçli bir şekilde yer almalıdır. Okul, aile, öğrenci işbirliği; çözümsüz görünen birçok sorunun kolay bir şekilde çözülmesini sağlayacaktır. Anne-babanın eğitim öğretim sürecinde, çocuklarının psikolojik yapısını bilmesi, karşılaşılması mümkün sorunlara karşı önceden bilgi sahibi olması anne, baba ve çocuk arasındaki iletişimi güçlendireceği gibi, okuldan geçen ve hayat başarısına doğru giden yolda öğrenciye büyük bir destek olacaktır. Mutlu ve Başarılı Çocuk Yetiştirmek İçin Anne-Baba Rehberi adlı çalışmanın ikinci kitabı bu sebepten büyük önem taşımaktadır. Çocuğun yetişmesinde sorumluluk kimde olmalıdır? Huzurlu aile ortamının çocuk için önemi nedir? Aileler; okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise dönemlerindeki çocuklarının eğitim öğretimlerine destek olmak için nelere dikkat etmeli? Eğitim öğretim sürecinde çocukların sosyal, psikolojik, duygusal durumları nasıl olmalıdır? Bu dönemde çocukların anne-babalarından beklentileri nelerdir?... gibi pek çok konuda anne-babaların belki bildikleri, fakat önemsemedikleri konuları “Çocuk, Aile ve Okul” başlığı altında ve ağırlıklı olarak tecrübelerime dayanarak ela aldım. Dil ve anlatım olarak eğitim seviyesi ne olursa olsun her anne ve babanın konuları kolayca anlayıp, kendilerini sorgulayarak uygulamaya geçebilecekleri kanaatindeyim. Ayrıca çocuk eğitimi konusunda şu hatırlatmayı önemine binaen bir kez daha yapmak istiyorum: İçinde yaşadığı toplumun inanç ve ahlakî değerlerinden, gelenek ve göreneklerinden haberdar olan, bilgili, ilkeli, kararlı, tutarlı, her yönüyle çocuğunu tanıyabilen anne-babalar, mutlu ve başarılı çocuklar yetiştirirler. Mutlu ve başarılı çocuklar, sağlıklı bir toplumun bireyleri olarak maddî ve manevî bakımdan güçlü bir milletin temelini oluştururlar. “Çocuklarınızı edep ve sevgiden mahrum bırakmayınız.” kutlu sözünün, çocuğun yetiştirilmesi sürecinde anne babalar için önemli bir ışık, bir yol haritası olduğu da asla unutulmamalıdır. Görev ve sorumluluklarının bilincinde olan anne-babaların evde, okulda, hayatta mutlu ve başarılı çocuklar yetiştirmeleri temennisiyle... Mustafa USLU2014 - İstanbul
  6,00  TL
 • Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
  e-kitap

  Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

  E-Kitap
  Her yönüyle iyi yetiştirilmiş bir çocuk, güvenli bir gelecektir. Mükemmel bir aile terbiyesi için anne baba ve çocuk arasında, bebeklik yıllarından itibaren kurulacak sağlıklı ve kalıcı bir iletişime ihtiyaç vardır.  Çocuğun ruh ve beden olarak tanınması bu iletişim için son derece önemlidir. Bir çocuk, henüz ilk yaşlardan (hatta bebeklik döneminden) itibaren anne baba tarafından duygusal bakımdan doyuma ulaşacak şekilde ilgi ve sevgiyle yetiştirilirse, ruhen daha sağlıklı ve toplumun sağlam temelini oluşturan mutlu bir birey olacak; kendisini, ailesini ve çevresini mutlu edecektir. Anne ve baba, çocuğun ilk öğretmenidir. Çocuk, anne ve babasından neyi, nasıl görür ve öğrenirse o şekilde yetişir. Çocuğun eğitiminde anne baba faktörü; çevreden, okuldan, öğretmenden çok ama çok önce gelir. Dolayısıyla çocuğun gelişmesinde ve yetişmesinde anne ve babanın sorumluluğu oldukça büyüktür. Bu nedenle, anne ve babalığın başlı başına özel beceri gerektiren bir meslek, ücret olarak paha biçilemeyen bir iş, üstün bir sanat olduğunu söylemek yanlış olmaz. Unutulmamalıdır ki, ancak görev ve sorumluluk bilinciyle hareket ederek iyi örnek olabilen anne ve babalar, ruh ve