Şiir E-Kitapları

Yayınevi/Marka
21 öğeden 1-16 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 2
 • İkinci Yeni Olayı
  e-kitap

  İkinci Yeni Olayı

  E-Kitap
  1950'li yılların ortalarında doğan İkinci Yeni, üzerinde çokça tartışılan ve günümüzde de tartışılmaya devam edilen bir şiir hareketidir. Asım Bezirci, İkinci Yeni Olayı çalışmasında, bu hareketi bütünlüklü bir bakış açısıyla ve derinlemesine inceliyor, tartışmaya çok önemli boyutlar kazandırıyor. Onun tarihçesini, kaynaklarını, sorunlarını ve ürünlerini gözden geçiriyor. Ünlü şairlerini teker teker, ötekilerini topluca eleştiriyor; savunucularıyla tartışıyor. Kitabın sonunda da İkinci Yeni'den seçilmiş şiirlerle geniş bir kaynakça sunuyor. Bu kitap Bezirci'nin geliştirdiği nesnel/bilimsel eleştiri yönteminin bir uygulamasıdır ve okuyucuya yalnızca İkinci Yeni'yi değil, genel olarak şiiri nasıl değerlendirmesi gerektiği konusunda son derece önemli yöntemsel ipuçları sunmaktadır.
  11,40  TL
 • Sıfır İroni
  e-kitap

  Sıfır İroni

  E-Kitap
  Ezra Pound'un tekniği şiirde samimiyetin kanıtı olarak görmesinin üstünden neredeyse 100 yıl geçti, samimiyet şiirde hâlâ ana kavram olarak direniyor. Varlığı samimiyet kadar kolay fark edilebilen başka ne var? Var mı yok mu? Bir seferde, hiç yanılmadan, tartışmasız, kendimizi kandırmadan anında verebileceğimiz bir karar. Evet var, hayır yok. Bu kitapta Türk şiirinde samimiyetin kalesi olan Osman Konuk’un benzeri olmayan dünyasına bir kez daha tanıklık edeceksiniz, bu kez iyice yakından. Şairle yapılmış söyleşiler, şairin soruşturmalara verdiği cevaplar ve herkesin tiryakisi olduğu Küllük yazıları Sıfır İroni’de ilk kez bir arada. Şiirde olduğu kadar şairde de samimiyeti, doğrudanlığı özleyenlere.
  8,50  TL
 • Sevgili Mayakovski
  e-kitap

  Sevgili Mayakovski

  E-Kitap
  Sen hiç bir insana sığındın mı? Hani Lili isminden başka, ne bileyim. Lenin isminden başka, görmediğin bir insanının ismine sığınacak kadar çaresiz hissettin mi kendini? Dur, sana anlatayım insan neden yüzünü görmediği bir insanın yüzünü görmediği bir insanın ismine sığınır.
  2,50  TL
 • Poetika
  e-kitap

  Poetika

  E-Kitap
  Poetika, Antik Yunan felsefesinin en önemli düşünürlerinden Aristoteles'in sanat üstüne kaleme almış olduğu bir başyapıt. Platon'un Akademia'sında yirmi yıl boyunca ünlü filozofun öğrencisi olan Aristoteles, bu benzersiz metninde, şiiri tüm edebiyat türlerini kapsayacak biçimde ele alır; bunun temelinde olayları ve eylemleri "taklit etme"nin bulunduğunu söyler. Derinlemesine incelediği tek sanat türü olan tragedya büyük bir eylemi taklit eder ve seyircilerin duyguları üzerinde bir "arındırma" etkisinde bulunur. Poetika, sanat ve edebiyatla ilgili kuramlar, düşünceler ve kavramlar konusunda kafa yoranların onsuz edemeyecekleri bir metindir. Çevirmeni Samih Rifat'ın deyişiyle, "şiir, özellikle de tiyatro, ama buradan yola çıkarak tüm estetik evren için bir kutsal kitap"tır. Gerçekten de, Poetika, tarih boyunca sayısız yazar, düşünür ve sanatçıyı etkilemiş olmasından da anlaşılacağı gibi, her okunuşunda yeniden keşfedilecek sahici bir klasiktir.
  5,00  TL
 • Şiir Çözümleme Yöntemi
  e-kitap

  Şiir Çözümleme Yöntemi

  E-Kitap
  Nurullah Çetin, bu kitabında çözümleme konusuna devam ediyor ve üniversite eğitimi düzeyinde "şiir çözümleme" nin nasıl yapılacağını anlatıyor.
  10,50  TL
 • Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Şiiri
  e-kitap

  Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Şiiri

  E-Kitap
  Tanpınar'ın şiirinde metafizik ürperti vardır. Fakat o, Allah'a inandığını söylüyorsa da: ("Allah'a inanıyorum. Fakat tam Müslüman mıyım bilmem") dini anlamda metafizik imana bağlı bir tavır ortaya koymaz. Tasavvufi mistisizme yer vermeyen şair, batılı anlamda idealist felsefe ve spritüalist düşünceye daha yatkındır. Onda mistik dünya motifi belirgindir, ancak bu dini verilere dayalı olarak kurulmuş mistik bir dünya değil, tamamen bireysel, kendi ruhuna, duygularına bağlı, prafan bir mistisizmdir.
  7,00  TL
 • İslamcı Türk Şiiri
  e-kitap

  İslamcı Türk Şiiri

  E-Kitap
  İslamcı şiir ya da "İslamcı edebiyat" olgusunun adlandırılması konusu tartışmalara neden olmuştur. Kimi yazarlar bu terimi yanlış bulmuş, kimisi de uygun olduğuna karar vermişlerdir. Mustafa Miyasoğlu "İslamî duyarlılık" ifadesini benimser. Ali Günvar ise edebiyatta böyle bir kategorileştirmeyi kabul etmez. Rasim Özdenören "Müslümanca edebiyat" demişti. Bazıları kendilerinin sadece "Müslüman" ya da "dindar" olarak adlandırılmasını yeterli görür.
  7,00  TL
 • Düş Okyanusu
  e-kitap

  Düş Okyanusu

  E-Kitap
  İçimde geç kalınmış yolculukların buğusunu Vuslata hasret saatlerde Yüreğimdeki ateşi söndüremez su... Sıfırın altında düş okyanusu Ateşi alevlendirdi doğrusu Yüreğimin efendisi Yediveren gül olur kendisi Yalnızlığımın kahramanı Ölesiye çıldırmış mecnun birisi Akıl ziyanda onunla kalmış Haberi yok dünyamın bilgesi Bir de köşeden baktım...katrandı Yürek değil beden usandı Yüz derecenin üstünde su Umutlar yalnızlığı yağdırmış Başım iki avuç dize dayandı Belki bir düş belki ayandı Yedi sene bu yürek nasıl dayandı El değmeden tuz bastım yaralarıma Andıkça adını her an kanadı ha... kanadı Gün doğmaz sokaklarda sensiz, sessiz Sevda!!!... diye inleyen Kaç garip yeni güne uyandı Ateşi söndürdü su Gerçeği bu hem de doğrusu Ne dumanı kaldı ne de buğusu Senin gelmen hayal biliyorum Belki de... ihtimalin Sıfırın altında düş okyanusu İçimde düş okyanusu hele düşün okyanusu...
  3,50  TL
 • Hayalbaz
  e-kitap

  Hayalbaz

  E-Kitap
  Ben seni çoğaltmak için geldim İstanbul kokulu mendiller toplayarak Ey yazgımın en beyazı! neden köpürdü deniz, kendini yuttu gökyüzü? Kaygılar uyumadan hiçbir batık gemi kımıldamıyor yerinden emekle var olduk , kutsanmışız sevgilim İnandığımız dizeler hala kılıçtan keskin kurşundan ağır Ben seni sağaltmak için geldim İzini süre süre, neon kelebeğin alıcı, kamaştıran mavinin Yüzün yüzümde büyülü ayna An dondurur büyütür utancını saatin Geçiyoruz el ele hayalbazın elinden sahne senin benim, sanrılıyız sevgilim Göğün başı erecek ayaklarımıza bir gün sahne hepimizin!
  3,50  TL
 • Yosun Tutar Yalnızlıklar
  e-kitap

  Yosun Tutar Yalnızlıklar

  E-Kitap
  Sen de bilirsin aslında Anılar silinmez zamanla Yosun tutar yalnızlıklar Alışır yürekler zamanla
  3,50  TL
 • Cegerxwin'in Yaşamı ve Şiir Anlayışı
  e-kitap