beden olarak sağlıklı nesilleri yetiştirebilirler. Çocuğun, doğumdan okul öncesi dönemine kadar ailesiyle birlikte geçirdiği yıllar, bir yönüyle çocuğun ilk öğretmen olan anne-babanın yanında temel eğitimini aldığı dönemlerdir. Anne-babaların sorumluluklarını görev, görevlerini sorumluluk bilinciyle yerine getirmeleri; tutum ve davranışlarıyla çocuğa örnek olabilecek bir hayat yaşamaları bu dönem için son derece önemlidir. Çocukların öğütten çok iyi örneklere ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacın öncelikle anne-babalar tarafından karşılanması gerekmektedir. Bu yüzden anne-babalara yardımcı olmak için güncel bir konuyu ele almaya çalışarak Mutlu ve Başarılı Çocuk Yetiştirmek İçin Anne-Baba Rehberi adlı kitabı hazırladım. Elbette çalışmamın, bu alanda yapılmış ilk çalışma olmadığı gibi son çalışma olmayacağının da bilincindeyim. Mutlu ve Başarılı Çocuk Yetiştirmek İçin Anne-Baba Rehberi adlı çalışmanın birinci kitabında bebeklikten, okula başlama çağına kadar olan dönemde çocuğun gelişimi ve ilk dönem eğitimi ve karşılaşılabilecek sorunlarla ilgili olarak anne-babalara yardımcı olabilecek bilgiler ve pratik yaklaşımlar yer alıyor. Mesleğim gereği yıllardır eğitimle iç içe olmamın verdiği imkânla, öğrencilerin tutum ve davranışlarında gözlemlediğim çoğu olumsuzlukların temel sebebinin aile (anne-baba) kaynaklı olması böyle bir eseri yazmam konusunda beni teşvik etti. Tecrübelerim ve gözlemlerimden yararlanmak, ailem ve yakın dostlarımın da yardımlarını almak suretiyle hazırladığım bu çalışmayı anne babaların hizmetine sunmaktan büyük bir mutluluk duymaktayım. Kitabı hazırlarken bu alanda yazılmış eserlerin dil sorununu (pedagojik terimler ve ifadeler), hitap ettiği kesimin belli bir eğitimi almış olması gereği gibi hususları göz önünde bulundurarak açık, anlaşılır, herkesin anlayabileceği bir dil kullanmaya çalıştım. Çocuk eğitimi konusunda şu gerçek hiçbir zaman akıllardan çıkarılmamalı: İçinde yaşadığı toplumun inanç ve ahlakî değerlerinden, gelenek ve göreneklerinden haberdar olan anne babalar; bilgili, ilkeli, kararlı, tutarlı, her yönüyle çocuğunu tanıyabilen anne-babalar, mutlu ve başarılı çocuklar yetiştirirler. Mutlu ve başarılı çocuklar, sağlıklı bir toplumun bireyleridir ve maddî ve manevî bakımdan güçlü bir milletin temelini oluştururlar. “Çocuklarınızı edep ve sevgiden mahrum bırakmayınız.” kutlu sözünün, çocuğun yetiştirilmesi sürecinde anne babalar için önemli bir ışık, bir yol haritası olduğu da asla unutulmamalıdır. Anne ve babaların, görev ve sorumluluklarının bilincinde olan mutlu ve başarılı çocuklar yetiştirmesi temennisiyle... Mustafa USLU2014 - İstanbul
  6,00  TL
 • Çocuk ve Hayat
  e-kitap

  Çocuk ve Hayat

  E-Kitap
  Anne-babalar, çocuğun doğumundan itibaren ‘mutlu ve başarılı çocuk yetiştirmek için’ nelere dikkat etmelidirler? Sorusuna karşılık olabilecek konuları ele aldığımız Anne-Baba Rehberi’nin üçüncü kitabında, çocukları hayata hazırlama konusunda ve hayatta karşılaşılabilecek bazı sorunların çözümü noktasında birtakım ipuçları verilmektedir. Doğumundan itibaren gerekli gelişimi sağlanan ve ailedeki temel eğitimini alan çocuk, huzurlu bir aile ortamında eğitim öğretimini tamamlarken anne-babalar, meslek seçiminde, ergenlik, dini hayat, okuma alışkanlığı, sosyal hayat, evlilik gibi konularda nelere dikkat etmeli; zararlı alışkanlıklardan çocuğu nasıl korumalıdır? İlgili anne-babaların bu konularda cevabını aradığı pek çok sorunun