  Cegerxwin'in Yaşamı ve Şiir Anlayışı

  E-Kitap
  Cegerxwin Kürt şiiri dendiğinde akla gelecek ilk isimlerden biridir. Ünü Kürt topraklarının dışına taşmış bu büyük şairin yarım yüzyılı aşkın bir süredir insanlara moral ve güç veriyor. İnsanlar özlemlerini, sevdalarını, kavgalarını onun şiiriyle dile getiriyorlar. Şiirlerinin türkü ve marş formunda bestelenmiş olması ise yayılma alanını olağanüstü genişletmiştir. Son yirmi yıl içinde şairin bütün şiirlerinin basımı da gerçekleştirilmiştir. Bütün bunlara karşılık, bugüne dek Cegerxwin'in şairliği, şiirleri üzerinde yeterince durulduğu söylenemez, bu alanda doyurucu çalışmalar yapılmamıştır ve bir boşluk bulunmaktadır.
  6,00  TL
 • Şiir Tahlilleri -1
  e-kitap

  Şiir Tahlilleri -1

  E-Kitap
  Bu çalışmamızda Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nın en seçkin 30 şiirini, daha önceleri Şiir Çözümleme Yöntemi adıyla kitaplaştırdığım kuramsal bilgilerin ışığında, belli bir tahlil yönteminin içinden keşfe çıktım. Türkçemizin en güzel çiçekleri arasında yer alan bu metinlerin barındırdığı zenginlik ve güzellikleri görünür kılma gayreti içinde oldum. Bu metinlerden dikkatli bir kazı sonucu elde ettiğim manalar toplamını ve estetik hazzı sizinle paylaşmak istedim.
  10,50  TL
 • R. M. Rilke'nin Duino Ağıtları, F. Hölderlin'in Kasideleri, M. Heidegger'in Şiire Şerhi
  e-kitap

  R. M. Rilke'nin Duino Ağıtları, F. Hölderlin'in Kasideleri, M. Heidegger'in Şiire Şerhi

  E-Kitap
  Bu kitap, Rainer Maria Rilke’nin Duino Ağıtları’nın ve Friedrich Hölderlin’in kasidelerinin uzun ve ayrıntılı bir çalışmanın ürünü olan çevirilerini içermiyor sadece. Kitabın iki bölümünün alt başlığı şöyle: ‘Hölderlin’den Rilke’ye, Heidegger’e’ ve ‘Yunus ile Hölderlin; Haydar Usta ile Heidegger’ Bu isimler arasındaki bağlantı nerede? Bunlar ve benzeri ilintileri nasıl, ne yolla yakalayabiliriz?   Şöyle diyor Süha Râmi Kıratlıoğlu: “Hakikat nedir? Olmak ne anlama gelir? Sıla neresidir? Haydar Usta biliyordu bu soruların cevabını. Hızır-İlyas söylencesinde ve hıdrellezde bin yıllık türkülerle döndüğü semah ile ona zaten malûm olan, yıllarca felsefeyle uğraştıktan sonra ancak şiirde açılacaktı Heidegger’in önünde. Onun Hölderlin şiiri ve Herakleitos ile Parmenides manzumelerine ram olma yolculuğunun başlarındaysa, Rilke’nin Duino Ağıtları etkisi hissedilir. Eğer yukarıdaki soruların yanıtını arıyorsak, bizim yolculuğumuzun en zor yanı da kendi ariflerimizi anlamak, kendi ozanlarımızın sözüne ram olmaktır. Buna rağmen, içinde bulunduğumuz bu yoksun devranda Haydar’ın Hızır’ına ve Yunus’un sözüne gerçekten yaklaşabilmemiz, Heidegger’in bu Batılı bilge ve ozanların sözüne yaptığı şerhler vasıtasıyla mümkün gibi görünüyor.”
  7,17  TL
 • Atatürk Dönemi Türk Şiiri (1923-1940)
  e-kitap

  Atatürk Dönemi Türk Şiiri (1923-1940)

  E-Kitap
  Atatürk Dönemi Türk Şiiri (1923-1940)
  7,00  TL
 • Türk Şiirinde Fâtih Sultan Mehmet ve İstanbul'un Fethi
  e-kitap

  Türk Şiirinde Fâtih Sultan Mehmet ve İstanbul'un Fethi

  E-Kitap
  Fâtih Sultan Mehmed ve İstanbul'un Fethi ile ilgili şimdiye kadar birçok çalışma yapıldı. Bu iki bereketli kaynak, Türk şiirini ve nesrini değişik bakımlardan beslemeye devam ediyor. Hem Fatih hem de İstanbul'un Fethi, Türk milleti olarak bizim özgüven kaynaklarımızdan biridir.
  7,00  TL