cevabını bu kitabımızda bulmak mümkündür. Kitabımızın temel hedefi, anne-babaların çocuklarını yeterince tanımalarına ve onlarla en güzel iletişimi kurmalarına vesile olmaktır. Unutulmamalıdır ki anne ve babasıyla yeterli iletişimi kuramayan, duygusal olarak tam bir doyuma ulaşamayan (her ne kadar maddî ihtiyaçları karşılansa da) çocuklar; mutluluğu çeşitli arkadaş ve çevrelerde aramaktadırlar. Bu gençler, zaman zaman yanlış seçimler yapabilmekte ya da toplum ahlakını olumsuz etkileyecek tutum ve davranışlar sergileyebilmektedirler. Böyle bir durumda anne-babalar, kolay olanı dile getirmekte “Çocuğumu çevre bozdu” ya da “Çocuğum arkadaş kurbanı oldu” gibi bahaneler bulmaktadırlar. Oysa aile ortamında mutlu ve huzurlu olan (ailesinin duygusal bakımdan doyurduğu ve gerekli sorumluluk bilincini kazandırdığı bir çocuk/genç) hiçbir zaman başkalarının peşine takılmayacak, mutluluğu ve huzuru başkalarının yanında aramayacaktır. Henüz ilk yaşlardan (hatta bebeklik döneminden) itibaren anne-baba tarafından duygusal bakımdan doyuma ulaşacak şekilde yetiştirilirse, ruhsal bakımdan daha sağlıklı ve toplumun sağlam temelini oluşturan mutlu bir birey olacak; kendisini, ailesini ve çevresini mutlu edecektir. Anne ve babaların çocuklarından beklentileri de onların yetişmesinde önemli yer tutmaktadır. Çocuğun ilgi, bilgi, beceri, yetenek, fiziksel yapı ve gücünü göz önünde bulundurmadan ondan büyük başarılar bekleyen anne-babalar da çocuklarını yanlış yönlendirebilmekte ya da kendileri gibi onların da hayal kırıklıkları yaşamasına neden olmaktadırlar. İçinde yaşadığı toplumun moral ve ahlak değerlerinden, gelenek ve göreneklerinden habersiz yetişen nesiller, kendilerini düşünce, ruh ve beden sağlığı bakımından olumsuz etkileyecek arkadaş ve çevrelerin etkisinde kolaylıkla kalmaktadırlar. Gençlerin zararlı alışkanlıklar kazanmamasının temelinde sağlam bir aile terbiyesi vardır. Mükemmel bir aile terbiyesi için anne-baba ve çocuk arasında, çocukluk (hatta bebeklik) yıllarından itibaren kurulacak sağlıklı ve kalıcı bir iletişim gerekmektedir. Bunu da ancak sorumluluğunun bilincinde olan anne-babaların yapması mümkündür. Bu yüzden görevlerini sorumluluk, sorumluluklarını görev bilinciyle yerine getirmeye gayret eden anne-babalara yardımcı olmak için ‘Mutlu ve Başarılı Çocuk Yetiştirmek İçin Anne-Baba Rehberi’ni kaleme aldım. Çalışmamızın bu alanda yazılmış ilk kitap olmadığı gibi son kitap olmayacağının da bilincindeyim. Mesleğim gereği, yıllardır, öğrencilerin tutum ve davranışlarında gözlemlediğim çoğu olumsuzlukların temel sebebinin aile (anne-baba) olmasının böyle bir eseri hazırlamam konusunda beni teşvik ettiğini de hatırlatmak isterim. Unutulmamalıdır ki içinde yaşadığı toplumun inanç ve ahlakî değerlerinden, gelenek ve göreneklerinden haberdar olan bilgili, ilkeli, kararlı, tutarlı, her yönüyle çocuğunu tanıyabilen anne-babalar, mutlu ve başarılı çocuklar yetiştirebilirler. Mutlu ve başarılı çocuklar, sağlıklı bir toplumun bireyleridir ve maddî ve manevî bakımdan güçlü bir milletin temelini oluştururlar. “Çocuklarınızı edep ve sevgiden mahrum bırakmayınız.” kutlu sözünün, çocuğun yetiştirilmesi sürecinde anne-babalar için önemli bir ışık, bir yol haritası olduğu da asla göz ardı edilmemelidir. Anne ve babaların, her dönemde gerekli hassasiyeti göstererek, görev ve sorumluluklarının bilincinde olan mutlu ve başarılı çocuklar yetiştirmeleri temennisiyle... Mustafa USLU2014 - İstanbul
  6,00  TL